Про програму діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «Арка» на 2017 рік

Тип документу: . № 561-20/2016 від 23.12.2016. Стан: нечинний Дата публікації: 23.12.2016

РІШЕННЯ

Від 23.12.2016. № 561-20/2016

м. Долина

Про програму діяльності

комунального підприємства

«Архітектурно-планувальне бюро «Арка»

на 2017 рік

З метою реалізації завдань у сфері підготовки документації для потреб реалізації проектів будівництва та реконструкції об’єктів містобудування, благоустрою, а також елементів організації дорожнього руху, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «Арка» на 2017 рік (додається).

2.Виконавцем Програми визначити комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро «Арка».

3.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2017 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4.Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2018 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслану Гаврилків та постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 23.12.2016. № 561-20/2016

 ПРОГРАМА

діяльності комунального підприємства

«Архітектурно-планувальне бюро «Арка» на 2017 рік

 1. Загальні положення

Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» Долинської міської ради засноване на підставі рішення міської ради від 26.01.2006 року №1232-29/2006 «Про створення комунального підприємства архітектурно-планувальне бюро».

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Долини. Засновником є Долинська міська рада у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Підприємство підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Долинській міській раді Івано-Франківської області.

Відповідно до Статуту, підприємство може виконувати повний комплекс проектно-вишукувальних робіт для всіх видів об’єктів будівництва, реконструкції, благоустрою, озеленення міста. Крім того, Статутом передбачено можливість для підприємства займатись виконанням робіт з землеустрою.

До 2016 року КП «АПБ «Арка» функціонувало як підприємство на повному господарському розрахунку. Доходи підприємством залучались в основному за рахунок виконання замовлень юридичних і фізичних осіб.

Проте, враховуючи амбітні плани міста щодо комплексного проектування та майбутнього облаштування об’єктів містобудування, благоустрою, озеленення та організації дорожнього руху, а також наявний потенціал підприємства, починаючи з 2017 року роботу КП «АПБ «Арка» планується побудувати на принципі муніципального замовлення. В рамках фінансування з міського бюджету планується підтримувати функціонування підприємства, з іншого боку поставивши перед ним вичерпний перелік завдань щодо виготовлення необхідної документації, яка використовуватиметься в подальшому для планування і реалізації проектів у сфері будівництва і реконструкції об’єктів.

 1. Мета, завдання та заходи Програми

Метою програми є забезпечення базової інституційної підтримки діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «Арка» Долинської міської ради з метою виконання «муніципального замовлення» у сфері підготовки документації для потреб реалізації проектів будівництва та реконструкції об’єктів містобудування, благоустрою, а також елементів організації дорожнього руху в місті Долина.

Заходи програми передбачені до виконання у 2017 році згруповані по відповідних завданнях:

Завдання 1: Розробка нових схем організації дорожнього руху для доріг комунальної власності з влаштуванням нових елементів організації руху (кільцеві розв’язки, підняті пішохідні переходи тощо):

 • Схема ОДР кільцевої розв’язки на перехресті проспект Незалежності та вул. Степана Бандери;
 • Схема ОДР кільцевої розв’язки на перехресті проспект Незалежності та вул. Полюляка;
 • Схема ОДР та влаштування піднятого пішохідного переходу по вул. Грушевського;
 • Схема ОДР та влаштування піднятого пішохідного переходу по вул. Омеляна Антоновича;
 • Схема ОДР з влаштуванням обмеження швидкості руху транспорту по вул. Івасюка.

Завдання 2: Розробка ескізних проектів будівництва нових та реконструкції існуючих зупинок громадського транспорту, а також облаштування парковок для автотранспорту по місту:

 • Ескізний проект встановлення зупинок громадського транспорту по вул. Хмельницького;
 • Ескізний проект встановлення зупинок громадського транспорту по вул. Шевченка;
 • Ескізний проект встановлення зупинок громадського транспорту по вул. Шептицького;
 • Схема розміщення автостоянок по вул. Грушевського;
 • Схема розміщення автостоянок по вул. Шевченка.

Завдання 3: Розробка схем комплексного благоустрою прибудинкових територій та дворів житлових будинків по місту:

 • Схема благоустрою дворів по вул. Грушевського, 15-24;
 • Схема благоустрою дворів по вул. Грушевського, 26 – 26в;
 • Схема благоустрою двору по проспекту Незалежності, 2-4, вул. Обліски, 24Б;
 • Схема благоустрою двору по проспекту Незалежності, 13-19;
 • Схема благоустрою двору по проспекту Незалежності, 8 – вул. Грушевського, 28а – вул. Степана Бандери, 3.

Завдання 4: Розробка схем благоустрою територій бюджетних закладів міста, парків, скверів та інших громадських місць:

 • Схема благоустрою території дитячої школи естетичного виховання по вул. Котляревського, 9;
 • Схема благоустрою території ЗОШ №4;
 • Схема благоустрою території ДНЗ «Зірочка»;
 • Схема благоустрою території природничо-математичного ліцею;
 • Схема благоустрою площі біля музею «Бойківщина»;
 • Схема благоустрою території біля Народного дому «Просвіта»;
 • Схема благоустрою центральної частини міського парку;
 • Схема благоустрою території скверу біля Будинку Техніки;
 • Схема благоустрою території скверу в старій Долині по вул. Шептицького (в районі Дому молитви);
 • Схема благоустрою території біля Церкви Святого Апостола Андрія Первозванного по проспект Незалежності;
 • Схема благоустрою міського кладовища по вул. Хмельницького.

Завдання 5: Розробка проектних пропозицій та ескізів облаштування інших елементів благоустрою:

 • Ескізний проект реконструкції рекламного щита по вул. Грушевського;
 • Проектні позиції по організації інфраструктури для маломобільних груп населення в місті Долині.

Завдання 6: Співпраця з відділом земельних ресурсів міської ради та виконання робіт в сфері землевпорядкування:

 • Погодження документації землеустрою з суміжними землекористувачами;
 • Погодження комунікацій та інженерних мереж, що проходять по ділянках;
 • Робота із виконавцями топографо-геодезичних робіт та землевпорядних робіт.
 1. Ресурси та бюджет Програми

Для реалізації заходів і відповідно – досягнення мети та завдань Програми, КП «АПБ «Арка» необхідно залучити необхідний обсяг людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Людськими ресурсами є необхідна кількість спеціалістів, яких підприємство залучатиме для реалізації заходів Програми. Передбачається, що для ефективного виконання задекларованих заходів, КП «АПБ «Арка» залучатиме всього 3 шт.од. персоналу, в тому числі:

 • директор – 1 шт.од.;
 • архітектор – 2 х 0,5 шт.од.;
 • інженер-землевпорядник – 1 шт. од.

Для зазначених штатних одиниць передбачається фінансування з міського бюджету для забезпечення базової оплати праці. В разі необхідності залучення додаткового персоналу, передбаченого структурою і штатним розписом, підприємство може фінансувати їх оплату праці за рахунок коштів отриманих у формі власних доходів від Статутної діяльності. Крім того, кошти отримані у формі власних доходів КП можуть бути витрачені на додаткову оплату праці та фінансову мотивацію наведених у цій Програмі штатних працівників, зміцнення матеріально-технічної бази та інші витрати, спрямовані на розвиток підприємства.

Крім підтримки у формі фінансування базових видатків на оплату праці частини персоналу, у 2017 році планується підсилити матеріально-технічне забезпечення підприємства, профінансувавши з міського бюджету придбання найбільш необхідного обладнання та оргтехніки.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, в рамках підтримки діяльності підприємства у 2017 році, з міського бюджету передбачається профінансувати наступні статті витрат:

Таблиця 3.1 – Фінансування Програми з міського бюджету, грн.

№ з/п Стаття витрат Сума, грн
1. Поточні видатки:
1.1 Базова оплата праці персоналу підприємства включно з нарахуваннями, в т.ч.: 190 000,00
–    директор (1 шт.од.) 73 000,00
–    архітектор (2 х 0,5 шт.од.) 60 000,00
–    інженер-землевпорядник (1 шт.од.) 57 000,00
1.2 Оплата послуг 10 000,00
Разом «Поточні видатки» 200 000,00
2. Капітальні видатки:
2.1 Придбання обладнання та оргтехніки 40 000,00
Разом «Капітальні видатки» 40 000,00
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 240 000,00
 1. Очікувані результати Програми

Ефективна, своєчасна та повноцінна реалізація заходів Програми у 2017 році покликана забезпечити місто відповідною якісною проектною документацією, що використовуватиметься при плануванні та впровадженні проектів, які фінансуються з міського бюджету (через КП «Комунгосп», КП «УКМ» та інших суб’єктів, які є балансоутримувачами об’єктів інфраструктури міста). Наявність такої документації дозволить в свою чергу покращити якість виконання робіт з будівництва та реконструкції об’єктів, комплексно інтегровувати такі об’єкти в навколишнє середовище.

Крім того, для міста стратегічно важливим є становлення та розвиток власного комунального підприємства у сфері проектування та землевпорядкування. Завдяки фінансуванню з міського бюджету планується підтримати функціонування підприємства на найбільш важкому стартовому відрізку роботи, сприяти в залученні молодих кваліфікованих кадрів, зміцнити матеріально-технічну базу та закласти фундамент подальшого розвитку.