Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік

Тип документу: . № 56-3/2015 від 21.12.2015. Стан: чинний Дата публікації: 21.12.2015

РІШЕННЯ

Від 21.12.2015. № 56-3/2015

м. Долина

Про внесення змін до міського бюджету

на 2015 рік

 

Враховуючи підсумки виконання міського бюджету за 11 місяців 2015 року, рішення районної ради від 11.12.2015 р. № ___-2/2015 «Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік», керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.8 ст. 78, п.1 ст.52 Бюджетного кодексу України, , міська рада

 В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в план надходжень доходів міського бюджету на 2015 рік згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатками 2.

3. Направити додаткові надходження спеціального фонду (бюджет розвитку) міського бюджету на:

КФК 170703 КЕКв 3210 КП «Комунгосп» (капітальний ремонт доріг в рам ках програми) – 430000,00грн.

4.Затвердити протокол засідання постійної комісії міської ради з питань  планування, бюджету, майна та власності від 27.11.2015 року №3.

5.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

 

 Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

                                                                                                                                                                                     Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                                                                                                                       від 21.12.2015 №   56-3/2015                          

Доходи міського бюджету на 2015 рік                                              (грн)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено

зміни, що вносяться

уточнений план

затверджено

у т.ч. бюджет розвитку

зміни, що вносяться

уточнений план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10000000

Податкові надходження

31224000,0

 

31224000,0

31224000,0

11020000

Податок на прибуток підприємств

3000,0

3000,0

3000,0

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

3000,0

3000,0

3000,0

14040000

Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів

6390000,0

 

6390000,0

6390000,0

18000000

Місцеві податки і збори

24650000,0

24650000,0

24650000,0

18010000

Податок на майно

19543000,0

1000,0

19544000,0

19544000,0

18010100

Податок на нерух.майно сплач. юр.ос.-житл.нерух

9400,0

9400,0

9400,0

18010200

Податок на нерух.майно сплач. фіз.ос.-житл.нерух

31600,0

31600,0

31600,0

18010400

Податок на нерух.майно сплач..юр.ос -нежитл.нерух

1064000,0

-127000,0

937000,0

937000,0

18010500

Земел. податок з юр.осіб

660000,0

 

660000,0

660000,0

18010600

Орендна плата з юр.осіб

16650000,0

87000,0

16737000,0

16737000,0

18010700

Земел. податок з фіз.осіб

18000,0

18000,0

18000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18010900

Орендна плата з фіз.осіб

1151000,0

968000,0

968000,0

18030000

Туристичний збір

7000,0

-1000,0

6000,0

6000,0

18030100

«- « сплачений юридичними особами

1000,0

1000,0

1000,0

18030200

«-« сплачений фізичними особами

6000,0

-1000,0

5000,0

5000,0

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040100

«-« торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачена фіз. особами

18040200

«-« торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридич. особами

18040500

«-« (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

18040600

«-« (ресторанне господарство), сплачений фіз. особами

18040800

«-« сплачений юридичними особами

18041500

«-« торгівельної діяльності, нафтопродуктами, скрапленим газом

 

 

 

18050000

Єдиний податок

5100000,0

5100000,0

5100000,0

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб-

1700000,0

1700000,0

1700000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

3400000,0

3400000,0

3400000,0

19010000

Екологічний податок

181000,0

181000,0

181000,0

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

168000,0

4000,0

172000,0

172000,0

19010200

«-« від скидів у водні об’єкти

5000,0

5000,0

5000,0

19010300

«-« у відведені місця

8000,0

-4000,0

4000,0

4000,0

20000000

Неподаткові надходження

429000,0

429000,0

950236,05

950236,05

1379236,05

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

15000,0

15000,0

15000,0

21010300

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств

5000,0

5000,0

5000,0

21080500

Інші надходження

21081100

Адмінштрафи та інші санкції

10000,0

10000,0

10000,0

22000000

Адмінзбори та платежі

401000,0

8000,0

409000,0

 

 

 

 

409000,0

22012500

Плата за надання адміністративних послуг

168000,0

26400,0

194400,0

194400,0

22080400

Орендна плата за користування майном ком. власності

150000,0

150000,0

150000,0

22090000

Державне мито

83000,0

-18400,0

64600,0

64600,0

22090100

Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів

54000,0

-17000,0

37000,0

37000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22090200

Держ. мито, не віднесено до інших категорій

1600,0

1600,0

1600,0

22090400

Держ. мито, пов’язане з видачею закорд. паспортів

29000,0

-3000,0

26000,0

26000,0

24000000

Інші неподаткові надходження

13000,0

-8000,0

5000,0

5000,0

24060000

Інші надходження

13000,0

-8000,0

5000,0

5000,0

24060300

Інші надходження

13000,0

-8000,0

5000,0

5000,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1028844,61

1028844,61

1028844,61

25010000

Плата за послуги, що надаються бюд. устан.

1019866,09

1019866,09

1019866,09

25020100

Благодійні внески, гранти, дарунки

 

 

 

8978,52

 

8978,52

8978,52

30000000

Доходи від операцій з капіталом

200000,0

200000,00

430000,0

630000,0

630000,0

31030000

Надходження від відчуження майна

100000,0

100000,00

130000,0

230000,0

230000,0

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування

100000,0

100000,00

300000,0

400000,0

400000,0

50000000

Цільові фонди

150000,0

150000,00

150000,0

150000,0

50110000

Цільовий фонд, утворений міською радою

150000,0

150000,00

150000,0

150000,0

41035000

Інші субвенції (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти)

(субвенція рай бюджету для проведення кап.рем. пришкільної території (дороги) біля НВК 2 по вул. Івасюка,14)

13018282,0

13018282,0

1213400,0

1213400,0

14231682,0

14231682,0

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

14331682,0

 

 

 

100000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41037000

Субвенція з дер.бюджету на проведення виборів до місцевих рад

102645,0

 

102645,0

 

 

 

 

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС)

5299979

5299979

5299979

 

Всього доходів

44773927,0

1213400,0

45987327,0

6778823,61

350000,00

430000,0

7208823,61

53196150,61

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                       Надія Попович

 

             Додаток 2 до рішення міської ради

від 21.12.2015. № 56-3/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Зміни видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік

(грн)

КФК

Назва головного розпорядника, одержувача коштів

Всього

в т.ч. по КЕКв

2111

2120

2240

2271

2273

2274

2730

2800

010116

Апарат міської ради

91000

-64000

-27000

 

070101

ДНЗ

1071100

675500

244600

3000

40000

18000

90000

070201

НВК

229700

159500

57200

3000

10000

090412

Соціальний захист,

допомоги учасникам АТО (м/р)

3600

3600

250403

Борги попередніх років (тепло «Золота рибка)

-150000

-150000

250404

Інші видатки. Борги попередніх років (тепло «Золота рибка)

150000

150000

 

РАЗОМ

1213400

771000

274800

3000

-110000

21000

100000

3600

150000

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                                            Надія Попович