Про внесення змін до програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2017 рік

Тип документу: . № 938-33/2017 від 30.11.2017. Стан: нечинний Дата публікації: 30.11.2017

РІШЕННЯ

Від 30.11.2017. № 938-33/2017

м. Долина

 Про внесення змін до програми  

діяльності  комунального підприємства

«Долина – Інвест» на 2017 рік

 

З метою фінансування  витрат по підготовці проектів міжнародної технічної допомоги та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести наступні зміни до розділу 5 «Фінансування Програми» програми діяльності  комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017. № 600-21/2017 із змінами від 17.08.2017. № 811-29/2017 та від 05.10.2017. № 868-31/2017, виклавши таблицю розділу в новій редакції (додається).

 Міський голова                                            Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 01.12.2017. № 938-31/2017

  1. Фінансування Програми
№ з/п Найменування видатків за економічною класифікацією Сума

(тис. грн)

1 2 3
1. Заробітна плата та оплата відрядних, в т.ч  : 139,8+19,0 =158,80
1.1. – заробітна плата з нарахуваннями 1,5  особи  з міс. фонд 9,0 тис грн. 131,8+9,0 = 140,8
1.2. – оплата відрядних 8,0+10,00 = 18,00
2. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (комп’ютер) 3,0
3. Оплата послуг крім комунальних в т.ч. : 447,0-19,0 = 428,00
3.1. – проект землеустрою земельної ділянки 40,00
3.2. – послуги по підготовці геологічної інформації 15,00
3.3. – реєстрація робіт з геологічного вивчення 2,00
3.4. – документальний супровід 18,00
3.5. – підрахунок експлуатаційних запасів складання геологічного звіту 190,0 – 19,0

= 171,00

3.6. – експертиза геологічного звіту 150,00
3.7. – підготовка пакету документів для отримання спецдозволу 30,00
3.8. Інші витрати (послуги банку, виготовлення ЕЦП, тощо) 2,00
4. Плата за користування надрами при отриманні спецдозволу 500,00
5. Проектні роботи  виробничої лінії 80,00
6. Придбання обладнання і предметів довготермінового користування ( насосне обладнання, комп’ютер) 62,0
7. Будівництво реконструкція : будівництво  насосної станції 450,0
Всього в т.ч. 1601,8
Фінансування через код капітальні видатки 1012,0