Про затвердження цілей на виконання Політики якості у Долинській міській раді на 2018 рік

Тип документу: . № 286 від 28.12.2017. Стан: чинний Дата публікації: 28.12.2017

РІШЕННЯ

Від 28.12.2017.                                 № 286

м. Долина

Про затвердження цілей

на виконання

Політики якості у

Долинській міській раді на 2018 рік

З метою підвищення ефективності діяльності міської ради, її виконавчого комітету та відділів, використання бюджетних коштів, підвищення рівня надання муніципальних послуг та розробки плану заходів, спрямованих на досягнення Політики якості, відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2009, ISO 50001:2011, керуючись ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити Цілі щодо виконання Політики якості у Долинській міській раді на 2018 рік (додаються).
  1. Зобов’язати начальників відділів міської ради організувати та забезпечити виконання робіт та завдань, спрямованих на досягнення Цілей якості.
  1. Загально-організаційному відділу міської ради розмістити Цілі щодо виконання Політики якості на 2018 рік у Долинській міській раді та на офіційному сайті Долинської міської ради.
  1. Інформацію про виконання Цілей якості заслухати на засіданні виконавчого комітету в ІV кварталі 2018 року.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на уповноваженого з питань системи управління якістю, керуючу справами виконкому Сапетну С.О.

Заступник міського голови                                                  Ігор Жовнір

Додаток до рішення виконкому

від 28.12.2017. № 286

Цілі щодо виконання Політики якості

у Долинській міській раді на 2018 рік

№ з/п завдання виконавці термін виконання об’єм виконання оцінка
 

1. Дотримання вимог

стандарт ISO 9001:2009 та ISO 50001:2011

1.1. Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах міської ради. Внутрішні аудитори І квартал 2018 року, відповідно до графіку Керівництво міської ради, всі відділи Звіт міському голові
1.2. Провести аналізування системи управління якістю вищим керівництвом Міський голова Грудень 2018 1 раз Затвердження звіту на засіданні виконкому
1.3. Перехід на стандарт ISO 9001:2015 Уповноважений з питань СУЯ, робоча група І квартал 2018 року Розробка настанови з якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 Зовнішній аудит
 

2. Створення сприятливих умов та ресурсів для результативного та ефективного функціонування СУЯ

2.1. Забезпечити виконання повноважень міської ради у сфері ведення містобудівного кадастру, ведення бази даних землекористувачів та доходів міської ради Міський голова, сесія міської ради І квартал 2018 року Введення додаткових 2 штатних одиниць Звіт про роботу
 

3. Для надання якісних адміністративних послуг

3.1. Створити умови з врахуванням всіх вимог для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до приміщень міської ради та комунальних підприємств Заступники міського голови В.Смолій, Р.Гаврилків Протягом 2018 року Облаштувати 2 пандуси до приміщень по вул. Чорновола,6 та Чорновола,10 Відповідність пандусів вимогам ДБН
3.2. Вдосконалити процес зворотного зв’язку із заявниками адміністративних послуг С.Сапетна

 

Січень, лютий 2018 р. 1 додатковий функціонал на сайті міської ради Відстеження результатів розгляду звернень на сайті міської ради за допомогою коду зворотного зв’язку
 

4. Забезпечення підвищення компетентності посадових осіб

4.1.

 

Забезпечити підвищення компетенції посадових осіб шляхом навчання на семінарах, тренінгах, лекціях С.Сапетна

 

Протягом року

 

3 особи Звіт про отримані знання та навички під час навчання
 

5. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності у міській раді

5.1. Проведення громадських слухань

 

Заступники міського голови, відповідно до розподілу обов’язків Відповідно до плану впровадження регуляторних актів та затвердження містобудівної документації Не менше2 слухань Публікації про громадські слухання в газеті та на сайті
5.2. Інформування населення міста про діяльність міської ради та її комунальних підприємств в ЗМІ та на сайті міста.

 

Г.Максимів щотижнево Рішення міської ради, виконавчого комітету, інтерв’ю з керівниками міської ради та комунальних підприємств Динаміка тиражу газети «Добра справа», кількість відвідувань сайту
5.3. Прес-конференції керівників міської ради з важливих питань життєдіяльності територіальної громади. Г.Максимів щоквартально Не менше 4 Публікації в ЗМІ
 

6. Взаємовигідні партнерські стосунки влади, бізнесу і громади

6.1. Залучати представників створених рад при міському голові до вирішення важливих питань за напрямками їх діяльності, представників бізнесу, громадськості. Міський голова, заступники міського голови Протягом року Не менше 6 засідань Оприлюднення інформації про роботу рад при міському голові, протоколів їх засідань
 

7. Цілі якості є вимірними та узгодженими з Політикою якості

7.1. Аналіз стану виконання цілей в сфері якості, пропозиції щодо перегляду та внесення змін. С.Сапетна Грудень 2018 1 раз Звіт на засіданні виконкому

Керуюча справами виконкому

Світлана Сапетна