Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року

Тип документу: . № 2245-67/2015 від 15.10.2015. Стан: чинний Дата публікації: 15.10.2015

РІШЕННЯ

Від 15.10.2015. № 2245-67/2015

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 9 місяців  2015 року

 

За 9 місяців поточного року до міського бюджету  надійшло 38728,8 тис. грн, що становить108відс. до  плану на 9 місяців.

До загального фонду надійшло 31929,5 тис. грн, або 98 відс. до  плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 6799,3 тис. грн, або 208 відс. до плану на 9 місяців.

За звітний період до:

– загального фонду міського бюджету недопоступило 884,8 тис. грн.

– спеціального фонду  міського бюджету додатково поступило 3532,5 тис. грн (в т.ч. кошти гранту ЄС -3215,3 тис. грн).

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 36992,5 тис. грн, в т.ч. 23065,6 тис. грн загального фонду та 13926,9 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління  – 2567,3 тис. грн    – 11 відс.;

– утримання закладів освіти          – 6728,7 тис. грн   – 44 відс.;

– проведення благоустрою            – 4589,3 тис. грн   – 33 відс.;

– реалізацію місцевих програм     – 507,0 тис. грн     – 4 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 10927,6 тис. грн – 86 відс.;

– забезпечення продуктами харчування          – 362,3 тис. грн – 5 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії                       – 825,3 тис. грн – 8 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 38728,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 36992,5 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова                                Володимир Гаразд

 

 

Додаток 1 до рішення міської ради     

від 15.10.2015. № 2245-67/2015 

Д О Х О Д И

                                                                                                                                                                            грн.

Код Найменування доходів План на рік План на 9 місяців Факт за 9 місяців % викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 31041000 22208116 21258462 95,7
11000000 Податок на доходи ,податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 3000 2278 16451 722
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 3000 2278 16451 722
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6390000 4648328 4854497 104
18000000 Місцеві податки 24467000 17421760 16229849 93
18010000 Податок на майно 19360000 13561669 12376723 91
18030000 Туристичний збір 7000 7000 3733 53
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -5051  
18050000 Єдиний податок 5100000 3853091 3854445 100
19010000 Екологічний податок 181000 135750 157665 116
20000000 Неподаткові надходження 429000 314837 379644 120
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 15000 8750 8676 99
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 5000 3750 4311 115
21080000 Інші надходження 10000 5000 4365 87
22000000 Адміністративні збори та платежі 401000 299587 366601 122
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 168000 128100 148164 116
22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності 150000 110859 167011 150
22090000 Державне мито 83000 60628 51425 85
24060300 Інші надходження 13000 6500 4367 67
41000000 Офіційні трансферти від органів державного управління 10715782 9951220 10291361 103
  Всього (без урах. трансф.) ) 31470000 22522953 21638106 96
  Всього дох. заг. фонду 42185782 32474173 31929467 98
                                                                   Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження -1346  
18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. -1346  
25010000 Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,участь у конкурсі перевізників)  715267708683- 715267– 716936716256680 100
1 2 3 4 5 6
25020000 Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ 65846584 6584 1204612046 183
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000 175000 433672 247
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 100000 259871 259
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000 75000 173801 231
42000000 Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) 2229979 2229979 5445298 255
50110000 Цільові фонди 150000 140000 192722 138
  Всього( без врахування трансфертів) 1065268 1036851 1354030 130
  Всього дох. спец. фонду 3295247 3266830 6799328 208
  Разом доходів (без урахування трансфертів) 32535268 23559804 22992136 97
  Разом доходів 45481029 35741003 38728795 108

   Начальник фінансового відділу                                                               Надія Попович 

Додаток 2 до рішення міської ради      від 15.10.2015 № 2245-67/2015  

В И Д А Т К И

                                                                                                                                                                             грн.

К Ф К Назва одержувача Планна рік План на 9 місяців Факт. за 9 місяців %вик.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
010116 Органи місцевого самоврядування 3974390 2937737 2567281 87
070101 Дошкільні заклади 8865090 8582690 8433163 98
070201 Школа-сад 1850692 1812393 1748630 96
070807 “Обдаровані діти” 12000 12000 10000 100
090412 Соціальний захист 230000 197304 190885 97
100203 Благоустрій міста  в т.ч.КП «Комунгосп»КП «Пролісок» 101913009700000491300   76828257275597407228 76798257275597404228 100
110104 Музей 835486 623408 605081 97
170703 Ремонт доріг 700000 700000 700000 100
200700 Інші природоохоронні заходи 100000 75000 75000 100
230000 Обслуговування зовнішнього боргу 100000 60000 17228 29
250380 Інші субвенції (субвенції рай бюджету для освіти) 75000 75000 75000 100
250404 Інші видатки: місцеві програми 1511700 1296423 963551 74
  Підтримки ОМС 371800 310400 217723 70
  Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання 35000 35000
  Муніципальний духовий оркестр 311000 233000 233000 100
  Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина 142300 137400 104500 76
  Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» 106500 103300 58000 56
  Програма підтримки діяльності благодійного фонду 50000 50000 30000 60
  Програма підтримки діяльності КП УКМ 233300 165523 165523 100
  Програма участі де пут. корпусу в соц..-економ. розвитку міста(КП «УКМ») 13000 13000 5000 38
  Програма участі де пут. корпусу в соц..-економ. розвитку міста(КП «Комунгосп») 81515 81515 81515 100
  Програма ГО «Народна Самооборона» 30000 30000
  Програма електронного урядування 67000 67000 9105 14
1 2 3 4 5 6
  Програма пожежної безпеки 50000 50000 50000 100
  Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста 20285 20285 9185 45
250102 Резервний фонд 60000 60000
  Разом видатків загального фонду 28505658 24114780 23065644 95
Спеціальний фонд
010116 Апарат міської ради 20000 18480
070101 ДНЗ в т.ч.020307 768413739167924620000 767711739166924519300
070201 НВК в т.ч.02 3902839028 3902139021
100102 КП УКМ 1773000 557000
100203 КП»Комунгосп» 2324000 1381500
100203 КП «УКМ» 300000 140000
110104 Музей 54000 54000
150101 Капітальні вкладення 3030943 1223483
в т.ч. Міська рада ( ДНЗ, НВК) 1730943 965483
  КП «Комунгосп» 1175000 169000
  КП УКМ 75000 59000
  КП «Долина-Інвест» 50000 30000
150202 Міська рада 100000 28469
170703 Ремонт доріг 9294328 6530689
240602 Утилізація відходів 264448
240900 Цільовий фонд в т.ч.КП «УКМ»КП «Комунгосп» 429112150000279112 16600015000151000
250344 Субвенція держбюджету для РВ УМВС 3700    
250380 Субвенція рай бюджету для управління освіти 46500   46500  
250404 Інші видатки в т.ч.КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02Програма ТІЦПрограма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄСПрограма пожежної безпеки, депутатський фонд , КП «Комунгосп»Програма Загону ГФ «Народна Самооборона» 350028923510 -32917792229979160000  25000 2973997- -2963997222997910000  – 
  Разом видатків спец. фонду 21947761 13926850
  Всього видатків 50453419 36992494

  

Начальник фінансового відділу                                                 Надія Попович
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    Додаток 3 до рішення міської  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    від 15.10.2015 р. №  2245-67/2015

                                                                                                                                                                                                        

 

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 р.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено  затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2015 року затверджено  затверджено з урахуванням змін виконано  за 9 місяців 2015 року затверджено з урахуванням змін виконано  за  9 місяців2015 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора                  
Внутрішнє фінансування 200000 -15061424,00 -8384979,00 15061424,00 8384979,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -15061424,00 -8384979,00 15061424,00 8384979,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -15061424,00 -8384979,00 15061424,00 8384979,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора   -15061424,00 -8384979,00 15061424,00 8384979,00
Зовнішнє фінансування 300000 -424000,00 -215238,00 -424000,00 -215238,00
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку 301000
Одержано позик 301100
Погашено позик 301200 -424000,00 -215238,00 -424000,00 -215238,00
Інші розрахунки                  
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора   -15061424,00 -8384979,00 14637424,00 8169741,00 -424000,00 -215238,00
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання  
Фінансування за борговими операціями 400000 -424000,00 -215238,00 -424000,00 -215238,00
Запозичення 401000        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Внутрішні запозичення 401100
Довгострокові зобов’язання 401101
Середньострокові зобов’язання 401102
Короткострокові зобов’язання та векселі 401103
Інші зобов’язання 401104
Зовнішні запозичення 401200
Дорвгострокові зобов’язання 401201
Середньострокові зобов’язання 401202
Короткострокові зобов’язання та векселі  
Погашення 402000 -424000,00 -215238,00 -424000,00 -215238,00
Внутрішні зобов’язання 402100
Довгострокові зобов’язання 402101
Середньострокові зобов’язання 402102
Короткострокові зобов’язання та векселі 402103
Інші зобов’язання 402104
Зовнішні зобов’язання 402200         -424000,00 -215238,00 -424000,00 -215238,00
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -424000,00 -215238,00 -424000,00 -215238,00
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 603000
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання   -15061424,00 -8384979,00 14637424,00 8169741,00 -424000,00 -215238,00

 

                                                  

Начальник фінансового відділу                                                      Надія Попович