Про програму соціального захисту в м. Долина на 2017 рік

Тип документу: . № 567-20/2016 від 23.12.2016. Стан: чинний Дата публікації: 23.12.2016

РІШЕННЯ

Від 23.12.2016. № 567-20/2016

м. Долина

Про програму соціального захисту

в м. Долина на 2017 рік

Заслухавши інформацію про програму соціального захисту в м. Долина на 2017 рік та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму соціального захисту в м. Долина на 2017 рік (додається).

2.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2017 рік, профінансувати виконання заходів Програми.

3.Про виконання Програми заслухати у І кварталі 2018 року.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретар) виконавчого комітету міської ради Світлану Сапетну.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 Затверджено:

рішенням міської ради

від 23.12.2016. № 567-20/2016

Програма

соціального захисту

в м. Долина на 2017 рік

 

І.Загальні положення

Програма соціального захисту в м. Долина (далі Програма) розроблена відповідно до положення про надання адресної грошової допомоги громадянам міста, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» №99 від 31.01.2007 року, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Програма спрямована на поліпшення соціального захисту окремих категорій громадян, які опинилися в скрутних життєвих умовах, практично всіх вразливих категорій населення, яким необхідна підтримка органів місцевого самоврядування, на підвищенні ролі соціальної відповідальності міської ради перед громадянами.

ІІ.Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій громадян міста, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на гідне життя, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, вирішення проблемних питань життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування; залучення до співробітництва громадських організацій, волонтерів, благодійників, релігійних конфесій щодо активної соціально-психологічної та матеріальної підтримки малозахищених верств населення.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити ряд заходів в межах чинного законодавства та компетенції міської ради.

ІІІ.Пріоритетні напрями Програми:

– підтримка воїнів АТО;

-надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на лікування відповідно до діючого Положення,

-надання допомоги на поховання деяких категорій осіб,

-надання матеріальної допомоги особам, які опинились в складних та екстремальних життєвих обставинах (ситуаціях);

-створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-забезпечення матеріальної та соціальної допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування.

ІV.Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу покращити соціальний захист населення міста та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, розширити сферу надання соціальних послуг.

  1. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, виходячи з його реальних можливостей у бюджетному році, залучення благодійних внесків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, окремих громадян, гуманітарної допомоги, інших джерел не заборонених законодавством.

В ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення бюджету міста, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

Додаток до програми соціального захисту

в м. Долина на 2017 рік

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2016. № 567-20/2016

 Заходи

з реалізації програми соціального захисту в м. Долина на 2017 рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1 2 3 4
1 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення. Протягом року Юридичний відділ
2 Надавати малозабезпеченим  громадянам допомогу на лікування. Протягом року Керуюча справами виконкому С.Сапетна, комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку
3 Надання допомоги на поховання (відшкодування, в межах чинного законодавства та в розмірі встановленому ОМС). Протягом року  Керуюча справами виконкому С.Сапетна
4 Брати участь у проведенні Міжнародного дня захисту дітей, Дня інваліда, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.  1 червня;3 грудня;14 грудня  Апарат міської ради
5 Здійснювати привітання найстарших мешканців міста з врученням подарунка або матеріальної допомоги, квітів. Протягом року Загально-організаційний відділ
6 Організація Новорічних та Різдвяних подарунків для дітей учасників АТО. Грудень Загально-організаційний відділ
7 Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання учасників АТО та сімей, члени родин яких перебувають в зоні АТО, з метою надання їм матеріальної допомоги відповідно до звернень. Протягом рокуза зверненнями Комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку
1 2 3 4
8 Надавати одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих воїнів АТО та учасникам АТО. Протягом року Комісія мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, соціального захисту, законності та правопорядку
9 Підтримка діяльності Міжнародного благодійного фонду «Надія Є»: придбання інвентарю, проведення ремонтних робіт, проведення заходів тощо. Протягом року Заступник міського голови В.Смолій,КП «УКМ»
10 Створити умови для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до приміщень надання адміністративних послуг міської ради та комунальних підприємств. Протягом року Заступник міського голови В.Смолій,КП «УКМ»
11 Забезпечити надання пільг при взятті на квартирний облік дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. постійно Заступник міського голови І.Жовнір,комісія з житлових питань
12 Забезпечити закріплення житлової площі за дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування з метою запобігання відчуження житлових площ. постійно Заступник міського голови І.Жовнір,комісія з житлових питань