Про програму діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2017 рік

Тип документу: . № 558-20/2016 від 23.12.2016. Стан: нечинний Дата публікації: 23.12.2016

РІШЕННЯ

Від 23.12.2016. № 558-20/2016

м. Долина

Про програму діяльності комунального

підприємства «Управління комунального майна»

Долинської міської ради на 2017 рік

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що співфінансується Представництвом Європейського Союзу (Програма SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project) згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059, з метою забезпечення функціонування в місті Долина ефективної моделі управління фондом житлових та нежитлових багатоквартирних будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, раціонального управління комунальним майном територіальної громади міста, виконання інших делегованих повноважень, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити структуру комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2017 рік (додаток 1).

2.Затвердити програму діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2017 рік (додаток 2).

3.Комунальному підприємству «Управління комунального майна» Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

4.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2017 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

5.Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2018 року.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Міський голова                                                         Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 23.12.2016. № 558-20/2016

СТРУКТУРА

комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради

на 2017 рік

Посада К-сть од. Примітка
Адміністрація
Директор 1
Технічний директор Проекту * 1
Бухгалтер-економіст 1
Загальний відділ
Заступник директора, начальник загального відділу 1
Менеджер з комунікації * 0,5
Спеціаліст з промоції * 0,5
Офіс-адміністратор 1
Інженерно-технічний відділ
Головний інженер, начальник інженерно-технічного відділу 1
Інженер енергоменеджер * 1
Інженер з організації експлуатації та ремонту 1
Дільниця з обслуговування приміщення комунальної власності пр. Незалежності, 6, м. Долина (Будинок Техніки)
Начальник Дільниці 0,5
Черговий (Вахтер) 3
Прибиральник нежитлових приміщень 1
ВСЬОГО 13,5

Примітка

* – Фінансування даних посад здійснюється на умовах та в рамках Проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина» і в порядку передбачених Грантовою Угодою ENPI/2014/342-059, законодавством України та вимогами Європейського Союзу.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 23.12.2016. № 558-20/2016

 ПРОГРАМА

діяльності комунального підприємства Долинської міської ради «Управління комунального майна» на 2017 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2017 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про оренду майна державної та комунальної власності», із врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 301 «Про порядок списання з балансу багатоквартирних будинків», реалізації проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», з метою сприяння створенню та розвитку ринку послуг у сфері управління житловим фондом та з проведення структурних змін системи управління у сфері житлово-комунального господарства міста Долина, підвищення ефективності утримання багатоквартирного житлового і нежитлового фонду міста, технічного обслуговування будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, ефективного використання майна комунальної власності, а також впорядкування відносин, пов’язаних з наданням в оренду об’єктів комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів за оренду до бюджету.

Впровадження реформування житлово-комунальної галузі на загальнодержавному рівні, прийняття довгоочікуваних та актуальних нормативних законодавчих актів в даній галузі, передача до комунальної власності нерухомого майна (майнових комплексів), виконання вимог і завдань проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», зобов’язує планувати, стимулювати та реалізовувати заходи із розвитку та підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності, формування нових взаємовідносин у сфері управління, обслуговування і утримання житлового і нежитлового фонду, проведення енергоефективних заходів у багатоквартирних будівлях та спорудах на території громади міста.

Таким чином, реалізація Програми діяльності КП «УКМ» на 2017 рік забезпечить не тільки виконання основних статутних завдань та основних функцій і делегованих, органом місцевого самоврядування, повноважень, а й сприятиме вирішенню актуальних питань, проблем і запланованих заходів, пов’язаних із реалізацією Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», упорядкуванням та ефективним управлінням багатоквартирними будинками в місті Долина, належним утриманням комунального майна територіальної громади м. Долина, здійсненням енергоефективних заходів із термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у 2017 році, громади яких вибороли дане право у конкурсній боротьбі.

Тому доцільно продовжити підтримку та фінансування Програми діяльності КП «УКМ» у 2017р. Крім того, дана Програма є одним із способів стабілізації роботи комунального підприємства з метою запобігання його збиткової діяльності.

 1. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Виходячи з статутних мети та завдань КП «УКМ», вимог чинного законодавства та реформ в сфері житлово-комунального господарства, а також з врахуванням перспективних напрямків роботи підприємства, мета Програми є багатовекторною та включає на 2017 рік наступні стратегічні напрямки:

 1. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності управління та утримання багатоквартирних будинків в місті для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених норм, правил, нормативів і національних стандартів та чинного законодавства України.
 2. Покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційних характеристик нерухомого майна територіальної громади міста Долина.
 3. Організація та виконання заходів і завдань, передбачених впровадженням проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що співфінансується Представництвом Європейського Союзу (Програма SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project) згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059.
 1. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

З метою досягнення задекларованої мети Програми, протягом 2017 року передбачається реалізувати наступні заходи по кожному із зазначених напрямків:

 1. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності управління та утримання багатоквартирних будинків в місті для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених норм, правил, нормативів і національних стандартів та чинного законодавства України.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • створення та організація роботи архіву для зберігання протоколів співвласників будинку про визначення способу та форми управління (утримання) будинку;
 • підвищення ефективності щодо утримання багатоквартирних житлових будинків шляхом формування конкурентного середовища на ринку послуг з управління житловими будинками;
 • забезпечення умов створення ефективного функціонування ринку у сфері управління житловим фондом міста Долина через запровадження прозорого механізму залучення управителів для будинків, які не обрали форми управління або неналежно здійснюють утримання будинку, через стимулювання населення до створення в житлових будинках ОСББ і надання їм консультативної допомоги, через регулювання взаємовідносин у сфері ЖКГ, в тому числі і через прийняття місцевих регуляторних нормативно-правових актів;
 • виконання функцій і делегованих повноважень органу місцевого самоврядування щодо впровадження основних положень реформи галузі ЖКГ, виконання вимог закону «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» та інших чинних нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства;
 • забезпечення виготовлення та передачі технічних паспортів на багатоквартирні будинки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, особам, уповноваженим співвласниками, та управителям при списанні будинків з комунального балансу, що сприятиме повній паспортизації багатоквартирного житлового фонду, та забезпечить його стале функціонування;
 • створення умов для забезпечення збереження та покращення технічного стану багатоквартирних будинків шляхом співфінансування заходів із капітального ремонтів за цільовими програмами з міського бюджету та за рахунок коштів співвласників;
 • спільно з відділом архбудконтролю м. Долина забезпечення належного контролю за обслуговуванням, управлінням, утриманням та експлуатацією багатоквартирних будинків відповідно до чинних норм, правил, стандартів та чинного законодавства України;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення міста стосовно актуальних інновацій, змін, законодавчих нововведень у сфері житлово-комунальних послуг та управління і утримання багатоквартирних житлових будинків.
 • представництво міської ради (як власника об’єктів житлової нерухомості) на зборах співвласників багатоквартирного будинку.
 1. Покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційної спроможності комунального майна територіальної громади міста Долина.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • КП «УКМ» виступає як орендодавець об’єктів комунальної власності, що включає: підготовку, укладення та контроль виконання договорів оренди; передача в оренду нежитлових приміщень, будівель та споруд з урахуванням їх індивідуальних особливостей (складання актів технічного огляду); здійснення своєчасного нарахування та контроль за сплатою орендної (суборендної) плати до міського бюджету; забезпечення проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди або користування комунальним майном.
 • забезпечення належного утримання соціальних об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Долина, що включає: здійснення чергових та позачергових оглядів ДНЗ, НВК, ЗОШ; організація та планування проведення робіт із поточного та капітального ремонтів, в тому числі здійснення технічного нагляду і контролю, у ДНЗ, НВК, ЗОШ;
 • забезпечення заходів благоустрою та інших заходів з метою збереження та належної експлуатації об’єктів комунальної власності, що включає здійснення чергових та позачергових оглядів за технічним станом, планування та організація проведення робіт із капітального та поточного ремонтів, в тому числі здійснення технічного нагляду і контролю, цілісних майнових комплексів, нежитлових приміщень та приміщень, що перебувають в власності територіальної громади м. Долина.
 • прийняття до комунальної власності майна, яке перебуває на балансі підприємств іншої форми власності, що включає: комісійне обстеження технічного стану даного майна; проведення технічної інвентаризації отриманих об’єктів; забезпечення належного управління та утримання прийнятого до комунальної власності майна. Так у 2017 році до комунальної власності територіальної громади планується прийняти 4 об’єкти від ПАТ «Укрнафта»: санаторій-профілакторій, ДНЗ «Теремок», «Будинок техніки» та гуртожиток «Дружба» разом із котельнею;
 • забезпечення виконання функцій розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, технічного нагляду та фінансування заходів у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів і об’єктів благоустрою відповідно до Додатку до Програми діяльності КП «УКМ» на 2017 рік.
 • забезпечення належного утримання об’єктів (визначення способу та форми управління), що перебувають у власності територіальної громади міста Долина та передані в користування третім особам (для будівель вул. Грушевського 14, 18, та інших).
 1. Організація та виконання заходів і завдань, передбачених впровадженням проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що співфінансується Представництвом Європейського Союзу (Програма SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project), згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • популяризація та промоція ідей, цілей та завдань проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина» (далі – Проект), широке висвітлення ходу реалізації Проекту в ЗМІ, забезпечення прозорості проведення всіх заходів;
 • підвищення поінформованості населення міста про переваги впровадження заходів з енергозбереження, а також забезпечення доступу до інформації про актуальні можливості залучення коштів міжнародної технічної допомоги, державних і місцевих програм та кредитних ресурсів під проекти енергоефективності в житловому фонді шляхом розробки та реалізації проектних комунікаційних та інформаційних заходів;
 • планування, організація та проведення усіх заходів, передбачених Проектом, контрактом та комунікаційним планом Проекту, відповідно до умов;
 • підготовка технічної документації (технічних дизайнів, кошторисної документації) для багатоквартирних житлових будинків, які планується утеплити у 2017р. У цьому році планується здійснити утеплення фасадів у багатоквартирних будинках, а також провести утеплення цоколю із встановленням системи гідроізоляції та водовідведення ще у 13 багатоквартирних будинках, фасади яких були утеплені у 2015 році в рамках спільного Проекту;
 • проведення капітальних заходів з термомодернізації (утеплення фасадів) багатоквартирних житлових будинків, відповідно до вимог Проекту;
 • проведення постійного контролю та моніторингу реалізації усіх заходів Проекту, в тому числі здійснення технічного нагляду за роботами з утеплення будинків, підготовка фінансової та описової звітності за Проектом перед Європейською Комісією відповідно до затверджених норм стандартів і правил та умов контракту;
 • реалізація інших енергоефективних заходів направлених на зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина;
 • забезпечення належного функціонування центру енергетичного аудиту КП «УКМ», проведення енергоаудитів в комунальних закладах міста.
 • впровадження механізмів залучення інвестицій у розвиток ефективного власника житла в місті на засадах державно-приватного партнерства за участю міжнародних фінансових організацій.
 1. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Для виконання запланованих заходів та завдань, ефективного здійснення делегованих повноважень та забезпечення належного функціонування підприємства КП «УКМ» в рамках даної Програми необхідна фінансова підтримка.

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету та власні доходи підприємства КП «УКМ». Крім того, додатковими джерелами для фінансування Програми можуть бути кошти (субвенція) державного, обласного та районного бюджетів, кошти співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, кошти депутатів місцевих рад (депутатський фонд) та інші джерела, які не заборонені законодавством, в тому числі кошти міжнародних донорських організацій.

Виконавцем Програми є комунальне підприємство «Управління комунального майна» Долинської міської ради. Виконавець Програми повністю забезпечує реалізацію усіх запланованих завдань і заходів в рамках даної Програми за умови повного і вчасного фінансування, та звітує перед міською радою.

Для виконання завдань і заходів Програми та досягнення позитивних результатів, відповідно до структури КП «УКМ», необхідне фінансування у загальній сумі 1 040 960 грн. (див. табл.4.1.1).

Заходи по ремонту, реконструкції, модернізації у сфері ремонту чи обслуговування будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою реалізацію, яких заплановано здійснити в 2017 році затверджуються додатком 1 до Програми діяльності КП «УКМ» на 2017 рік.

Витрати/доходи  на реалізацію заходів передбачених Грантовою Угодою ENPI/2014/342-059, здійснюються відповідно до вимог Євросоюзу із врахуванням законодавства України та відповідно до бюджету Проекту , що є додатком до Грантового контракту ENPI/2014/342-059.

4.1. Потреба фінансування КП «УКМ» на 2017 рік *

Таблиця 4.1
Всього потреба у фінансуванні КП «УКМ» в 2017р.(за рахунок міського бюджету,- загальний фонд) грн в рік
1 040 960
в тому числі:
1. Оплата праці персоналу КП «УКМ», в тому числі: 1 000 980
– зарплата ЄС (грант) 350 000**
– виконання делегованих міською радою повноважень 430 282
– дільниця з обслуговування приміщення комунальної власностіпр. Незалежності, 6, м. Долина (Будинок Техніки) 220 698
2. Адмінвитрати та утримання офісу КП «УКМ»(оплата житлово-комунальних послуг, канцтовари, послуги банку та інші) 39 980

Примітка:

* – Фінансування не враховує заходів у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою, реалізацію яких заплановано здійснити в 2017 році і які викладені у Додатку до Програми діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2017 рік.

** – Витрати/доходи на реалізацію заходів передбачених в даній сумі коштів здійснюються на умовах і в порядку передбачених Грантовою Угодою ENPI/2014/342-059, законодавством України та вимогами Єврокомісії. При цьому, з метою конвертації коштів гранту ЄС на момент розробки Програми прийнято орієнтовний курс 1EUR=29 UAH (для проведення фінансових операцій приймається середній курс конвертації валюти діючий на грудень 2016 року ).

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми в 2017 році дасть змогу не тільки покращити контроль за управлінням багатоквартирних будинків, поліпшити якість надання послуг із обслуговування, експлуатації та утримання будівель, забезпечити належне утримання та експлуатацію майна комунальної власності, а й отримати наступні реальні кількісні результати:

 1. Призначено Управителя для багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина або не забезпечують (не можуть забезпечити) належне управління чи/або утримання будинку відповідно переліку мінімально необхідних заходів (норм житлово-комунальних послуг) із утримання будинку, належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території.
 2. Розроблено місцеві нормативні документи, що регулюють процедуру передачі об’єкта (-ів) в управління.
 3. Підготовлено та опубліковано у місцевих ЗМІ не менше 12 інформаційно-роз’яснювальних публікацій щодо впровадження реформування житлово-комунальної галузі України, управління та утримання багатоквартирних житлових будинків тощо.
 4. Проведено повну інвентаризацію наявності технічних паспортів (інвентарних справ) на багатоквартирні житлові будинки та виготовлено технічні паспорти на будинки, де дана технічна документація відсутня. Так, у 2017 році планується виготовити відсутню технічну документацію не менш як на 30 багатоквартирних будинків м. Долина.
 5. Розпочато процедуру списання з комунального балансу багатоквартирних будинків м. Долина.
 6. Забезпечення системного, безперебійного поповнення міського бюджету шляхом сплати орендної (суборендної) плати від надання в оренду (суборенду) приміщень, майнових комплексів комунальної власності, в тому числі і через збільшення об’єктів оренди.
 7. Успішно реалізовано заходи у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою відповідно до Додатку до Програми діяльності КП «УКМ» на 2017 рік.
 8. Ефективно виконано капітальні заходи із термомодернізації (утеплення фасадів) багатоквартирних житлових будинків, відповідно до вимог Проекту згідно Програми діяльності КП «УКМ» на 2017 рік.
 9. Успішно реалізовано заходи, передбачені спільним Проектом Європейського Союзу та Долинської міської ради.

Додаток до Програми діяльності комунального підприємства

«Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2017 рік,

затверджено рішенням міської ради

від 23.12.2016. № 558-20/2016

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою,

реалізацію яких заплановано здійснити в 2017 році

№з/п Назва заходу (робіт) Адреса об’єкта Орієнтовна загальна вартість(грн.) Джерела фінансування,(орієнтовно) (грн)
міський бюджет інші джерела*
1 2 3 4 5 6
1. Поточний ремонт та обслуговування соціальних об’єктів комунальної власності.
1.1. Обслуговування та дрібні ремонти ДНЗ та НВК м. Долина**, в тому числі: м. Долина 210 000 210 000
1.1.1 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Сонечко» вул. О.Грицей, 4-А 35 000 35 000
1.1.2 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Зірочка» вул. Грушевського, 25 35 000 35 000
1.1.3 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Золота рибка» вул. С.Бандери, 6 35 000 35 000
1.1.4 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Росинка» вул. Грушевського, 13 35 000 35 000
1.1.5 поточний ремонт та обслуговування НВК-2 вул. Івасюка, 14 35 000 35 000
1.1.6 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Теремок» вул. С.Бандери, 10 35 000 35 000
1.2. Заходи по виконанню припису МНС в приміщеннях, що належать до власності територіальної громади (адмінприміщення КП «УКМ» та БО «Надія є») вул. Чорновола 10,вул. Обліски 34. 45 000 45 000
1.3. Поточний ремонт приміщень комунальної власності (відділ соціального захисту населення) вул. Грушевського, 18 50 000 50 000
РАЗОМ по Розділу 1 305 000 305 000
2. Капітальний ремонт соціальних об’єктів та приміщень комунальної власності (ДНЗ, НВК, ЗОШ, ін.)
2.1. Капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» із влаштуванням відмостки та системи зовнішнього водовідведення вул. О.Грицей, 4-А 400 000 400 000
2.2. Капітальний ремонт ДНЗ «Зірочка» із влаштуванням відмостки та системи зовнішнього водовідведення вул. Грушевського, 25 550 000 550 000
2.3. Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення ДНЗ «Зірочка» вул. Грушевського, 25 100 000 100 000
2.4. Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» вул. Грушевського, 25 550 000 550 000
2.5. Капітальний ремонт електромереж та системи освітлення НВК-2 вул. Івасюка, 14 60 000 60 000
2.6. Капітальний ремонт НВК-2  із влаштуванням відмостки та системи зовнішнього водовідведення вул. Івасюка, 14 400 000 400 000
2.7. Капітальний ремонт огорож ЗОШ №5 вул. Грушевського, 24-Б 500 000 500 000
2.8. Капітальний ремонт фасаду та інженерних мереж Долинської дитячої школи естетичного виховання ім. М.Антоновича та музичної школи вул. Котляревського, 9 350 000 350 000
2.9. Капітальний ремонт приміщення комунальної власності(Будинок Техніки) просп. Незалежності, 6 500 000 500 000
2.10 Реконструкція котельні ДНЗ «Зірочка» з приєднанням Будинку Техніки вул. Грушевського, 25 просп. Незалежності, 6 4 000 000 4 000 000
2.11 Капітальний ремонт музею «Бойківщина»: гідроізоляція з утепленням цокольного приміщення вул. Чорновола, 2 500 000 500 000
2.12 Капітальний ремонт приміщення комунальної власності (територіальний центр соціального обслуговування населення) вул. Пушкіна, 14 150 000 150 000
РАЗОМ по Розділу 2 8560 000 8560 000
3. Капітальний ремонт житлового фонду
3.1. Модернізація та капітальний ремонт ліфтів м. Долина 300 000 250 000 50 000
3.2. Заходи по збільшенню споживчої потужності електроенергії будинків (гуртожитків), в яких відсутнє або обмежене газопостачання вул. Грушевського, 14, 14-А та 16-А, 500 000 500 000
3.3. Капітальний ремонт, благоустрій багатоквартирних будинків на умовах співфінансування (на конкурсних умовах) м. Долина 1 000 000 500 000 500 000
3.4 Заходи по підвищенню енергоефективності багатоквартирних будинків в частині освітлення місць загального користування (закупівля LED) м. Долина 50 000 50 000
РАЗОМ по Розділу 3 1 850 000 1 300 000 550 000
4. Проведення капітальних заходів з термомодернізації (утеплення) багатоквартирних житлових будинків в рамках Проекту, що співфінансується Представництвом Європейського Союзу
4.1. Утеплення багатоквартирних будинків м. Долина м. Долина 12 000 000 9 200 000(грант ЄС) +1 500 000 (м.б.) = 10 700 000 1 300 000
РАЗОМ по Розділу 4 12 000 000 10 700 000 1 300 000
5. Інші заходи
5.1. Заходи із забезпечення належного утримання та обслуговування гуртожитку «Дружба» вул. Грушевського, 14 300 000 300 000
5.2. Заходи по збільшенню споживчої потужності електроенергії для адмінприміщення відділу архбудконтролю Долинської міської ради вул. С.Бандери, 3 10 000 10 000
5.3. Облаштування (ремонт) адмінприміщення відділу архбудконтролю Долинської міської ради для осіб з обмеженими фізичними можливостями вул. С.Бандери, 3 40 000 40 000
5.4. Облаштування (ремонт) протирадіаційних укриттів (ПРУ) м. Долина відповідно до вимог, норм, правил, стандартів (ЗОШ №7, ЗОШ №6, Чорновола 10, Обліски, 34, Антоновича, 21) м. Долина 100 000 100 000
5.5. Виготовлення (коригування), експертиза проектно-кошторисної документації в сфері будівництва та реконструкції (в тому числі проектів реконструкції котелень НВК-2 «Берізка», природничо-математичний ліцей та ін.) м. Долина 900 000 900 000
5.6. Виготовлення (коригування, відновлення, отримання копій) технічної документації на багатоквартирні житлові будинки м. Долина 80 000 80 000
5.7. Реконструкція даху з влаштуванням мансардної надбудови над приміщенням комунальної власності (співфінансування) вул. Грушевського, 11 1 000 000 200 000 800 000
5.8 Капітальний ремонт житлового фонду учасників АТО (виконання ремонтних робіт та/або придбання будівельних матеріалів) м. Долина 100 000 100 000
РАЗОМ по Розділу 5 2 450 000 1 650 000 800 000
ВСЬОГО 25 245 000 22 595 000 2 650 000

Примітка:

* –Під іншими джерелами розуміються, будь-які додаткові, не заборонені чинним законодавством кошти, окрім вказаних в таблиці основних джерел фінансування (кошти мешканців (споживачів у рамках послуги з управління (утримання) будинків) або ОСББ, депутатські кошти, кредитні ресурси, безповоротне фінансування з боку інших установ та організацій, в тому числі і міжнародних тощо).

** –Обслуговування та дрібні ремонти ДНЗ та НВК м. Долина включають: технічні та профілактичні огляди інженерних мереж, обладнання, приладів обліку споживання житлово-комунальних послуг, конструктивних елементів, перевірку димовентканалів, та їхній дрібний ремонт; інші дрібні ремонти.