Про надання матеріальної допомоги

Тип документу: . № 161 від 11.08.2017. Стан: чинний Дата публікації: 11.08.2017

РІШЕННЯ

Від 11.08.2017.           № 161

м. Долина

Про надання матеріальної допомоги

Розглянувши матеріали по зверненнях громадян з питань надання матеріальної допомоги, керуючись Положенням про порядок надання одноразових матеріальних допомог, затвердженим рішенням міської ради від 26.11.2015. № 27-2/2015, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати одноразову адресну грошову допомогу громадянам міста Долини, учасникам антитерористичної операції:

№з/п Прізвище,  ім’я,по батькові(отримувач коштів) Адреса(учасника АТО) Учасник АТО Паспорт,ідентифіка-ційний код (отримувач коштів) Розмір

допомоги,грн (примітка)

1. Ансімова Галина Дмитрівна Цуркан Андрій Іванович 2000,00
2 Слабий Руслан Богданович Слабий Руслан Богданович 2000,00(банк)
3 Попович Ігор Іванович Попович Іван Ігорович 2000,00(банк)

2.Фінансовому відділу міської ради профінансувати територіальний центр в сумі 2040,00 грн. , в тому числі на допомогу 2000 грн, поштові витрати – 40 грн. та банківські установи в сумі 4000,00 грн.

Міський голова                                                  Володимир Гаразд