Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік

Тип документу: . № 934-33/2017 від 30.11.2017. Стан: нечинний Дата публікації: 30.11.2017

РІШЕННЯ

Від 30.11.2017. № 934-33/2017

м. Долина

Про внесення змін до

міського бюджету на 2017 рік

 Керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни в план надходжень доходів міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.

3.Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1313500,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1313500,00 грн.

4.Зменшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р. згідно з додатком 3.

5.Зменшити показники видатків на об’єкти, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.

6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 

                                                                                                                                                                                   Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                                                                                                              від 30.11.2017 № 934-33/2017

 

Доходи міського бюджету на 2017 рік  

                                             (грн)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

уточнений план

затверджено зміни, що вносяться уточнений план затверджено у т.ч. бюджет розвитку зміни, що вносяться уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10000000 Податкові надходження 64288400,00 64288400,00 210000,00 210000,00 64498400,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 15000,00 15000,00 15000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 15000,00 15000,00 15000,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11319400,00 11319400,00 11319400,00
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1496700,00 1496700,00 1496700,00
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 5559700,00 280000,00 5839700,00 5839700,00
14040000 Акцизний податок з реалізації роздр. торгівлі підакцизних товарів 4263000,00 -280000,00 3983000,00 3983000,00
18000000 Місцеві податки і збори 52954000,00 52954000,00 52954000,00
18010000 Податок на майно 42283000,00 42283000,00 42283000,00
18010100 Податок на нерух. майно сплач. .юр. ос.-житл. нерух 8000,00 8000,00 8000,00
18010200 Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос.-житл. нер. 160000,00 160000,00 160000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18010300 Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос. -нежитл. нерух. 583000,00 583000,00 583000,00
18010400 Податок на нерух. майно сплач. юр. ос -нежитл. нерух. 1249000,00 1249000,00 1249000,00
18010500 Земел. податок з юр.осіб 2160000,00 2160000,00 2160000,00
18010600 Орендна плата з юр.осіб 36025000,00 36025000,00 36025000,00
18010700 Земел. податок з фіз.осіб 40000,00 40000,00 40000,00
18010900 Орендна плата з фіз.осіб 2000000,00 2000000,00 2000000,00
18011000 Транспортний податок з фіз. осіб 40000,00 -17000,00 23000,00 23000,00
18011100 Транспортний податок з юр. осіб 18000,00 17000,00 35000,000 35000,000
18030000 Туристичний збір 7000,00 7000,00 7000,00
18030100 «- « сплачений юридичними особами 1000,00 1000,00 1000,00
18030200 «-« сплачений фізичними особами 6000,00 6000,00 6000,00
18050000 Єдиний податок 10664000,00 10664000,00 10664000,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3020000,00 -750000,00 2270000,00 2270000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7644000,00 750000,00 8394000,00 8394000,00
19010000 Екологічний податок 210000,00 210000,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 200000,00 200000,00
19010200 «-« від скидів у водні об’єкти 5000,00 5000,00
19010300 «-« у відведені місця 5000,00 5000,00
20000000 Неподаткові надходження 2916600,00 2916600,00 1161371,20 1161371,20 4077971,20

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 103000,00 -5800,00 97200,00 97200,00
21010300 Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств 6000,00 -5800,00 200,00 200,00
21081100 Адмінштрафи та інші санкції 57000,00 57000,00 57000,00
21081500 Адмінштрафи в сфері обігу алкогольних та тютюнових виробів 40000,00 40000,00 40000,00
22000000 Адмінзбори та платежі 2781600,00 5800,00 2787400,00 2787400,00
22010000 Плата за надання адмінпослуг 2416000,00 5800,00 2421800,00 2421800,00
22010300 Адмінзбір за держреєстрацію осіб-підприємців 18000,00 18000,00 18000,00
22012500 Плата за надання адміністративних послуг 2161000,00 5800,00 2166800,00 2166800,00
22012600 Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерух. майно 219000,00 219000,00 219000,00
22012900 Плата за скорочення термін. 18000,00 18000,00 18000,00
22080400 Орендна плата за користування майном ком. власності 319000,00 319000,00 319000,00
22090000 Державне мито 46600,00 46600,00 46600,00
22090100 Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 37100,00 37100,00 37100,00
22090400 Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів 9500 9500 9500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24000000 Інші неподаткові надходження 32000,00 32000,00 32000,00
24060300 Інші надходження 32000,00 32000,00 32000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1161371,20 1161371,20 1161371,20
25010100 Плата за послуги, що надаються бюд. устан. 1159431,20 1159431,20 1159431,20
25020100 Благодійні внески, гранти, дарунки 1940,00 1940,00 1940,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
31030000 Надходження від відчуження майна 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
50000000 Цільові фонди 950000,00 950000,00 950000,00
50110000 Цільовий фонд, утворений м/р 950000,00 950000,00 950000,00
41033900 Освітня субвенція 2490500,00 2490500,00 2490500,00
41035000 Інші субвенції (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) 20391600,00 20391600,00 20391600,00
41034500 Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соц.-екон. розвитку окремих територій 50000,00 50000,00 50000,00
42020000 Гранти(дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) 2450061,15 2450061,15 2450061,15
Всього доходів 90137100,00 90137100,00 4971432,35 200000,00 4971432,35 95108532,35

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                            Надія Попович

 

                                                                                                                                                                 Додаток 2 до рішення міської ради

                                                                                                                                                              від 30.11.2017. № 934-33/2017

 

Зміни до видатків  загального та спеціального фондів міського бюджету на 2017 рік

                                                 ( грн)

КФК Назва головного розпорядника, одержувача коштів Всього в т.ч. по КЕКв
2210 2240 2271 2274 2282 2610 2620 2800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0170 Апарат управління 80000 10000 6000 64000
1010 ДНЗ 150000 -150000
6650 Видатки на проведення біжучих ремонтів та утримання автомобільних доріг, КП «Комунгосп» 1350000 1350000
9180 Цільовий фонд, біжучий ремонт доріг, КП «Комунгосп» 150000

 

150000
8600 Інші видатки – кошти депутатського фонду та фонду міського голови -38000 -38000
8600 Програма електронного врядування -80000 -80000
8600 Програма діяльності КП «Долина-Інвест» -140000 -140000
8600 Програма сталого розвитку в сфері енергорозвитку -14000 -14000
8600 Програма діяльності КП «УКМ» 100000 100000
8800 Субвенція рай бюджету для ЦРЛ на придбання інвентаря, обладнання, оплату послуг з поточного ремонту серверної та інженерної 21500 21500
8800 Субвенція рай бюджету для управління освіти на:

– придбання спортінвентаря ЗОШ №4;

– придбання обладнання та інвентаря ЗОШ №7

34000

20000

14000

34000

20000

14000

РАЗОМ 1463500 10000 6000 150000 -150000 -172000 1500000 55500 64000

Начальник фінансового відділу                                                                Надія Попович

 

                                                                                                                                                       Додаток 3 до рішення міської ради

                                                                                                                                                      від 30.11.2017 № 934-33/2017

 

Показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р.

(грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -25964765,48 1313500,00 24651265,48 25964765,48 -1313500,00 24651265,48
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -25964765,48 1313500,00 24651265,48 25964765,48 -1313500,00 24651265,48
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -25964765,48 1313500,00 24651265,48 25964765,48 -1313500,00 24651265,48
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Погашення 402000 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Зовнішні зобов’язання 402200 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) 602400 -25964765,48 1313500,00 24651265,48 25514765,48 -1313500,00 24201265,48 -450000,00 -450000,00
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -25964765,48 1313500,00 24651265,48 25514765,48 -1313500,00 24201265,48 -450000,00 -450000,00

 

Начальник фінансового відділу                                                               Надія Попович

 

 

Додаток 4  до рішення міської ради

                                                         від 30.11.2017. № 934-33/2017

 

Перелік об’єктів,

видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

                                                                                                                                                                                                        (грн)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника, одержувача коштів Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації, тощо Затверджено видатків Зміни, що вносяться Уточнений план
Код тимчасової класифікації видатків
1 2 3 4 5 6
01 Міська рада  

 

2716565,48 -623500,00 2093065,48
0170 Капітальні вкладення Придбання обладнання , оргтехніки та програмного забезпечення для апарату міської ради 200000,00 200000,00
0170 Капітальні вкладення Придбання ліцензованої  підсистеми SOFT PRO: реєстрація містобудівної документації 20000,00 20000,00
0170 Капітальні вкладення Придбання службових автомобілів

 

900000,00 900000,00
1010 Капітальні вкладення Придбання електром’ясорубки 14300,00 14300,00
8800 Капітальні вкладення Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортмайданчика з влаштування штучного покриття на території ліцею
8800 Капітальні вкладення Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортивних майданчиків закладів освіти міста 950000,00 -940000,00 10000,00
8800 Капітальні вкладення Субвенція райбюджету для ЦРЛ на придбання основних засобів та програмного забезпечення

 

390442,48 18500,00 408942,48
1 2 3 4 5 6
8800 Капітальні вкладення Субвенція райбюджету для Долинської школи естетичного виховання на пошиття сценічних

сорочок учасникам дитячого духовного оркестру

6500,00 6500,00
8800 Капітальні вкладення Субвенція райбюджету для відділу культури на придбання вишитих сорочок для дитячого зразкового ансамблю танцю «Бойківчанка» 10000,00 10000,00
8800 Капітальні вкладення Субвенція райбюджету для РБК на придбання сценічних костюмів НААТ «Веселка» 94860,00 94860,00
8800 Капітальні вкладення Субвенція райбюджету для управління освіти на придбання телевізора (SMART – TV) у фізкабінет  ліцею 18000,00 18000,00
8370 Капітальні вкладення Субвенція державному бюджету для Долинського райвідділу ДСНС на виконання заходів пожбезпеки в м. Долина на 2015-2017 рр. 13000,00 13000,00
1010 Капітальні вкладення Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ 105000,00 105000,00
1020 Капітальні вкладення Придбання обладнання та основних засобів для НВК №2 10000,00 10000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція приміщення комунальної власності Грушевського 26б, під бальнеологічний центр (співфінансування проекту ДФРР) 2463,00 2463,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” 280000,00 280000,00
КП «Комунгосп» 13717500,00 -1780000,00 11937500,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних доріжок

 

540000,00 540000,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж

 

1800000,00 1800000,00
1 2 3 4 5 6
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт  мереж вуличного освітлення

 

700000,00 700000,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідного огородження та інших огорож по місту 200000,00 200000,00
6060 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних містків по містку 100000,00 -100000,00
6060 Капітальні вкладення Придбання комунальної техніки , обладнання та устаткування 2508500,00 -250000,00 2258500,00
6060 Капітальні вкладення Придбання компресора високого тиску РЕ 100-ТЕ (з електроприводом 380 Вольт) 117000,0 117000,0
6060 Капітальні вкладення Придбання обладнання для облаштування системи відеонагляду , оповіщення та WiFiзон по місту 90000,00 90000,00
6060 Капітальні вкладення Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків 200000,00 200000,00
6410 Реалізація інвест. проектів Придбання елементів спортивного майданчика 50000,00 50000,00
6310 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері будівництва 100000,00 100000,00
6310 Капітальні вкладення Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького 2000000,00 2000000,00
6310 Капітальні вкладення Полігон ТПВ м. Долина на землях Рахинського лісництва. Реконструкція. 1000000,00 -1000000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” 300000,00 -280000,00 20000,00
6650 Капітальні вкладення Капітальний ремонт доріг 3862000,00 3862000,00
9230 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення (цільовий фонд) 150000,00 -150000,00
КП «УКМ» 9160000,00 940000,00 10100000,00
6021 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП «УКМ») 700000,00 700000,00
6021 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС)

 

1500000,00 1500000,00
1 2 3 4 5 6
6310 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері реконструкції 100000,00 100000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція системи опалення ДНЗ «Зірочка” з приєднанням Будинку техніки 3500000,00 3500000,00
6310 Капітальні вкладення Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» 100000,00 100000,00
6310 Капітальні вкладення Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул.. Чорновола,6а. (спів фінансування) 940000,00 940000,00
8600 Капітальні вкладення Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності 3260000,0 3260000,0
КП « Долина-Інвест» 211000,00 211000,00
6310 Капітальні вкладення Будівництво свердловини для видоб. соляної ропи (проектування, будівництво, оплата спецдозволу) 199000,00 199000,00
8600 Капітальні вкладення Придбання комп’ютерної техніки 12000,00 12000,00
КП «Арка» 15700,00 15700,00
8600 Капітальні вкладення Придбання  обладнання та оргтехніки 15700,00 15700,00
Музей 24000,00 24000,00
4040 Капітальні вкладення Придбання обладнання для виставкової діяльності 24000,00 24000,00
ТІЦ «Бойківщина» 20000,00 20000,00
8600 Капітальні вкладення Придбання звукової апаратури 20000,00 20000,00
ВСЬОГО: 25864765,48 -1463500,00 24401265,48

Начальник фінансового відділу                                                               Надія Попович