Звіт про діяльність комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради

Тип документу: . № 1038-35/2018 від 25.01.2018. Стан: чинний Дата публікації: 25.01.2018

РІШЕННЯ

Від 25.01.2018. № 1038-35/2018

м. Долина

Звіт про діяльність

комунального підприємства

«Долинські ринки»

Долинської міської ради

Заслухавши та обговоривши звіт про діяльність комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про діяльність комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради (додається).

2.Роботу комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради вважати задовільною.

Міський голова                                                          Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 25.01.2018. № 1038-35/2018

Звіт

про діяльність комунального підприємства «Долинські ринки»

Долинської міської ради за 2017 рік.

КП «Долинські ринки» Долинської міської ради засновано у 2006 році Долинською міською радою. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг по організації ринкової торгівлі. Підприємство є платником податків на загальній системі. Підприємство володіє на підставі державних актів на право постійного користування 13 земельними ділянками загальною площею 2,2711га. Фактично підприємство здійснює діяльність на 12 ділянках, а саме:

 • по вул. Грушевського (2 ділянки);
 • по вул. Хмельницького (1 ділянка);
 • по вул. Торговій (2 ділянки торгові, 5 ділянок під стоянку автомобілів);
 • по вул. Шевченка (1 ділянка);
 • по вул. Пушкіна (1 ділянка).

Земельна ділянка по вул. Шептицького є незадіяна через відсутність бажаючих проводити на ній підприємницьку діяльність.

В штаті підприємства налічується 9 працівників, а саме:

 1. Директор – 1 чол.
 2. Головний бухгалтер – 1 чол.
 3. Старший контролер – 1 чол.
 4. Контролер – 1 чол.
 5. Охоронці території – 2 чол.
 6. Прибиральник території – 3 чол.

Загальний дохід за надані послуги за звітний період становить  999 451,00 грн, що в розрізі складає: 842 709,00 грн дохід за надані послуги, 156 742,00 грн компенсація за використану електроенергію суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території ринку. Помісячний розпис доходів та видатків помісячно наведено в таблиці №1.

Доходи в розрізі земельних ділянок наведено в таблиці №2 відповідно.

Таблиця №2

№ з/п Ділянка Сума доходів, грн
1 Грушевського 80 342,00
2 Пушкіна 779,00
3 Торгова 30 060,00
4 Хмельницького 14 031,00
5 Шевченка 717 497,00
Всього 842 709,00

Витрати підприємства за 2017 рік становили 1002325,85 грн, в тому числі на:

– заробітна плата та відрахування – 531 542,53 грн;

– електроенергія – 193 609,13 грн;

– комунальні послуги – 59 487,74 грн;

– податок на прибуток (дивіденди) – 7 416,00 грн;

– амортизація – 84 082,14 грн;

– резерв відпусток – 49 673,05 грн;

– інше (послуги банку, послуги пожежної охорони, оплата оренди приміщення) – 76 515,26 грн.

Порівняння доходів за 2016-2017 рр. наведено в таблиці №3.

Таблиця №3

Статті 2016 рік 2017 рік + / –
Дохід за надані послуги, грн. 721 425,00 842 709,00 121 284,00
Дохід від компенсації за використану електроенергію, грн. 234 770,00 156 742,00 -78 028,00
Дохід всього, грн. 956 195,00 999 451,00 43 256,00

У 2017 році підприємством здійснено робіт по благоустрою та розвитку ринку на суму112 578,84 грн. В тому числі ці роботи виконано за кошти отриманої пільги за сплату земельного податку в сумі 106 700,84грн. Детальний розпис витрат наведено в таблиці №4.

                                                                                             Таблиця №4

№ з/п Назва виконавця робіт чи продавця матеріалів Опис виконаних робіт Сума,

тис. грн

1 ПП  Кидик Р.Б. Оплата за встановлення вбиральні на території ринку по вул. Шевченка (заборгованість) 26 000,00
2 ТзОВ «Фенікс ІФ» Оплата за автоматичну пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу на території ринку по вул. Шевченка 35 000,00
3 ПП  Крошний В.О. Оплата за металоконструкції (штахетини) для огорожі на території ринку по вул. Шевченка 31 198,84
4 ПП Мошків О.З. Оплата за метал для огорожі на території ринку по вул. Шевченка 14 502,00

Адміністрацією підприємства постійно проводиться робота по залученню нових суб’єктів господарювання до торгівельної роботи на ринку. Задекларовано бажання ФОП на встановлення 9 ТС. В таблиці №5 наведено кількість діючих ФОП в залежності від розміщення ділянки та форми торгівлі станом на 01.01.2018 року.

Таблиця №5

Ділянка Виїздна торгівля Тимчасові споруди
Грушевського 6
Пушкіна 1
Торгова 8
Хмельницького 10 1
Шевченка 30 51

Підприємством встановлені тарифи на послуги:

Таблиця №6

Форма торгівлі Вартість грн.

в т.ч. ПДВ

Період
Оренда найму місця під ТС 42,00 грн./м.кв. За місяць
Виїзна торгівля 10,00 грн./м.кв. Разове

Директор КП «Долинські ринки»

А. Маївський

Таблиця № 1

Звіт про доходи і витрати КП “Долинські ринки” за  2017р.

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Дохід від реалізації робіт і послуг 52 074,00 60 562,00 57 909,00 62 090,00 46 640,00 89 766,00 78 218,00 77 134,00 85 316,00 77 408,00 80 142,00 75 450,00 842 709,00
Дохід за компенсацію за електроенергію 32 000,00 29 255,00 21 867,00 11 470,00 6 710,00 5 240,00 6 570,00 7 160,00 10 570,00 6 520,00 6 000,00 13 380,00 156 742,00
Дохід разом 84 074,00 89 817,00 79 776,00 73 560,00 53 350,00 95 006,00 84 788,00 84 294,00 95 886,00 83 928,00 86 142,00 88 830,00 999 451,00
Витрати всього: 97 632,62 98 016,27 96 463,92 75 840,63 77 707,02 78 141,25 71 402,37 72 038,83 79 380,83 79 170,68 82 987,91 93 543,52 1 002325,85
Нарахована заробітна плата 38 439,91 36 408,30 37 307,10 36 960,60 38 164,35 36 555,39 31 946,01 31 376,02 37 642,50 37 635,86 38 715,12 37 812,44 438 963,60
Відрахування в соціальні фонди 6 444,05 7 551,17 7 748,90 7 672,67 8 052,18 8 729,45 6 953,24 6 813,23 7 806,88 7 805,42 8 894,57 8 107,17 92 578,93
Послуги банку 129,00 126,00 126,00 129,00 114,00 466,20 359,08 331,41 316,91 350,70 286,24 294,96 3 029,50
Послуги з обслуговування РРО 150,00 340,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2 290,00
Витрати на благоустрій, вигот. документації 200,13 300,02 2 786,45 162,44 3 449,04
Витрати на обслуговуван. 1С 360,00 665,00 650,00 1 675,00
Оренда приміщення 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 40 000,00
Послуги пож. охорони 945,68 945,68 945,68 945,68 945,68 945,68 945,68 945,68 945,68 945,68 1 055,68 1 055,68 11 568,16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Інші витрати (канц.товари та госп. витрати) 1221,25 687,74 812,75 796,20 1 039,63 1 050,99 869,72 1 049,15 1 492,09 1 226,60 968,95 3 288,49 14 503,56
Долинський  РЕМ 31 676,45 32 908,48 21 759,60 10 910,92 9 979,51 11 540,23 11 787,38 13 565,57 9 183,74 9 500,15 13 114,71 17 682,39 193 609,13
Світло підприємці 26 923,72 28 311,54 19 284,78 7 478,99 6 720,12 8 026,57 8 485,52 10 551,73 6 653,37 6 360,90 9 305,38 13 760,05 151 862,67
Світло ринок 4 752,73 4 596,94 2 474,82 3 431,93 3 259,39 3 513,66 3 301,86 3 013,84 2 530,37 3 139,25 3 809,33 3 922,34 41 746,46
КП “Комунгосп” 4 367,52 4 367,52 4 937,76 3 797,28 4 367,52 4 367,52 4 367,52 4 367,52 4 367,52 4 367,52 4 367,52 4 367,52 52 410,24
Долинське ВУВКГ 372,50 461,90 596,00 521,50 670,50 625,80 670,50 745,00 745,00 506,60 685,40 476,80 7 077,50
Амортизація 6 698,47 6 698,47 6 698,47 6 698,39 6 618,26 6 618,26 6 618,26 6 618,18 9 888,92 6 554,92 7 185,77 7 185,77 84 082,14
Резерв відпустки 3 687,79 3 661,01 3 770,66 3 728,39 3 875,26 3 761,71 3 054,98 3 047,07 3 811,59 3 810,78 3 871,51 9 592,30 49 673,05
Витрати на податок на прибуток, дивіденди, авансові платежі 7416,00 7 416,00
використання пільги 32 000,10 31 786,45 42 914,29 106 700,84
Прибуток (збиток) -13 558.62 -8 199,27 -16 687,92 -2 280,63 -24 357,02 16 864,75 13 385,63 12 255,17 16 505,17 4 757,32 3 154,09 -4 713,52

-2 874,85