Про внесення змін до програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2017 рік

Тип документу: . № 868-31/2017 від 05.10.2017. Стан: нечинний Дата публікації: 05.10.2017

РІШЕННЯ

Від 05.10.2017. № 868-31/2017

м. Долина

Про внесення змін до програми  

діяльності  комунального підприємства

«Долина – Інвест» на 2017 рік

З метою фінансування  витрат по підготовці проектів міжнародної технічної допомоги та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 Внести наступні зміни до розділу 5 «Фінансування Програми» програми діяльності  комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017. № 600-21/2017 із змінами від 17.08.2017. № 811-29/2017, виклавши таблицю розділу в новій редакції (додається).

 Міський голова                                                       Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 05.10.2017. № 868-31/2017

5.Фінансування Програми

№ з/п Найменування видатків за економічною класифікацією Сума

(тис. грн)

1 2 3
1 Заробітна плата з нарахуваннями: 131,8
– в т.ч  1.5  особи  з міс. фонд 9.0 тис грн.
2 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (комп’ютер) 15,0 – 12,0

= 3,0

3 Оплата послуг крім комунальних в т.ч. : 455,0
3.1 – проект землеустрою земельної ділянки 40,0
3.2 – послуги по підготовці геологічної інформації 15,0
3.3 – реєстрація робіт з геологічного вивчення 2,0
3.4. – документальний супровід 18,0
3.5. – підрахунок експлуатаційних запасів складання геологічного звіту 192,0 – 2,0

= 190,0

3.6. – експертиза геологічного звіту 150,0
3.7. – підготовка пакету документів для отримання спецдозволу 30,0
3.8. Інші витрати (послуги банку, виготовлення ЕЦП (тощо) 2,0
4  Плата за користування *** надрами при отриманні спецдозволу 500,000
5 Проектні роботи  виробничої лінії 80,0
6 Придбання обладнання і предметів довготермінового користування ( насосне обладнання, комп’ютер) 50,0 + 12,0

= 62,0

7 Будівництво реконструкція : будівництво  насосної станції 450,0
Всього в т.ч. 1601,8
фінансування через код капітальні видатки 1000,0 + 12,0

= 1012,0