Про програму діяльності Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на 2017 рік

Тип документу: . № 554-20/2016 від 23.12.2016. Стан: чинний Дата публікації: 23.12.2016

РІШЕННЯ

Від 23.12.2016. №554-20/2016

м. Долина

Про програму діяльності

Туристично-інформаційного

центру «Бойківщина» на 2017 рік

З метою стимулювання та координації туристичних процесів в місті, управління ними, популяризації існуючого та створення нового туристичного продукту та забезпечення послідовного зростання темпів розвитку туризму в місті Долина, підтримки розвитку спорту і діяльності спортивно-масових та патріотичних організацій та гуртків, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму діяльності Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на 2017 рік (додається).

2.Виконавцем Програми визначити Асоціацію «Туристично-інформаційний центр «Бойківщина».

3.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2017 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4.Інформацію про хід виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2018 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія та постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 23.12.2016. № 554-20/2016

ПРОГРАМА

діяльності Туристично-інформаційного центру

 «Бойківщина» на 2017 рік

 1. Загальні положення

Метою програми є створення передумов для формування іміджу території міста Долини як регіону цікавого для потенційного відвідання різними категоріями туристів (масовий, велосипедний, діловий, спортивний, подієвий туризм тощо) через подолання існуючих інформаційних бар’єрів, залучення нових та збільшення існуючих туристичних потоків шляхом реалізації заходів у сфері промоції туристичних можливостей краю та створення і просування власного подієвого туристичного продукту.

Діяльність Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» у 2017 році заплановано традиційно сконцентрувати на досягнення цілей та заходів згрупована в окремі підпрограми:

 1. Популяризація та просування туристичного потенціалу міста.
 2. Організація спортивно-масових та туристичних заходів в місті.
 3. Розвиток веломобільності.
 4. Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій.

Підпрограма 1 присвячена опису існуючої туристичної ситуації у місті, проблемах, з якими стикаються пересічні жителі та туристи, шляхах їхнього вирішення, а також пропозиціям щодо раціонального та поступового вдосконалення сприятливого для туризму середовища. Серед пропонованих завдань велика увага приділяється інформаційному компоненту, як рушійній силі туристичних потоків. Також вагомим елементом є накопичення та опрацювання інформації щодо потенційно цікавих туристичних пропозицій з метою подальшого їх розповсюдження серед цільових аудиторій різними каналами поширення інформації

Підпрограма 2. Оскільки спортивна складова є вагомою частиною спортивно-масового та подієвого туризму, у другій підпрограмі пропонується ряд заходів спрямованих на збільшення частки місцевого та в’їзного туризму. Турніри та змагання активізують пропаганду ведення здорового способу життя. Щорічні ярмарки сприяють підтриманню позитивного іміджу міста Долини на туристичному ринку України та забезпечують участь гостей як з Івано-Франківської, так і інших областей України.

Підпрограма 3 базується на принципі використання велосипеда як щоденного транспорту різними верствами населення. Опираючись на «Концепцію сприяння розвитку велосипедного руху в м. Долина на 2010-2020 рр.», ГО «Велоком» спільно з ТІЦ «Бойківщина» щороку приділяє значну увагу пропаганді велотранспорту. Підпрограма веломобільності включає ряд заходів інформаційного та організаційного характеру задля збільшення частки використання велосипеда у повсякденному житті та туристичних цілях у 2017 році.

Підпрограма 4 присвячена підтримці діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій. Перш за все, це підтримка діяльності всеукраїнської молодіжної організації «Пласт», відділення якої функціонує і в нашому місті. В рамках підпрограми Туристично-інформаційний центр «Бойківщина» сприятиме в організації проведення дитячого пластового табору, запланованого на 2017 рік. Також в рамках програми буде здійснено підтримку функціонування секції греблі, а також клубів: шахового, настільного тенісу, бадмінтону тощо.

 1. Цілі та заходи Програми

2.1. Підпрограма 1 «Популяризація та просування туристичного потенціалу міста»

Виконання заходів в рамках даної підпрограми має на меті розвивати та підтримувати імідж міста Долини та регіону як туристичного краю. Оскільки ми є складовою ланкою туризму області, нашим завданням є надання актуальної туристичної інформації потенційним гостям, що у свою чергу підвищить загальну привабливість регіону та покращить його рейтинг на туристичному ринку.

Цілі Підпрограми:

 1. Формування та утвердження туристичного образу Долинщини на світовому та вітчизняному туристичних ринках.
 2. Регулярне надання туристичної інформації у друкованих ЗМІ та на інтернет-порталах.
 3. Розширення співпраці з мережею ТІЦів та іншими туристичними структурами з метою обміну досвідом та туристичною інформацією.
 4. Проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного потенціалу Долинщини.

Для досягнення цілей підпрограми передбачається реалізувати наступні заходи (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 – Календарний план впровадження заходів та фінансування підпрограми «Популяризація та просування туристичного потенціалу міста»

Завдання Заходи Термін виконання Фінансування з міського бюджету, грн Очікуваний результат
1 2 3 4 5
Інформаційна складова
Вивчення потенціалу історико-культурних рекреаційних ресурсів з метою їхнього використанню в туристичних цілях. Пошук та опис історико-культурних рекреаційних ресурсів міста та району. Формування інформаційних повідомлень у ЗМІ та Інтернет-ресурсах. І-ІІІ квартал Розширення потенційно цікавих туристичних атракцій для туристів задля збільшення частки місцевого туризму.Створені маршрути запропонувати регіональним турфірмам.Презентувати у ІІІ кварталі 2017 року.
Створення маршрутів містом (сакральними пам’ятками, визначними місцями) з описом та фото- чи відеофіксацією. Запис аудіофайлів цих маршрутів.
Обмін досвідом щодо належного функціонування ТІЦу. Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму. Протягом року Отримання необхідного досвіду для професійної діяльності.
Реклама. Оновлення (друк) інформаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами, а також виготовлення інформаційної друкованої продукції. Протягом року 10 000 Популяризація туристичних можливостей міста та району. Полегшення туристичної навігації. Інформування щодо проведення туристичних та спортивно-масових заходів.
1 2 3 4 5
Розповсюдження інформації спрямованої на задоволення потреб туристів щодо місцевих туристичних ресурсів. Забезпечення реклами та просування екскурсійного продукту в області в мережі Інтернет. (сторінка у Facebook, соцмережі, сайт міста).Популяризація екскурсійного потенціалу в області та покращення інформування екскурсантів (розміщення необхідної інформації на ресурсах РТІЦ). Протягом року Забезпечення належного рівня інформаційної обізнаності населення регіону та туристів.
Оновлення інформації мобільного додатку для смартфонів про туристичні можливості міста  на трьох мовах (українській, англійській і польській). Просування серед туристів інформації методом завантаження мобільного додатку.
Брендингова складова
Підтримання іміджу міста на туристичному ринку. Використання системи інформаційного обміну в мережі ТІЦів для просування туристичних ресурсів і послуг. Протягом року Надсилати ТІЦам з різних областей України зібрані туристичні пропозиції Долини
Надавати відвідувачам готельно-відпочинкових закладів при вселенні інформаційний флаєр з пропозиціями щодо відвідання історико-культурних об’єктів. Гості зможуть самостійно обрати як провести відпочинок.Забезпечення цікавого та змістовного дозвілля сприяє повторному приїзду.
Організаційна складова
Забезпечення контролю за рівнем якості послуг у сфері туристичного обслуговування. Моніторинг якості обслуговування туристичних закладів шляхом проведення опитування потенційних відвідувачів. ІІ квартал Покращення якості обслуговування у туристичних закладах. Запропонувавши гостям перед від’їздом заповнити міні-анкету, можна визначити якість обслуговування та побажання.
Забезпечення дієвої співпраці державних та приватних структур сфери туризму. Організація обговорення проблемних питань туристичної сфери регіон та пошук шляхів їхнього вирішення на місцевому рівні. ІІІ-ІV квартал Вирішення проблем пов’язаних з туристичною індустрією шляхом проведення круглих столів.
1 2 3 4 5
Підтримка народних промислів та ремесел. Збір та упорядкування інформації про народні промисли та ремесла у регіоні. І-ІІІ квартал Сформувати туристичні маршрути до народних ремісників (з фото-, відеофіксацією). Презентувати у ІІІ кварталі 2017 року.
Супроводження візит-груп. Надання туристичних консультацій. Протягом року Налагодження групового туризму.
Всього 10 000

2.2.Підпрограма 2 «Організація спортивно-масових  та туристичних заходів»

Спортивно-масові та туристичні заходи є традиційною складовою проведення дозвілля у нашому місті. Щорічно у Долині проводяться спортивні змагання з футболу, волейболу, легкої атлетики тощо. Приділяючи увагу спортивному розвитку, ми стимулюємо бажання дітей та молоді до ведення здорового способу життя та організовуємо їхнє дозвілля з користю. Аналізуючи попередні роки, можна стверджувати що кількість активістів значно збільшилась, як серед молоді так і серед старшого покоління, що стало причиною написання підпрограми.

Протягом 2017 року проводити спортивні змагання із залученням максимальної кількості молоді, а також включити спортивні змагання у програму святкувань Дня міста та Дня молоді, зокрема  змагання з волейболу та баскетболу. Важливим аспектом також є підтримка та розвитку водного спорту.

Окремим амбітним завданням діяльності на поточний рік є організація масштабного спортивного заходу проведення І-го Долинського півмарафону.

Організація заходів туристичного характеру (ярмарки, конференції) збільшує туристичну привабливість міста для відвідувачів. Значне місце у Програмі посідає підтримка розвитку велоспорту за допомогою ряду заходів, в тому числі велопробігів.

Цілі Підпрограми:

 1. Популяризація спортивного способу життя у всіх школах міста для заохочення дітей та молоді до заняття спортом, через проведення спортивних змагань між школами.
 2. Проведення щорічних спортивно-масових та туристичних заходів задля забезпечення потреби населення у відпочинку та дозвілля.
 3. Максимальне збільшення кількісної частки туристів під час традиційних заходів.
 4. Організація ярмарків, фестивалів, виставок задля промоції регіональних брендів.

Таблиця 2.2 – Календарний план впровадження заходів Підпрограми «Організація спортивно-масових та туристичних заходів»

Дата Пропоновані заходи Організатори Фінансування з міського бюджету, грн
1 2 3 4
Січень – березень;Листопад – грудень Підтримка участі міні-футбольної команди МФК «Нафтовик» в чемпіонаті області з футзалу ТІЦ  «Бойківщина», районна федерація футболу 64 000
Січень – березень;Листопад – грудень Підтримка дитячої команди МФК «Нафтовик-ДЮСШ» в чемпіонаті  України ТІЦ «Бойківщина», ФК «Нафтовик» 20 000
Лютий Свято питного меду 2017 «Братство карпатських бджолярів», ТІЦ «Бойківщина», «Гільдія медоварів карпатського краю» 3 000
Лютий-березень Міжшкільний турнір з футзалу НФК «Ураган» НФК «Ураган», ТІЦ «Бойківщина»,управління освіти, молоді та спорту Долинської РДА 15 000
Травень – вересень Міжнародний Велодень ГО «ВелоКом», ТІЦ «Бойківщина» (в рамках Підпрограми 3)
Турнір з боксу ТІЦ «Бойківщина», ДЮСШ «Колос» 5 000
Міжобласний турнір з волейболу ТІЦ «Бойківщина», ДЮСШ 4 000
Червень Турнір зі стрітболу ТІЦ «Бойківщина», РЦФЗН «Спорт для всіх» 3 000
Шаховий турнір «Братська хата» Долинський шаховий клуб 3 000
Екологічна акція – прибирання туристичного маршруту від сміття однієї з гірських вершин Долинщини ТІЦ «Бойківщина», Молодіжні ГО 2 000
Липень -жовтень Міський турнір з футболу на приз «Шкіряний м’яч» серед 3-х вікових груп ТІЦ «Бойківщина», РЦФЗН «Спорт для всіх» 3 000
1 2 3 4
Липень-серпень Рибальські змагання ГО «Рибалка» 3 000
Серпень Свято бойківського меду та ремесел ТІЦ «Бойківщина», «Братство карпатських бджолярів 5 000
Велопробіг до Дня незалежності України ГО «ВелоКом» (в рамках Підпрограми 3)
Всеукраїнський турнір з боксу Боксерський клуб 5 000
Масове сходження на гору Яйко Ілемське Громадські організації, молодь міста 2 000
Шаховий турнір «Кубок міського голови Долинський шаховий клуб 3 000
Фестиваль спорту до Дня міста ТІЦ «Бойківщина» 13 000
Вересень -Жовтень Фестиваль «Долина органік-фест» ТІЦ «Бойківщина», «Братство карпатських бджолярів» 4 000
Вересень «Тиждень мобільності» ГО «ВелоКом», ТІЦ «Бойківщина» (в рамках Підпрограми 3)
Листопад Турнір з греко-римської боротьби ТІЦ «Бойківщина», ДЮСШ 3 000
Грудень –Січень Організаця святкування новорічних свят: Миколая, Нового року, відкриття ковзанки, ТІЦ «Бойківщина», Благодійний фонд громади 4 000
ВСЬОГО 164 000
в т.ч.:-         туристичні та спортивні заходи-         підтримка міні-футбольних команд  80 00084 000

2.3.Підпрограма 3 «Розвиток мобільності в місті Долині»

Підпрограма розроблена з метою популяризації та розвитку велосипедного руху задля вирішення проблем мобільності, промоції здорового способу життя і охорони навколишнього середовища та створення іміджу території як велосипедної громади з метою залучення туристичних потоків. Реалізація підпрограми передбачає виконання заходів по 3-х напрямках:

 1. Популяризація велосипеда як засобу пересування для різних вікових та соціальних груп населення у повсякденному житті (на роботу, до школи, на вихідних, на ринок тощо), виховання в усіх учасників руху (автомобілісти, пішоходи, велосипедисти) навичок безконфліктного співіснування.
 2. Сприяти максимальному долученню до велоруху молоді та старшого покоління.
 3. Створити передумови для розвитку безпечної, зручної та привабливої вело інфраструктури.

Таблиця 2.3 – Календарний план впровадження заходів та фінансування Підпрограми «Розвиток мобільності в місті Долині»

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Фінансування міського бюджету Очікуваний результат
1 2 3 4 5
1.    Популяризація велосипеда як засобу пересування для різних вікових та соціальних груп населення
1.1 Стартова зустріч з нагоди відкриття велосезону у формі масового заходу велоактивістів регіону. Квітень2017 р. На стартову зустріч запросити всіх бажаючих з  шкіл та підприємств, а також представників місцевої влади, громадськості та партнерів.
1.2 Інформаційна кампанія в місцевих ЗМІ. Березень – жовтень2017р. Публікація матеріалів в місцевих ЗМІ (тижневик «Добра справа», та на інтернет-ресурсах (соціальні мережі, місцеві онлайн-ресурси), розміщення інформаційних роликів на FM-радіо «Хвиля гір».

1.3

Розробка та розповсюдження наочної агітації.

Березень – жовтень2017 р.

1 000

Агітаційні банери розміром 3*6 м (довговічні чи тимчасові бігборди). Друк плакатів А3 для розміщенні в навчальних закладах, торгових центрах,  бібліотеках, вокзалі та інших закладах з великими потоками людей. Друк інформаційних флаєрів різного цільового призначення.

1.4

Проведення зустрічей в школах та трудових колективах з метою проведення інформаційно-агітаційної роботи через лекції та майстер-класи щодо переваг велосипеда як транспортного засобу, основ безпечної їзди. Травень,вересень – жовтень2017 р.

Зустрічі з шкільною молоддю в кожній із шкіл та в трудових колективах найбільших підприємств. Проведення презентацій, показ відеороликів, розповсюдження друкованої інформаційно-агітаційної продукції, обговорення.
2.Сприяти максимальному долучення до велоруху молоді та старшого покоління.
2.1 Організація і проведення велопробігу для різних вікових категорій протяжністю до 15 км з охопленням сусідніх населених пунктів. Травень2017 р. 3 000 Залучення максимальної кількості осіб: молоді та підприємців з нагоди проведення акції «Велодень».
2.2 Акція «Велосипедом в школу». Травень, Вересень2017р.           2 000 Організація загальношкільного велопробігу з кількістю 150-200  осіб, відкритих уроків серед учнів 9-11 класів та акції «Велосипедом на роботу».
1 2 3 4 5
2.3 Спортивно-туристичний велопробіг з нагоди початку літнього відпочинкового сезону. Червень,2017 р. 3 000 Загальна кількість учасників 200 осіб молоді та 100 старшого покоління.
2.4 Організація і проведення масового велопробігу для різних вікових категорій навколишніми населеними пунктами, організація велоквесту. Серпень2017р. 3 000 Велопробіг з нагоди відзначення Дня незалежності та Дня міста.
2.5 Тиждень мобільності. Вересень2017 р. 3 000 Проведення масового велопробігу та інформаційно-просвітницької кампанії.
ВСЬОГО 15 000

2.4.Підпрограма 4 «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій»

Долинський шаховий клуб є неприбутковою громадською організацією, яка налічує близько двохсот шахістів з Долини, Долинського району та Болехова. Пріоритетами клубу є організація масових турнірів для любителів та шахів та виховання юного покоління. В ході реалізація програми передбачено закупівлю необхідного обладнання для клубу, що сприятиме його подальшому функціонуванню.

Водні види спорту у нашому місті мають довгострокову перспективу розвитку. Облагороджена інфраструктура міського парку сприяє проведенню навчань, а згодом і змагань із греблі. Задля формування спортивно-професійних навичок учасників створеної у місті секції греблі постає необхідність щодо участі у навчальних зборах та участі в чемпіонати області Івано-Франківську, Бурштині. Та проведення змагань у м. Долина. Таким чином, нам вдасться популяризувати цей вид спорту та надати можливість усім охочим долучитися до занять, що проводитимуться на базі секції.

«Пласт» є скаутською організацією України, метою якої є усебічне патріотичне вихованні української молоді, плекаючи традиції, передаючи знання і розуміння історії, культури, національних традицій. Він проводить екологічну, оздоровчу, аматорську, спортивну та культурну діяльність. Діяльність «Пласту» тісно переплітається з туристичною. Зокрема,  ідеться мова про таборове шкільництво. Цього року планується проведення вже другого новацького табору.

В 2016 році в рамках діяльності ТІЦ, за рахунок коштів передбачених по Програмі з міського бюджету було підтримано розвиток матеріальної бази клубів настільного тенісу та бадмінтону. На поточний рік для цих любительських секцій передбачається підтримка в проведенні заходів, спрямованих на залучення населення міста.

Таблиця 2.4 – Календарний план впровадження заходів та фінансування Підпрограми «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій»

№ з/п Назва клубу/секції Виконавець Зміст заходів Фінансування, грн
1 Долинський шаховий клуб ТІЦ «Бойківщина» Придбання обладнання 20 000
2 Секція греблі ТІЦ «Бойківщина» Навчальні тренування, участь у змаганнях 15 000
3 Організація «Пласт» ТІЦ «Бойківщина» Організація пластового новацького табору 15 000
4 Секції бадмінтону та настільного тенісу ТІЦ «Бойківщина» Турніри та інвентар 10 000
ВСЬОГО 60 000
 1. Бюджет Програми

Для реалізації Програми можуть залучатись кошти:

 • міського бюджету;
 • районного та обласного бюджетів;
 • цільових державних програм;
 • залучені грантові та спонсорські кошти;
 • інші кошти не заборонені чинним законодавством, в тому числі кошти добровільних пожертв та організаційних внесків на проведення заходів.

Таблиця 3.1 – Потреба коштів для реалізації програми з міського бюджету:

№ з/п Назва заходу Сума, грн
1.1 Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:
–    Директор (1 шт.од.) 95 000,00
–    Координатор проектів та програм (1 шт.од.) 55 000,00
–    Координатор «Пласту» (ЦПУ) 35 000,00
–    Бухгалтер (0,5 шт.од.) 20 000,00
1.2 Придбання канцтоварів та офісного обладнання 4 000,00
1.3 Послуги банку (обслуговування рахунку) 2 000,00
1.4  Підпрограма «Популяризація та просування туристичного потенціалу міста» 10 000,00
1.5 Підпрограма «Організація спортивно-масових  та туристичних заходів», в т.ч.:
–         Організаційні видатки на проведення спортивно-масових і туристичних заходів згідно програми (придбання товарів, інвентарю тощо, оплата послуг) 80 000,00
–         Підтримка участі спортивних команд міста в змаганнях обласного та всеукраїнського  рівня (МФК «Нафтовик» та МФК «Нафтовик-ДЮСШ» 84 000,00
1.6 Підпрограма «Розвиток мобільності в місті Долині» 15 000,00
1.7 Підпрограма «Підтримка діяльності спортивно-патріотичних організацій і секцій» 60 000,00
РАЗОМ 460 000,00