Про затвердження Політики якості Долинській міській раді

Тип документу: . № 236 від 18.12.2017. Стан: чинний Дата публікації: 18.12.2017

РІШЕННЯ

Від 18.12.2017.            № 236

м. Долина

Про затвердження Політики якості 

Долинській міській раді

З метою впровадження в Долинській міській раді системи управління якістю відповідно до ISO 9001-2008, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Політику якості Долинської міської ради (додається).
 1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.05.2009. № 156 «Про прийняття Політики якості та Цілей впровадження Політики якості Долинської міської ради на 2009-2010 року» вважати таким, що втратило чинність.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на уповноваженого СУЯ, керуючу справами виконавчого комітету міської ради Світлану Сапетну.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

Додаток до рішення виконавчого комітету

міської ради від 18.12.2017. № 236

П О Л І Т И К А   Я К О С Т І

Долинської міської ради

Інтегрована система менеджменту є важливою складовою реалізації Стратегічного плану розвитку Долинського субрегіону на період до 2027 року, Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста Долина на 2009 – 2020 роки, Програми реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання, довгострокових та річних Програм розвитку та діяльності міської ради, сприяє забезпеченню потреб громадян щодо надання якісних муніципальних та адміністративних послуг, підвищення результативності та ефективності функціонування міської ради, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, зменшення викидів СО2 в атмосферу, зменшення споживання традиційних видів енергії, економії енергоресурсів та покращення добробуту територіальної громади міста Долини.

Основні принципи політики ІСМ:

 1. Основою діяльності Долинської міської ради є сучасна модель управління якістю, що базується на вимогах міжнародних стандартів ISO 9001та ISO 50001.
 1. Керівництво міської ради забезпечує необхідні умови та ресурси для впровадження та результативного і ефективного функціонування ІСМ на засадах процесного підходу.
 1. Якісне надання муніципальних та адміністративних послуг, задоволення потреб територіальної громади міста забезпечується відповідно до чинного міжнародного законодавства та законодавства України, нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, вимог стандартів ISO 9001та ISO 50001 та інших вимог, які міська рада охоче взяла зобов’язання виконувати.
 1. Посадові особи місцевого самоврядування, усвідомлюючи власну відповідальність, підвищують свою кваліфікацію та дисциплінованість, що сприяє покращенню діяльності міської ради та підвищує якість надання муніципальних та адміністративних послуг у сфері інтегрованої системи менеджменту.
 1. Відкритість та прозорість діяльності міської ради забезпечується шляхом інформування територіальної громади про підготовку та виконання суспільно-важливих рішень та затвердження розпорядчих документів.
 1. Міська рада сприяє створенню умов для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу і громади.
 1. Політика в сфері ІСМ є вимірною та узгодженою з її цілями.
 1. Політика ІСМ доводиться до відома всіх працівників апарату міської ради, членів виконавчого комітету, депутатського корпусу, працівників бюджетних установ та громадськості міста.
 1. Апарат міської ради спільно з виконавчим комітетом проводить системний аналіз, періодичний перегляд та удосконалення інтегрованої системи менеджменту.
 1. Відповідальність за виконання Політики інтегрованої системи менеджменту несуть уповноважені особи, контроль за виконанням здійснює міський голова.

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                 

Світлана Сапетна