Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік

Тип документу: . № 867-31/2017 від 05.10.2017. Стан: нечинний Дата публікації: 05.10.2017

РІШЕННЯ

Від 05.10.2017. № 867-31/2017

м. Долина

Про внесення змін до міського

бюджету на 2017 рік

Керуючись  п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни в план надходжень доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік, по видах:

-орендна плата з юридичних осіб (код 18010600) цифру «35375000,00» замінити на «35675000,00», тобто збільшити на 300000,00 грн;

-орендна плата з фізичних осіб (код 18010900) цифру «1700000,00» замінити на «1900000,00», тобто збільшити на 200000,00 грн;

– єдиний податок (код 180500000) цифру «10164000» замінити на «10664000,00» грн, тобто збільшити на 500000,00 грн.

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 1.

3.Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1000000,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1000000,00 грн.

4.Внести зміни в показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р. згідно з додатком 2.

5.Доповнити перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку пунктом:

-полігон ТПВ м.Долина на землях Рахинського лісництва. Реконструкція, КП «Комунгосп» – 1000000,00 грн.

6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

Міський голова                                                          Володимир Гаразд

                                                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                                                                                        від 05.10.2017. № 867-31/2017

             Зміни

до видатків  загального фонду міського бюджету на 2017

(грн)

КФК Назва головного розпорядника, одержувача коштів Всього в т.ч. по КЕКв
2111 2120 2210 2240 2282 2610 2620
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8600 Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, міська рада -48100,00 -48100,00
8600 Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, КП «Комунгосп» 30000,00 30000,00
8600 Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, КП «УКМ» 18100,00 18100,00
РАЗОМ –48100,00 48100,00

Начальник фінансового відділу                                                                                Надія Попович

                                                                                                                                                                     Додаток 2 до рішення міської ради

                                                         від 05.10.2017. № 867-31/2017

Показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р.

(грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -24662591,00 -1000000,00 -25662591,00 24662591,00 1000000,00 25662591,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -24662591,00 -1000000,00 -25662591,00 24662591,00 1000000,00 25662591,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -24662591,00 -1000000,00 -25662591,00 24662591,00 1000000,00 25662591,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Погашення 402000 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Зовнішні зобов’язання 402200 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -450000,00 -450000,00 -450000,00 -450000,00
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) 602400 -24662591,00 -1000000,00 -25662591,00  24212591,00 1000000,00 25212591,00 -450000,00 -450000,00
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -24662591,00 -1000000,00 -25662591,00 24212591,00 1000000,00 25212591,00 -450000,00 -450000,00

Начальник фінансового відділу                                    Надія Попович