Про програму підтримки діяльності комунального закладу “Долинський муніципальний духовий оркестр” на 2016 рік

Тип документу: . № 66-3/2015 від 21.12.2015. Стан: нечинний Дата публікації: 21.12.2015

 РІШЕННЯ

Від 21.12.2015. № 66-3/2015

м. Долина

Про програму підтримки діяльності комунального закладу

“Долинський муніципальний духовий оркестр” на 2016 рік

 

З метою заохочення населення міста Долини до розвитку музичного мистецтва, підвищення патріотизму та любові до рідного краю, створення відповідних умов для відпочинку населення та гостей міста, пропаганди кращих музичних творів вітчизняної та світової культури, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму підтримки діяльності комунального закладу “Долинський муніципальний духовий оркестр” на 2016 рік (додається).

2. Виконавцем Програми визначити комунальний заклад “Долинський муніципальний духовий оркестр”.

3. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2016 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4. Інформацію про хід виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в ІV кварталі 2016 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради

 

 

Міський голова                                     Володимир Гаразд

 

 

 

 Затверджено:

рішенням міської ради

від 21.12.2015. № 66-3/2015

 ПРОГРАМА

підтримки  діяльності комунального закладу

«Долинський муніципальний духовий оркестр»

на 2016 рік

 

1. Загальні положення

 

Здійснення програми підтримки діяльності комунального закладу «Долинський муніципальний духовий оркестр» є складовою частиною програми соціально-економічного  та культурного розвитку міста Долини на 2016 рік. Програма направлена на планомірну роботу з розвитку духовності, культури та мистецтва, популяризації національної та світової культурної спадщини, формування комфортного, гармонійного та національно свідомого культурного середовища. Програма покликана забезпечити належну участь міста у мистецьких проектах районного, всеукраїнського та міжнародного рівнів та, в першу чергу, на створення необхідних умов для задоволення духовних і культурних потреб для мешканців та гостей нашого міста, впровадження нових форм та відродження старих добрих традицій в  організації  культурного дозвілля.

 

2. Мета та завдання

Метою Програми є підтримка діяльності комунального закладу «Долинський муніципальний духовий оркестр», ціллю утворення якого є діяльність направлена на розвиток музичного мистецтва в місті, підвищенню патріотизму та любові до рідного краю, створення відповідних умов для відпочинку населення та гостей міста, пропаганди та популяризації кращих музичних творів вітчизняної та світової культури.

3. Перелік заходів

з/п

Назва заходу

Кількість

1

Проведення концертних програм

27

2

Проведення фестивалів та творчих зустрічей

1

3

Музичний супровід заходів

9

4

Участь у конкурсах, фестивалях, здійснення обміну концертними програмами в Україні та за її межами та участь у інших заходах, пов’язаних з презентацією міста

1

 

Разом

38

4. Витрати

До виконання  зазначених заходів буде залучено 32 працівники, з яких:

–  30 оркестрантів на умовах цивільно-правових угод;

–  1 директор комунального закладу – диригент – на умовах контракту;

–  1-бухгалтер – на умовах контракту.

     Для забезпечення виконання заходів програми необхідні такі витрати:

з/п

Перелік витрат

Сума, грн

1

Заробітна плата (нарахована):

– директор

– бухгалтер

– оркестранти (в розрахунку на 1 чол.)

338628

2500х12=30000

1719х12=20628

240000 (800)х12=288000 (9600)

 

2

Нарахування на заробітну плату

118597

3

Придбання предметів,оплата послуг:

– оплата банківських послуг

– канцелярські товари

– оплата за електроенергію та комунальні послуги

2800

350

450

2000

 

 

Разом

460025

 

 

Директор КЗ «Долинський муніципальний

духовий оркестр»                                                                         Ярослав Скаб’як