Про програму діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2016 рік

Тип документу: . № 88-4/2015 від 28.12.2015. Стан: нечинний Дата публікації: 28.12.2015

РІШЕННЯ

 Від 28.12.2015.    № 88-4/2015

м. Долина

Про програму діяльності комунального

підприємства «Управління комунального майна»

Долинської міської ради на 2016 рік

 

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» з метою забезпечення функціонування в місті Долині ефективної моделі управління фондом житлових та нежитлових будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, забезпечення регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами, виконання інших делегованих повноважень, а також сприяння досягненню цілей Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Долина на 2011-2020 роки в секторі енергоефективності житлового фонду, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2016 рік (додається).

2.Комунальному підприємству «Управління комунального майна» Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2016 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2017 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

 

Міський голова                                              Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 25.12.2015. № 88-4/2015

 

 

ПРОГРАМА

діяльності комунального підприємства Долинської міської ради «Управління комунального майна» на 2016 рік

 1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма діяльності комунального підприємства Долинської міської ради «Управління комунального майна» на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», із врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності управління житловим фондом міста, стимуляція проведення заходів з енергозбереження в багатоквартирному житловому фонді, технічного обслуговування будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, ефективного використання майна комунальної власності, а також впорядкування відносин, пов’язаних з наданням в оренду об’єктів комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів до міського бюджету за використання майна територіальної громади.

Підприємство КП «УКМ» почало свою діяльність із 01 січня 2013 року із наступною штатною структурою: директор, бухгалтер, заступник директора, головний інженер, інженер з експлуатації та ремонту, адміністратор бази даних, офіс-адміністратор, економіст (0,5 ставки); разом – 7,5 штатних одиниць.

Протягом діяльності підприємство здійснювало ряд важливих завдань та функцій, відповідно до своєї статутної діяльності та програм діяльності КП «УКМ». Проте, основним напрямком роботи підприємства залишається вжиття заходів з координації дій всіх суб’єктів житлово-комунальних відносин в тому числі не житлових приміщень, а також забезпечення належної експлуатації, підвищення експлуатаційної привабливості та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Долина, а також стимуляції власників нерухомості до енергозбереження.

З метою реалізації основних статутних та програмних завдань, виконання основних функцій та делегованих міською радою повноважень, враховуючи фінансове становище підприємства, необхідно продовжити підтримку підприємства та фінансування програми діяльності КП «УКМ» у 2016 році. Реалізація даної Програми забезпечить належне вирішення питань, пов’язаних із упорядкуванням та належним утриманням комунального майна територіальної громади м. Долина, та питань, пов’язаних з належною експлуатацією і обслуговуванням багатоквартирних житлових будинків, споруд та прибудинкових територій. А також, реалізація заходів з стимуляції впровадження енергозберігаючих технологій, та зменшення тепловтрат в багатоквартирних будинках.

  1. 2.  МЕТА ПРОГРАМИ

Виходячи із статутних мети та завдань КП «Управління комунального майна», окремих рішень міської ради, вимог чинного законодавства в сфері житлово-комунального господарства, а також, з врахуванням перспективних напрямків роботи в даній сфері, мета Програми є комплексною та включає на 2016 рік наступні основні стратегічні напрямки з метою виконання делегованих міською радою завдань:

 2.1. Забезпечення ефективного використання та збереження майна, що перебуває у власності територіальної громади м. Долина, яке передане в управління КП «УКМ».

2.2. Врегулювання житлово-комунальних відносин між їх учасниками.

2.3. Організація виконання завдань передбачених Планом дій сталого енергетичного розвитку м. Долина на 2011-2020 роки (далі – ПДСЕР) в частині скорочення споживання традиційних видів енергії та викидів СО2 у сфері житлового фонду, в т.ч. в рамках реалізації проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина».

1.3.  ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

З метою досягнення задекларованої мети Програми, протягом 2016 року передбачається реалізувати наступні заходи по кожному із зазначених завдань:

3.1. Забезпечення ефективного використання та збереження майна, що перебуває у власності територіальної громади м. Долина, яке передане в управління КП «УКМ».

Реалізація цього завдання передбачає забезпечення належної експлуатації, підвищення експлуатаційної привабливості та збереження об’єктів нерухомості і майна комунальної власності територіальної громади м. Долина шляхом здійснення чергових та позачергових оглядів, планування, організація, та контроль за їх використанням  та забезпеченням, оптимальних витрат коштів на проведення заходів із збереження такого майна.

Перелік заходів збереження майна, що перебуває у власності територіальної громади м. Долина, ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою, інших заходів із зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина  реалізацію яких заплановано здійснити в 2016 році наведено в додатку 2 до даної Програми.

3.2. Врегулювання житлово-комунальних відносин між їх учасниками.

Для досягнення зазначеного завдання передбачено реалізувати наступні заходи:

–  написати кілька роз’яснювальних статей, інтерв’ю про організацію та способи утримання будинків посилення впливу мешканців багатоквартирних будинків на умови свого проживання, якість обслуговування будинків і покращення умов проживання шляхом самоорганізації та дольової участі у ремонті житлових будинків;

-проведення зборів на будинках, проведення зборів голів ОСББ (не менше 2 разів в рік)  для формування списку проблем і підтримки громадських ініціатив та сприяння впровадженню проектів спрямованих на покращення умов проживання, якості надання житлово-комунальних послуг, благоустрою прибудинкових територій тощо;

-вивчення громадської думки щодо якості і рівня житлово-комунального обслуговування населення та моніторинг діяльності суб’єктів в житлово-комунальних відносинах з пошуками максимально ефективних рішень по наданню житлово-комунальних послуг з підготовкою рішень для розгляду Долинською міською радою чи її виконавчим комітетом;

-залучення громадськості та виконавців житлово-комунальних послуг  до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства через створення єдиного комунікаційного центру з споживачами житлово-комунальних послуг шляхом створення інтернет порталу для покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

3.3. Сприяння виконання завдань передбачених Планом дій сталого енергетичного розвитку м. Долина на 2011-2020 роки (далі – ПДСЕР) в частині скорочення споживання традиційних видів енергії та викидів СО2 у сфері житлового фонду, в т.ч. в рамках реалізації проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина».

З 2015 року Долинською міською радою та КП «Управління комунального майна» розпочато реалізацію довгострокового проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина» (далі – Проект). Зазначений проект буде реалізовуватись на території м. Долина в рамках Програми Європейського Союзу SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project)  протягом 40 місяців, в період з 2015-2018 років, починаючи з лютого місяця 2015 року, згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059.

На КП «Управління комунального майна», як співзаявника Проекту, будуть покладені функції із загального управління. Відповідно, на виконання мети, цілей та завдань Проекту в 2016 році необхідно реалізувати ряд слідуючих заходів (детальний перелік заходів зазначений в Проекті):

– організація роботи підприємства відповідно до цілей та завдань проекту – організація роботи проектної команди, в тому числі спеціалізованого відділу КП «УКМ»,–Центру енергетичного аудиту;

–створення передумов для успішної реалізації всіх завдань і заходів проекту через навчання персоналу та зміцнення матеріально-технічної бази (обладнання ресурсного центру Проекту, закупівля обладнання для центру енергетичного аудиту, оргтехніка тощо);

– розробка та затвердження регуляторного акту для налагодження співпраці з мешканцями багатоквартирних будинків шляхом формування органів самоорганізації жителів будинку та/або представника від них для спільного вирішення експлуатаційних проблем, в тому числі дольової участі в фінансуванні проектів термомодернізації тощо;

–проведення широкого громадського обговорення результатів енергетичного аудиту будинків шляхом проведення зустрічей з громадами будинків, що за підсумками аналізу були віднесені до найнижчих груп енергоефективності;

–розробка та затвердження довгострокової програми термомодернізації (утеплення) багатоквартирних житлових будинків на основі результатів зустрічей з громади будинків та підписання протоколів про наміри добровільної дольової участі в фінансуванні заходів із енергозбереження в  будинках;

–підвищення поінформованості населення міста про переваги впровадження заходів з енергозбереження, а також забезпечення доступу до інформації про актуальні можливості залучення коштів МТД та кредитних ресурсів під проекти енергоефективності в житловому фонді;

–проведення конкурсних процедур з вибору виконавців робіт з утеплення, відповідно до вимог законодавства України та ЄС;

–проведення заходів з термомодернізації відповідно до затвердженого календарного графіка на будинках, визначених довгостроковою Програмою;

–проведення постійного контролю та моніторингу реалізації проекту, в тому числі здійснення технічного нагляду за роботами з утеплення будинків;

–розробка та впровадження комунікаційного плану проекту, широке висвітлення ходу реалізації в ЗМІ, забезпечення прозорості проведення всіх заходів;

– регулярне документування ходу реалізації проекту та звітування перед Європейською Комісією відповідно до затверджених норм стандартів і правил;

–реалізація інших заходів направлених на зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина.

Крім того, в рамках даного завдання, поза межами Європейського Проекту передбачено реалізувати ряд пілотних проектів у сфері капітального ремонту житлового фонду з застосуванням технологій підвищення енергоефективності на принципах співфінансування і дольової участі мешканців або без такого. Принципи реалізації та фінансування такого роду проектів передбачено визначити в місцевій нормативній базі, що буде розроблятись в рамках Європейського Проекту. Детальний перелік житлових будинків, на яких в 2016 році передбачатиметься провести заходи з підвищення енергоефективності (окрім будинків, що прийматимуть участь в Європейському Проекті)  буде визначено протягом року шляхом затвердження окремого додатку до даної Програми.

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Для виконання запланованих вище перелічених заходів та завдань з ефективного здійснення делегованих міською радою повноважень, а також Проекту співпраці з ЄС та забезпечення належного функціонування підприємства КП «УКМ» необхідне фінансове забезпечення.

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету, залучені бюджетні кошти інших рівнів, власні доходи підприємства та інші джерела, які не заборонені законодавством.

Виконавцем Програми є комунальне підприємство «Управління комунального майна» Долинської міської ради.

Виконавець Програми повністю забезпечує реалізацію усіх запланованих завдань і заходів в рамках даної Програми за умови повного і вчасного фінансування та звітує перед міською радою.

Для виконання завдань і заходів Програми на 2016 рік та досягнення позитивних результатів, передбачено фінансування з вищенаведених джерел в орієнтовному обсязі 799 408 грн. (див. табл.4.1.1)

4.1. Фінансування з організації заходів по реалізації Програми

 

Таблиця 4.1.1

Всього потреба у фінансуванні КП “УКМ” в 2016 р.

грн в рік.

799 408

в тому числі :

 

Фінансування з міського бюджету в 2016 році

Зарплата ЄС (грант) 270 000*

668 676

Доплата з міської ради ЄС (грант) 180 259
Виконання делегованих міською радою повноважень 218 417

Власні планові доходи

130 732

 

* –  витрати/доходи  на реалізацію заходів передбачених в даній сумі коштів здійснюються на умовах і в порядку передбачених Грантовою Угодою ENPI/2014/342-059, законодавством України та вимогами Єврокомісії. При цьому, з метою конвертації коштів гранту ЄС на момент розробки Програми прийнято орієнтовний курс 1EUR=24,33UAH (для проведення фінансових операцій приймається середній курс конвертації валюти діючий на 2015 рік. ).

 

 

 

Таблиця 4.1.2 –  Орієнтовний розподіл витрат на оплату праці персоналу КП “УКМ”  на 2016 рік з розподілом праці/завдань персоналу КП “УКМ” (з врахуванням коефіцієнту трудової участі кожного працівника в окремому напрямку діяльності підприємства)

 

№ з/п

Посада

по КП “УКМ”

Виконання  делегованих повноважень міської ради

Інша статутна діяльність КП “УКМ”

 

оплата праці

виконання заходів по реалізації проекту співпраці з ЄС

виконання делегованих повноважень  ради

доходи на оплату праці від додаткової діяльності

 

ставка

грн

коеф *

грн

коеф*

грн

коеф *

грн

 

Адміністрація

 

Функції, що виконуються КП “УКМ”

Реалізація проекту ЄС

Виконання функцій делегованих міською радою

Додаткова діяльність (виконання інших статутних завдань)

 

1

Директор КП”УКМ” – керівник проекту

1,0

115409

0,25

28852,21

0,50

57704,44

0,25

28852,22

 

2

Заступник директора – технічний директор проекту*

1,0

108749

1,0

108748,56

0,0

0

0,0

0

 

3

Бухгалтер-економіст

1,0

80437

0,5

40218,58

0,25

20109,29

0,25

20109,29

 

Загальний відділ

 

4

Заступник директора, нач. загального відділу

1,0

97670

0,5

48835,09

0,25

24417,55

0,25

24417,55

 

5

Менеджер з комунікації

0,5

37733

1,0

37733,18

0,00

0

 

0

 

6

Офіс-адміністратор

1,0

50845

0,5

25422,72

0,25

12711,36

0,25

12711,36

 

7

Адміністратор бази даних

1,0

56279

0,0

0

1,0

56278,96

 

0

 

Інженерно-технічний відділ

 

8

Головний інженер, начальник інженерно-технічного відділу

1,0

97670

0,5

48835,09

0,25

24417,55

0,25

24417,55

 

9

Інженер з організації експл. та ремонту

1,0

65666

0,5

32833,00

0,25

16416,5

0,25

16416,5

 

10

Інженер енергоменеджер*

1,0

65666

1,0

65666,01

0,00

0

0,00

0

 

РАЗОМ   ВИТРАТ

9,5

776 125

 

437 144

 

212 056

 

126 924

 

11

Адмін. витрати** (грн.)

3%

23 284

 

13114

 

6362

 

3808

 

Всього планових витрат на утримання КП “УКМ”

грн

799 408

450 259

218 417

130 732

 
 
*- коефіцієнт трудової участі працівників в заходах згідно програми;  
**-Адмін. Витрати,- кошти на покриття витрат на утримання офісу.  

4.2. Заходи по підготовці об’єктів нерухомості , що перебувають в управлінні КП «УКМ» до сезонної експлуатації відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, дрібні та поточні ремонти, обслуговування інженерних мереж та конструктивних елементів на розгляд управителя в сумі, що не перевищує п’ять тисяч гривень фінансуються згідно окремих рішень міської ради.

4.3. Заходи по капітальному ремонту, реконструкції, модернізації  сфері ремонту чи обслуговування будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою реалізацію яких заплановано здійснити в 2016 році затверджуються окремим додатком до Програми діяльності КП «УКМ» на 2016 рік.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми в 2016 році дасть змогу:

– забезпечити належне утримання та експлуатацію майна комунальної власності, що перебуває в оперативному управлінні (на балансі) підприємства;

-покращити контроль за технічним станом, загальною експлуатацією та якістю ремонтних робіт у житлових будинках і нежитлових спорудах міста;

-поліпшити загальну якість житлово-комунального обслуговування населення в сфері утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

-запровадити систему організації, фінансування та впровадження енергоефективних заходів на багатоквартирних житлових будинках за дольової участі мешканців.

-успішна реалізація в 2016р. Проекту Європейського Союзу SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project) який КП «УКМ» повинно реалізувати протягом 40 місяців, в період з 2015-2018 років, згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059.