Про програму діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2018 рік

Тип документу: . № 1052-35/2018 від 25.01.2018. Стан: чинний Дата публікації: 25.01.2018

РІШЕННЯ

 Від 25.01.2018. № 1052-35/2018

м. Долина

Про програму  діяльності  комунального

підприємства «Долина – Інвест» на 2018 рік

З метою забезпечення сталого розвитку  Долинського району та міста Долини, в першу чергу, через системну роботу по створенню умов для використання місцевих ресурсів,  проведенню активної роботи по  розробці інвестиційних проектів то промоції  інвестиційних можливостей,  залученню інвесторів  та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму діяльності підтримки залучення  комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2018 рік (додається).

2.Комунальному підприємству «Долина – Інвест» Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2018 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4.Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2019 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Ігоря Жовніра та постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

Міський голова                                                      Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 25.01.2018. № 1052-35/2018

 

ПРОГРАМА

діяльності  комунального підприємства «Долина – Інвест » на 2018 рік

 1. Опис існуючої ситуації

Розвиток бальнеології та  оздоровчого туризму являється однією  з стратегічних напрямків розвитку міста та  субрегіону у відповідності до розробленої та прийнятої  «Стратегії розвитку Долинського субрегіону до 2027 року» і тому робота в напрямку розвитку  даної сфери буде в пріоритеті діяльності  комунального підприємства на 2018 рік.

Крім того, успішна робота  підприємства в  2017 році по залученню коштів  міжнародних донорів  через розробку проектів  дозволила залучити     в економіку міста значної суми: загальний річний бюджет заходів проекту в нас становить приблизно 123 тис. євро. (4,3 млн. грн),  з них: 96 тис. євро (3,4 млн. грн) нам буде надано гранту ЄС; 27 тис. євро (0,9 млн. грн) – співфінансування міського бюджету. При допомозі цих коштів ми розпочнемо діяльність по досягненню ще однієї цілі  вищеназваної стратегії, а саме : стимулювання  економічної активності в сільських територіях.

 1. Мета та завдання Програми

Основною  метою діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест » на 2018  буде  успішна реалізація завдань проекту “Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону”,  який підтримується  Європейським  Союзом   в рамках ініціативи Мери за Економічне Зростання. Також в пріоритеті залишаються завдання пов’язані з відновленням видобування соляної ропи, створенням бальнеологічного  центру,  інвестиційна активність та діяльність пов’язана із залученням додаткових позабюджетних коштів.

На 2018 рік підприємство ставить перед собою такі завдання:

 1. Виконання першого етапу проекту, який підтримується Європейським  Союзом  в рамках ініціативи Мери  за Економічне Зростання – завершення  робіт, по  облаштуванні свердловини.
 2. Діяльність направлена на відновлення видобування  соляної ропи.
 3. Діяльність по створенню бальнеологічного центру.
 4. Розробка та просування інвестиційних можливостей міста.
 5. Діяльність направлена на залученню позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону.
 1. Технології виконання завдань

Всі вищеперераховані завдання планується  виконати наступним чином:

3.1.Проект «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону”.

На 2018 рік планується виконання таких заходів  :

 1. Формування проектної команди (прийняття додаткових штатних одиниць необхідних для реалізації проекту: менеджер з комунікації, менеджер з маркетингу, менеджер з технології, юрист).
 2. Проведення ремонтних робіт у приміщенні офісу проекту, ресурсного центру та кооперативу (Промислова 5).
 3. Матеріально-технічне забезпечення офісу проекту (меблі, комп’ютери, офісна техніка тощо) та його утримання.
 4. Проведення стартової інформаційної зустрічі проекту (представлення) в м. Долина.
 5. Проведення інформаційних зустрічей в селах субрегіону (всього 10 зустрічей), розробка і розповсюдження друкованої продукції. Формування цільової групи сільгоспвиробників та зацікавлених місцевих підприємців.
 6. Проведення серії тренінгів для відібраної цільової аудиторії (основи кооперації, сучасні технології підвищення продуктивності та конкурентоспроможності, маркетингові інструменти тощо) загальним обсягом 60 годин (аудиторія 30 осіб).
 7. Проведення аерофотозйомки медоносних площ регіону зі складанням картографічного звіту.
 8. Проведення фестивалю “Долина органік-фест 2018” у форматі ярмарки сільгосппродукції, виставки та наукової конференції.
 9. Розробка, наповнення та підтримка веб-сайту проекту.
 10. Регулярне інформаційне висвітлення заходів проекту в ЗМІ.

Загальний річний бюджет заходів проекту в нас становить приблизно 123 тис. євро. (4,3 млн. грн).

3.2. Діяльність направлена на відновлення добування соляної ропи.

Створення  експертної робочої групи  та розробка нової Концепції  видобування, захист нової Концепції  на сесії міської ради. У відповідності до  результатів роботи будуть плануватися подальші кроки, які  будуть  відображені в доповненні до даної Програми.

3.3. Діяльність направлена на створення бальнеологічного центру

Початок  робіт  по  проекту «Реконструкція частин будівлі існуючої котельні під влаштування оздоровчого центру по вул. Грушевського 26-Б в місті Долина», який буде фінансуватися за кошти державного бюджету.

У випадку позитивного рішення  стосовно нашої проектної заявки  «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму»  в  конкурсному відборі проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, з другого півріччя почнуться роботи  його реалізації.

3.4. Розробка та просування  інвестиційних пропозицій по освоєнню територій.

Як і в попередні роки  плануємо активну діяльність по просуванню  наших інвестиційних можливостей. З цією метою  будуть розроблені нові  презентаційні матеріали, які міситимуть інформацію про  наш оздоровчий центр та бальнеологічні можливості. Дані матеріали планується розповсюджувати із залученням всіх видів ЗМІ: друкованих, ефірних, телевізійних.

Плануємо спільно з відділом інвестицій міської ради продовжувати  просувати наші  пропозиції, беручи участь в зсіданнях, конференціях,  круглих столах, тощо.

3.5. Діяльність направлена на залученню  позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону.

В 2018 році  будуть дороблені та подані   проекти  транскордонного співробітництва. ЦЕ проекти транскордонного співробітництва  Україна – Румунія «До покращення здоров’я через злагоджену працю закладів  охорони здоров’я  сімейної медицини  міст партнерів   Румунії та України», загальною  вартістю біля 800 000,0 євро, та проект транскордонного співробітництва Україна – Словаччина «Дорогою добросусідства та  партнерства  від центрів промоції культури – до  спільних  проектів» кошторисною вартістю  біля 200 000,0 євро.

Буде продовжено співпрацю  з Державним Фондом регіонального розвитку.  Після оголошення конкурсу на 2019 рік  ми плануємо  приступити до підготовки та написання проектної заявки.

Крім того планується  взяти участь в не менш як 2 нових конкурсах. – Від Британських рад, проект МАТРА ,  USAID , тощо.

 1. Календарний План заходів з реалізації Програми

з/п

Назва заходу Термін виконання
1.  Заходи проекту  «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону” Лютий –  грудень
2.  Розробка  та захист на сесії міської ради  нової Концепції  видобування соляної ропи.  Березень- червень
3. Діяльність направлена на створення бальнеологічного центру
3.1.

 

Проект «Реконструкція частин будівлі існуючої котельні під влаштування оздоровчого центру по вул. Грушевського 26-Б в місті Долина» Квітень -вересень
3.2.  Проект «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму» Липень- грудень
4. Постійна  діяльність направлена на промоції  інвестиційних можливостей міста. Січень- грудень
5. Діяльність направлена на залучення  позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону.  Лютий – жовтень
 1. Фінансування Програми

з/п

Найменування видатків за економічною  класифікацією Сума  (тис. грн)
Видатки  споживання
1  Заробітна плата з нарахуваннями:
1.1 ·        для персоналу, задіяного в реалізації завдань 2-5 програми (директор та бухгалтер) 219,6
1.2 ·        для персоналу задіяного в реалізації завдання 1 В межах коштів гранту ЄС передбачених у бюджеті проекту
2  Предмети, матеріали, інвентар  (канцтовари, принтер) 6,0
3 Відрядження 20,0
4  Оплата послуг , крім комунальних в т.ч. 58,5
– оплата інших послуг ( виготовлення УЦП, касове обслуговування та інше) 2,5
– оплата інших послуг 50,0
– оплата комунальних  послуг 6,0
Всього 304,1
 1. Очікувані результати

В  результаті   виконання  Програми   очікується досягнення наступних результатів:

 – виконання  всіх завдань першого етапу проекту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»;

– розпочаті ремонтні роботи по реконструкції будівлі під бальнеологічний центр;

– розробка та затвердження нової Концепції видобування та використання соляної ропи підземних  родовищ міста ;

– підготовлена та подана на конкурс чотири проектні заявки на отримання додаткового фінансування;

          –  участь в не менше  як в  чотирьох  ( один раз в квартал) інвестиційних заходах з презентацією наших інвестиційних можливостей.