Про організацію звітування та оцінювання роботи працівників міської ради

Тип документу: . № 8 від 26.01.2018. Стан: чинний Дата публікації: 26.01.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26.01.2018            №8

Про організацію

звітування та оцінювання                  

роботи працівників міської ради

З метою стимулювання сумлінного та якісного виконання працівниками міської ради своїх посадових обов’язків та доручень, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни та об’єктивної оцінки їх виконання, керуючись Положенням про преміювання працівників міської ради:

1.Запровадити щомісячне звітування всіма працівниками міської ради.

2.Звітом охоплюється період з першого до останнього дня місяця та подається для оцінювання першого числа місяця наступного за звітним періодом.

3.У разі якщо подання звіту припадає на період відпустки (відрядження), працівник зобов’язаний подати звіт в останній робочий день перед відпусткою (відрядженням).

4.Встановити наступний порядок проведення оцінки роботи працівників міської ради за звітний період.

4.1Працівники відділів подають особисті звіти начальникам відділів першого числа місяця наступного за звітним періодом. Начальники відділів здійснюють оцінку ефективності роботи працівників та пропонують розмір премії у відсотках до посадового окладу з врахуванням доплати за гірське, ранг, вислугу років та інших надбавок.

4.2.Начальники відділів подають оцінені звіти працівників разом із особистими звітами на погодження та оцінку заступникам міського голови відповідно до розподілу обов’язків. Заступники міського голови оцінюють роботу начальників відділів та подають свої пропозиції до преміювання начальників відділів та спеціалістів, підпорядкованих їм відділів.

5.Керуюча справами виконкому С.Сапетна узагальнює пропозиції щодо преміювання працівників міської ради та подає міському голові на затвердження разом із розпорядження про преміювання.

6.У разі не подання місячного звіту без поважних причин (за винятком тимчасової непрацездатності) премія може не нараховуватися.

7.Начальнику загально-організаційного відділу М.Коновальчук довести дане розпорядження до  відома всіх працівників під підпис.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                          Володимир Гаразд