Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

Тип документу: . № 911-32/2017 від 26.10.2017. Стан: чинний Дата публікації: 26.10.2017

РІШЕННЯ

Від 26.10.2017. № 911-32/2017

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 9 місяців  2017 року

За 9 місяців поточного року до міського бюджету  надійшло 69465,8 тис. грн, що становить 95,5 відс. до  плану на 9 місяців.

До загального фонду надійшло 65067,5 тис. грн, або 95,3 відс. до  плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 4398,3,0 тис. грн, або 98 відс. до плану на 9 місяців.

Міський бюджет недоотримав 3276,7 тис. грн в т.ч.:

– коштів загального фонду 3189,0 тис. грн;

– коштів спеціального фонду 87,6 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 63322,0 тис. грн, в т.ч. 43162,4 тис. грн загального фонду та 20159,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління   – 6976,6 тис. грн       – 16,2 відс.;

– утримання закладів освіти          – 16552,9 тис. грн      – 38,4 відс.;

– проведення благоустрою            – 11900,0 тис. грн      – 27,7 відс.;

– реалізацію місцевих програм     – 3092,3 тис. грн        – 7,2 відс.;

– субвенція іншим рівням бюджетів – 1130,7 тис. грн   – 2,6 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 16669,3 тис. грн – 70,8 відс.;

– забезпечення продуктами харчування          – 1074,6 тис. грн – 4,5 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії                       – 1415,3 тис. грн – 6,0 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 69465,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 63322,0 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова                                                       Володимир Гаразд

                                                                          Додаток 1 до рішення міської ради

      від 26.10.2017 № 911-32/2017

Д О Х О Д И

                                                                                                                                                                           грн

Код Найменування доходів Уточненийплан

на рік

План на 9 місяців Факт

за 9 місяців

% викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 62701400 47743150 47418990 99,3
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15000 11250 8704 77,4
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 15000 11250 8704  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 211  
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1406700 1066700 755433 70,8
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 5059700 3904700 2768117 70,9
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4776000 3523000 3061076 86,9
18000000 Місцеві податки 51444000 39237500 40825450 104,0
18010000 Податок на майно 41273000 31568000 32728557 103,7
18030000 Туристичний збір 7000 5500 8258 150,1
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -3790  
18050000 Єдиний податок 10164000 7664000 8092425 105,6
20000000 Неподаткові надходження 2486600 1936600 2417599 124,8
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 70000 67000 95840 143,0
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 6000 4000 103  
21080000 Інші надходження 64000 63000 95737 152,0
22000000 Адміністративні збори та платежі 2384600 1841600 2283352 124,0
22010000 Плата за надання  адмінпослуг 2019000 1560000 1968331 126,2
22080000 Орендна плата за користування майном комунальної власності 300000 150000 180231 110,7
22090000 Державне мито 46600 37600 44964 119,6
24060300 Інші надходження 32000 28000 38407 137,2
31000000 Кошти від реалізації безхозного майна 7786  
41000000 Офіційні трансферти від органів державного управління 24662100 18576850 15223173 81,9
  Всього (без урах. трансф.) ) 65188000 49679750 49844376 100,3
  Всього дох. заг. фонду 89850100 68256600 65067549 95,3
                                                                   Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 210000 155000 218326 140,9
1 2 3 4 5 6
19010000 Екологічний податок 210000 155000 218306 140,9
19050000 Збір за забруднення навк. середов. 20,75  
20000000 Неподаткові надходження 1136791 864821 822749 95,1
21110000 Надходження коштів від відшкодування с/г в-ва 23845  
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 393  
25010000 Плата за послуги в т.ч.

батьківська плата,

уч. у конк. перевіз.)

1134851

1134851

862881

862881

787454

779294

8160

91,0
25020000 Інші джерела власн. надход.

в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ

1940 1940 11057  
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000 100000  
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 50000  
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000 50000  
42000000 Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) 2450061 2450061 2450061 100,0
50110000 Цільові фонди 950000 916000 907130 99,0
  Всього( без врахування трансфертів) 2496791 2035821 1948205 95,7
  Всього дох. спец. фонду 4946852 4485881 4398266 98,0
  Разом доходів (без урахування трансфертів) 70134852 51715571 51792581 100,1
  Разом доходів 94796952 72742481 69465815

 

95,5

Начальник фінансового відділу                                   Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

      від 26.10.2017 № 911-32/2017

В И Д А Т К И

                                                                                                                                                                            грн

К Ф К Назва одержувача Уточнений план

на рік

План на 9 місяців Факт. за 9 місяців %

вик.

1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
0170 Органи місцевого самоврядування 9937500 8187100 6976627 85,2
1010 Дошкільні заклади 22457450 16669100 13732322 82,4
1020 Школа-сад 4498300 3700650 2830656 76,5
1220 “Обдаровані діти” 46000 46000 2000 4,3
3400 Соціальний захист 350000 276750 157192 56,8
6060 Благоустрій міста

КП «Комунгосп»

18553000 14588300 11960000 82,0
4040 Музей 1255800 967000 752000 77,8
6650 Ремонт доріг 5607337 3990537 2515000 63,0
8010 Обслуговування зовнішнього боргу 100000 50000  
8370 Субвенція державному бюджету:

– міграційна служба

– РВ ГУМНС (пожежна частина)

97000

60000

37000

97000

60000

37000

97000

60000

37000

100,0
8800 Інші субвенції ,

в т.ч.

рай. бюджету для БДЮТ на придбання крісел;

рай. бюджету на компенсацію пільгового проїзду;

рай. бюджету для ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів, інвентарю;

ДЮСШ;

районний відділ освіти;

облбюджету на поточний ремонт дороги державного значення;

Тростянецька сільська рада – на ремонт дороги

1147732

 

100000

 

300000

 

292732

 

 

39500

65500

 

300000

 

50000

1072732

 

100000

 

225000

 

292732

 

 

39500

65500

 

300000

 

50000

1033700

 

100000

 

200000

 

278700

 

 

39500

65500

 

300000

 

50000

96,4
8600 Інші видатки: місцеві програми 5779290 4478240 3092339 69,0
  Підтримки ОМС 1215200 807800 727464  
  Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання 50000 50000 2463  
  Муніципальний духовий оркестр 534540 401000 401000  
  Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина» 460000 398000 316900  
  Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» 601800 442000 115130  
1 2 3 4 5 6
  Програма підтримки діяльності благодійного фонду 542500 407500 284940  
  Програма підтримки діяльності КП УКМ 1081560 860600 555600  
  Пільгові перевезення 23350  
  Програма електронного урядування 250000 220000 88402  
  Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста 128500 98500  
  Програма діяльності КП «Арка» 200000 153000 153000  
  Програма громадських ініціатив 69400 69400  
  Програма розвитку футболу 476940 424940 424940  
  Депутатський фонд, КП «Комунгосп» 121000 121000  
  Депутатський фонд, КП «УКМ» 24500 24500 22500  
9010 Обслуговування зовнішнього боргу 100000 64000 13618 21,3
  Разом видатків загального фонду

 

69929409 54187409 43162454 79,6
Спеціальний фонд
0170 Апарат міської ради 1120000 1034000 978781 95,0
1010 ДНЗ в т.ч.

02

03

07

1087407

1026967

6140

54300

832895

772455

6140

54300

700974

669284

6140

25550

84,1
1020 НВК в т.ч.

02

07

 

117884

107884

10000

117884

107884

10000

107884

107884

91,5
4040 Музей

 

24000 24000 24000  
6021  Капітальний ремонт житла,

КП УКМ

2200000 868600 866000 99,7
6060 Благоустрій міст, КП»Комунгосп»

 

6023500 5009500 5009500 100,0
6310 Капітальні вкладення 6301463 3818413 952413 24,9
в т.ч. Міська рада ( ДНЗ, НВК) 2463 2463 2463  
  КП «Комунгосп» 2400000 1271000 670950  
  КП УКМ 3700000 2345950 100000  
  КП «Долина-Інвест» 199000 199000 179000  
6650 Ремонт доріг, КП «Комунгосп»

 

3862000 3862000 3529537 91,4
8370 Субвенція держбюджету РВ ГУМНС (пожежна частина)

 

13000 13000 13000 100,0
9120 Утилізація відходів 245130 190130
9180 Цільовий фонд, КП «Комунгосп»

 

 

1147360 1113360 800000 71,8
1 2 3 4 5 6
8800 Інші субвенції – рай бюджету для:

ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів та інвентарю;

управління освіти на кап.рем. спортмайданчика на території ліцею;

школа естетичного виховання на придбання вишитих сорочок

районний відділ культури

1518628

 

457268

 

950000

 

 

6500

 

104860

1218628

 

457268

 

650000

 

 

6500

 

104860

511802

 

390442

 

10000

 

 

6500

 

104860

42,0
8600 Інші видатки в т.ч.

Програма УКМ в т.ч.

кошти гранту ЄС

програма ТІЦ

програма КП «Арка»

11666169

11630469

8370469

20000

15700

11034119

10998419

8250469

20000

15700

6665700

6630000

4860000

20000

15700

60,4
  Разом видатків спец. фонду 35326541 29136529 20159591 69,2
  Всього видатків 105255950 83323938 63322045 76,0

Начальник фінансового відділу                               Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 26.10.2017 № 911-32/2017

Джерела

фінансування міського бюджету за 9 місяців 2017 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за  9 місяців  2017 року затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2017 року затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців

2017 року

Фінансування бюджету за типом кредитора                  
Внутрішнє фінансування 200000 -24672591,00 -15000000,00   24672591,00 15000000,00  
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -24672591,00 -15000000,00   24672591,00 15000000,00  
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -24672591,00 -15000000,00   24672591,00 15000000,00  
Разом коштів, отриманих за типом кредитора                
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання                
Фінансування за борговими операціями 400000       -450000,00 -208586,78- -450000,00 -208586,78
Запозичення 401000              
Погашення 402000       -450000,00 -208586,78- -450000,00 -208586,78
Зовнішні зобов’язання 402200         -450000,00 -208586,78- -450000,00 -208586,78-
Довгострокові зобов’язання 402201              
Середньострокові зобов’язання 402202       -450000,00 -208586,78- -450000,00 -208586,78-
Інші розрахунки 602300              
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303              
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -24672591,00 -15000000,00   24222591,00 14791413,22 -450000,00 -208586,78-
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання   -24672591,00 -15000000,00   24222591,00 14791413,22 -450000,00 -208586,78-

Начальник фінансового відділу                                                               Надія Попович