Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України

Тип документу: . № 99-4/2015 від 28.12.2015. Стан: чинний Дата публікації: 28.12.2015

 РІШЕННЯ

Від 28.12.2015. №99-4/2015

м. Долина

Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України,

Голови Верховної Ради України щодо розгляду 

та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України

 

У зв’язку з оприлюдненням Міністерством фінансів України проектів Законів України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» від 11.12.2015 р. реєстраційний  № 3630 щодо внесення змін до Податкового кодексу України, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)» від 11.12.2015 р., реєстраційний № 3629, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Підтримати звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду і внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України (додається).

2.Направити дане рішення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України.

3.Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

4.Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гошилика.

 

 Міський голова                               Володимир Гаразд

 

 

Додаток до рішення  міської ради

від 28.12.2015. № 99-4/2015

 

Президенту України

Порошенку Петру Олексійовичу

 

Прем’єр-міністрові України

Яценюку Арсенію Петровичу

 

Голові Верховної Ради України

Гройсману Володимиру Борисовичу

 

 

 Вельмишановний пане Президенте!

 Шановний пане Арсеніє Петровичу!

 Шановний пане Голово Верховної Ради України!

 

На сьогодні Міністерством фінансів України оприлюднені проекти Законів України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» щодо внесення змін до Податкового кодексу України, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)» від 11.12.2015 р. та винесені на розгляд позачергового засідання Верховної Ради України. Прийняття цих Законів призведе до порушення чинного законодавства при затвердженні міськими радами відповідних рішень, резонансу з боку громадськості та значного ускладнення діяльності суб’єктів господарювання в сфері малого і середнього бізнесу.

Норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» суперечать нормам ст. 12.3.4 Податкового кодексу України, якою зазначено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

В той же час пунктом 3 ст.27 Бюджетного кодексу України встановлено, що Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Таким чином, зміни до Податкового кодексу України необхідно запроваджувати лише з 01 січня 2017 року.

Крім того, скасування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб та зміни такої системи для фізичних осіб-підприємців призведе до зростання ризиків переходу в тінь суб’єктів господарювання, які на сьогодні легально здійснюють діяльність та в подальшому поглибить кризові явища в економіці, позбавить місцеві громади значних фінансових ресурсів, які будуть спрямовані вже до загальнодержавного бюджету. А внаслідок об’єднання ІІ та ІІІ груп спрощенців в одну групу зменшаться надходження від єдиного податку до бюджетів місцевого самоврядування внаслідок скорочення кількості платників ІІІ групи в результаті їх переходу на загальну систему оподаткування.

Проектом Закону передбачені зміни розміру ставок місцевих податків і зборів, які повинні затверджуватись міськими радами. При затвердженні розміру місцевих податків і зборів проекти рішень міських рад повинні пройти процедуру регуляторного узгодження у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обов’язково узгоджені з громадськістю, з організаціями та об’єднаннями промисловців, підприємців і роботодавців. Як свідчить практика прийняття аналогічних рішень такий процес займає щонайменше 2 місяці.

В той же час в  проекті Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» відсутні положення щодо механізму затвердження міськими радами рішень про місцеві податки і збори. Відсутність чітких правил оподаткування призводить до невизначеності ведення бізнесу та навіть його існування.

Проектом Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)» передбачається:

– зменшення податкових надходжень бюджетів місцевого самоврядування шляхом перерозподілу зарахування єдиного податку (25% до Державного бюджету; 30% до обласних бюджетів; 45% до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад) призведе до значних втрат місцевих бюджетів. Відповідно до чинного Податкового кодексу України цей податок віднесено до категорії місцевих. Отже, визначення його джерелом надходжень Державного бюджету грубо порушує Європейську хартію місцевого самоврядування. Такі пропозиції позбавляють органи місцевого самоврядування стимулів для інтенсифікації місцевого економічного розвитку та збільшення надходжень до бюджету;

– передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної форми власності. Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів на їх фінансування, що призведе до додаткового навантаження на місцеві бюджети. Запропоновані зміни суперечать ч. 3 ст. 142 Конституції України: «витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою». Такі законодавчі пропозиції руйнують базові засади реформи місцевого самоврядування, адже порушується принцип субсидіарності;

– передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної власності, розташованих у містах обласного значення (фінансування буде здійснюватись на умовах співфінансування: 50% за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а 50% з власних коштів місцевих бюджетів), яка також призведе до значного додаткового навантаження на місцеві бюджети;

– закріплення як власних видатків місцевих бюджетів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, які раніше фінансувались за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що призведе до відволікання власного фінансового ресурсу;

– передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація зазначеної норми призведе до погіршення якості та доступності надання медичних послуг мешканцям міст, селищ, сіл. Крім того, виникає необхідність негайного створення центрів первинної медико – санітарної допомоги.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння у таких питаннях:

1) зняти з розгляду сесії Верховної Ради України проект Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні»;

2) переглянути норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» та запровадити зміни до Податкового кодексу України не раніше ніж з 01 січня 2017 року, провівши попередні конструктивні консультації з представниками бізнесу, в т.ч. малого та середнього бізнесу;

3) переглянути норми проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)», а саме:

– залишити чинний порядок зарахування єдиного податку в повному обсязі до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад;

– зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд, пільг з послуг зв’язку та інших пільг передбачених законодавством;

-не передавати на фінансування з місцевих бюджетів заклади ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації державної форми власності;

– встановити термін запровадження змін положень, якими визначено механізми фінансування сфери охорони здоров’я на рівні місцевого самоврядування, з 01 січня 2017 року.

 

 

Прийнято на четвертій сесії

Долинської міської ради

28 грудня 2015 р.