Про програму підтримки МБО «Благодійний Фонд Долини» на 2018 рік

Тип документу: . № 1054-35/2018 від 25.01.2018. Стан: чинний Дата публікації: 25.01.2018

РІШЕННЯ

 Від 25.01.2018. № 1054-35/2018

м. Долина

Про програму підтримки МБО «Благодійний

Фонд Долини»  на 2018 рік

З метою забезпечення максимально ефективної роботи МБО «Благодійний Фонд Долини» над реалізацією проектів в сфері підтримки розвитку громади та соціальної опіки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму підтримки Міжнародної Благодійної Організації «Благодійний Фонд Долини» на 2018 рік (додається).

2.Міжнародній Благодійній Організації «Благодійний Фонд Долини» Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3.Фінансовому відділу міської ради фінансування заходів у 2018 році проводити виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2018 рік.

4.Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2019 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

від 25.01.2018. № 1054-35/2018

Програма

підтримки Міжнародної Благодійної Організації «Благодійний Фонд Долини» на 2018 рік

  1. Опис існуючої ситуації.

В нашій громаді існує ряд проблем, на вирішення яких  Фонд  планує звернути свою увагу в 2018 році.

В першу чергу це застаріла, зношена  матеріально – технічна база  бюджетних освітніх та медичних установ. Цього року, як і в попередні роки  в громаді відчувається дефіцит коштів  для капітального переоснащення обладнання  медичних та освітніх бюджетних установ. Залучення міжнародної  благодійної  допомоги, є одним  із способів  часткової компенсації  дефіциту  власних коштів та модернізації застарілого обладнання  за рахунок  міжнародних донорів.

  1. Мета та завдання Програми.

Метою даної  Програми  являється    активна діяльність направлена на вирішення  частини існуючих вище перерахованих проблем. Всебічна допомога  громаді  в різноманітних її проявах, як у  залученні  додаткових  коштів та обладнання так і в залученні додаткових безкоштовних послуг  для  підростаючого покоління в  отриманні  нашою громадою  міжнародної гуманітарної допомоги .

На 2018 рік Фонд ставить перед собою такі завдання :

  1. Залучення міжнародної благодійної допомоги для вирішення різних проблем територіальної громади.
  1. Технології виконання завдання.

Завдання залучення міжнародної благодійної допомоги для вирішення різних проблем територіальної громади планується  виконати наступним чином:

За результатами успішної діяльності 2016-2017 років фондом було передано багато цінного обладнання як для лікарні так і для шкіл м. Долина. Ми бачимо що допомога яку фонд отримує від іноземних донорів є потрібною для нашого міста. Так як протягом 2016-2017 року ми завоювали більшу довіру від благодійників з Європи, тому маємо можливість і надалі отримувати гуманітарні вантажі. На даному етапі уже є домовленості для завантаження фури з обладнанням для нашого міста.

Таким чином МБО «Благодійний Фонд Долини» має на меті в 2018 році значно оновити обладнання в Долинській дитячі лікарні, в  пологовому відділенні  Долинської  ЦРЛ, шкільне обладнання, а також забезпечити інвентарем, предметами  та засобами  реабілітації потребуючі  верстви населення.

  1. Календарний план заходів з реалізації Програми

з/п

Назва заходу Термін виконання
1. Залучення міжнародної благодійної допомоги для вирішення різних проблем територіальної громади. Протягом року

5.Фінансування Програми

 Для виконання заходів Програми необхідне наступне фінансування:

з/п

Стаття видатків Сума коштів,                                      грн
1.1. Оплата видатків по доставці гуманітарного  вантажу 290 000,00
1.2. Документальний супровід гуманітарних вантажів 60 000,00
1.3. Видатки пов’язані зі збором, зберіганням та розподілом гуманітарного вантажу 60 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ПО ПРОГРАМІ 410 000,00
  1. Очікувані результати

В  результаті   виконання  Програми   очікується досягнення наступних результатів:

-отримати та  роздати   багатотонні гуманітарні вантажі  закладам медицини, освіти, соціальним та іншим організаціям  м. Долина.