Про Порядок організації утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Долина

Тип документу: . № 1871-55/2014 від 15.12.2014. Стан: чинний Дата публікації: 15.12.2014

РІШЕННЯ

Від 15.12.2014. № 1871-55/2014

м. Долина

Про Порядок організації утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій м. Долина

 

 З метою забезпечення реалізації вимог чинного законодавства з питань утримання будинків і споруд та прибудинкових територій підприємствами всіх форм власності квартиронаймачами, власниками житлових та не житлових приміщень, а також об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок організації утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Долина.

2. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

 

 Міський голова                                            Володимир Гаразд

 

 

Затверджено:

рішенням міської ради

від 15.12.2014. № 1871-55/2014

 

ПОРЯДОК

організації утримання будинків (будівель), споруд та прибудинкових територій м. Долина

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Власником (співвласником) приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд вважають фізичну або юридичну особу, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване за встановленим у законі порядком. Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно.

Багатоквартирний житловий будинок – житловий будинок, до складу якого входить більше ніж одна квартира.

Спільне майно – майно, що належить власникам (співвласникам) квартир, або нежитлових приміщень, у дво- або багатоквартирному будинку, на праві спільної сумісної власності (допоміжні приміщення будинку (споруди), приміщення загального користування, опорні (несучі) конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше технічне обладнання за межами житлового або нежитлового приміщення, що перебуває у власності, а також прибудинкова територія та елементи зовнішнього благоустрою, що призначені для забезпечення потреб усіх власників (співвласників) квартир і нежитлових приміщень).

Спільне зобов’язання – здійснення дій та виконання обов’язків кожним власником (співвласником), передбачених законодавством України щодо утримання багатоквартирного житлового комплексу.

Мінімально необхідний перелік заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – кількісні показники споживання послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, розроблені на підставі правил, норм та стандартів утримання будівель, споруд їх конструктивних елементів, інженерних мереж та прийняті (затверджені) органом місцевого самоврядування.

Планові витрати – це вартість робіт, послуг і матеріалів, запланованих згідно з річним календарним планом (кошторисом), або кількість ресурсу, який має бути використаний до встановленого терміну (поточної дати).

Фактичні витрати – це вартість фактично виконаних робіт чи послуг, в тому числі і матеріалів на визначену дату, або кількість ресурсу, яка фактично використана до встановленого терміну.

Господарський метод – здійснення робіт (послуг) безпосередньо власними силами, коштом та ресурсами власників (співвласників), споживачів.

Ініціатор – усі споживачі, в тому числі і власник (співвласник) або група власників (співвласників), управитель (балансоутримувач), міська рада.

Виконавець послуги – суб’єкт господарювання, який, відповідно до законодавства, визначений міською радою або уповноваженою нею особою, чи Власниками (співвласниками), предметом діяльності якого є надання споживачам, власникам (співвласникам) послуг із утримання будинку, споруди та прибудинкової території відповідно до умов договору.

Орендар (Наймач) – це фізична або юридична особа (суб’єкт господарювання, організація, яка бере у тимчасове користування нерухоме майно на підставі договору (оренди, користування, житлового найму тощо).

Утримання будинку, споруди та прибудинкової території – господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок організації утримання будинків (будівель), споруд та прибудинкових територій міста Долини (далі – Порядок) регламентує основні положення, способи, порядок організації утримання будинків різного призначення, багатоквартирних жилих будинків, споруд та прибудинкових територій міста Долина незалежно від форми власності, визначає механізм та способи належного утримання приватного та комунального нерухомого майна, що перебуває у спільній власності кількох власників (співвласників).

1.2. Цей Порядок спрямований на підвищення ефективності функціонування житлово-комунальних відносин, модернізації та підвищення якості роботи підприємств, що надають житлово-комунальні послуги з утримання і технічного обслуговування будинків та прибудинкових територій, та власників (співвласників) об’єктів нерухомості, що перебувають в спільній сумісній власності кількох власників житлових чи не житлових приміщень, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, покращення їх якості відповідно до встановлених норм і стандартів.

1.3. Даний Порядок розроблений з метою врегулювання і забезпечення ефективного функціонування і експлуатації жилих (нежитлових) будівель, споруд та прибудинкових територій, що перебувають у спільній власності двох і більше власників протягом усього періоду їх використання за призначенням, впорядкування системи відносин та технічного контролю в сфері обслуговування і утримання будівель (комплексів), відповідно до чинних законодавчих норм, правил, стандартів.

1.4. Порядок встановлює комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів з утримання, технічного обслуговуванню та ремонту будівель, споруд, їх інженерних систем і обладнання, що перебуває в спільній сумісній власності , а саме:

 • формування ефективних власників нерухомості (шляхом створення ОСББ чи обрання одного уповноваженого представника співвласників), визначення способу утримання будівлі та її елементів, що перебувають в спільній сумісній власності двох або більше власників приміщень в такій будівлі;
 • об’єднання споживачів житлово-комунальних послуг з метою спільного вирішення питань пов’язаних з експлуатацією будівлі;
 • забезпечення належного утримання та ремонту об’єктів нерухомості, що перебувають в спільній сумісній власності кількох власників житлових чи не житлових приміщень, а також об’єктів нерухомості, власником яких є територіальна громада м. Долина;
 • врегулювання житлово-комунальних відносин між суб’єктами;
 • здійснення якісного та своєчасного контролю за технічним станом будинків, споруд та прибудинкових територій;
 • здійснення громадського контролю над наданням послуг з утримання будинків, багатоквартирних жилих будинків, споруд та прибудинкових територій.

1.5. Суб’єктами правовідносин (при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій) є квартиронаймачі, власники, орендарі квартир чи нежитлових приміщень та інші споживачі житлово-комунальних послуг (далі – споживачі), а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (далі – ЖБК), Власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у житлових будинках (нежитлових будівлях), підприємства і організації, які надають чи споживають послуги з управління та утримання будинків і прибудинкових територій, незалежно від форми власності.

1.6. Частка внеску власника (співвласника) на утримання спільного майна розраховується відповідно до загальної площі (метрів квадратних квартири чи не житлового приміщення, що перебуває у його власності), якщо інше не передбачено домовленістю між співвласниками.

1.7. Власник (співвласник) може передати своє спільне зобов’язання стосовно належного утримання спільного майна третій особі тільки на підставі договору і в порядку визначеному законодавством.

1.8. Виконання Порядку є обов’язковим для всіх суб’єктів правовідносин даного Порядку.

1.9. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює Долинська міська рада та/або уповноважена нею особа.

 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО УТРИМАННЯ СПІЛЬНОГО

НЕРУХОМОГО МАЙНА

2.1. Утримання багатоквартирного будинку, споруди та прибудинкової території, іншого Спільного майна здійснюється їхніми власниками (співвласниками).

2.2. Власники (співвласники) багатоквартирного будинку, споруди, комплексу володіють, користуються, розпоряджаються своїм майном на власний розсуд і зобов’язані враховувати права, свободи, інтереси інших власників (співвласників), не вчиняти шкоди Спільному майну, додержуватися чинного законодавства України та моральних засад суспільства.

2.3. З моменту появи у будинку, споруді чи комплексі двох і більше власників (співвласників), у них виникає Спільне зобов’язання щодо належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території та іншого Спільного майна.

2.4. Власники та співвласники особисто, солідарно, а також перед третіми особами несуть відповідальність за свої Спільні зобов’язання стосовно належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території, іншого Спільного майна, відповідно до чинного законодавства.

2.5. Організація належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території передбачає обов’язкове здійснення власниками (співвласниками) у визначений ними спосіб, мінімально необхідних заходів, послуг (норм споживання) для забезпечення належного санітарно-гігієнічного і технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій, відповідно до даного Порядку, Положення про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Долина, затвердженого рішенням Долинської міської ради від 05.12.2012р. №890-25/2012 та іншого чинного законодавства України.

2.6. Мінімально необхідний перелік заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, їх вартість у м. Долина встановлюються рішеннями виконавчого комітету Долинської міської ради та доводяться до власників (співвласників) шляхом оприлюднення в офіційних ЗМІ Долинської міської ради, залежить від рівня благоустрою та оснащеності всього багатоквартирного житлового будинку, та є відповідними складовими послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

2.7. Власники (співвласники) приміщень можуть самостійно забезпечувати утримання будинку, споруди та прибудинкової території, залучаючи відповідних спеціалістів на договірних умовах для проведення окремих мінімально необхідних робіт чи заходів (норм споживання) або, визначивши Виконавця послуги з утримання будинку в цілому.

2.8. У разі виключення одного або декілька заходів (норм споживання) з переліку мінімально необхідних заходів (норм споживання) Власники (співвласники) будівлі повинні самостійно, за власні кошти або за договором підряду забезпечувати виконання виключеного заходу з дотриманням всіх технологічних вимог та правил відповідно до діючого законодавства України.

2.9. У разі якщо перелік послуг (заходів з утримання будинків) зменшується, Виконавець коригує тариф на утримання будинку споруди та прибудинкової території з наступним поданням скоригованого розрахунку тарифу на затвердження (погодження) до міської ради відповідно до законодавства та п.п. 4.6.1.-4.6.3. цього Порядку.

2.10. Власники (співвласники) житлових будинків, що не належать до комунальної власності, а перебувають на балансі чи в управлінні (ЖБК, ОСББ, відомства) можуть самостійно визначати Виконавця житлово-комунальних послуг, в тому числі і послуг на утримання будинку і прибудинкової території з числа суб’єктів господарювання, з якими дійшли домовленості про надання таких послуг, які відповідають вимогам чинного законодавства, або укладати договори на надання таких послуг.

2.11. Власники (співвласники) багатоквартирних житлових будинків можуть обирати додаткові послуги на утримання будинку, які не входять до складу мінімально необхідного переліку заходів (норм споживання).

2.11.1. Визначення додаткових заходів, робіт, послуг (норм споживання) із утримання будинку, споруди та прибудинкової території здійснюється Власниками (співвласниками) шляхом оформлення спільної заяви-згоди (додаток 2 даного Порядку), яку підписали не менше 75 відсотків Власників (співвласників) квартир та нежитлових приміщень відповідного будинку. Така заява-згода подається Виконавцю послуг, який реєструє її, проводить розрахунок складової тарифу та доводить його до споживачів.

2.11.2. Після визначення відповідно до п.п. 2.11.1. Власниками (співвласниками) додаткових заходів, робіт, послуг Виконавцем оформляються відносини щодо надання додаткових послуг окремим договором із кожним Власником (співвласником) квартир та нежитлових приміщень відповідного будинку (під’їзду чи групи квартир), або вносяться зміни у чинні договори на утримання будинків якщо виконання додаткових заходів передбачається нормами та стандартами щодо утримання будівель.

 Укладення такого договору є обов’язковим. Відмова від прийняття участі в утриманні не допускається. Такі дії є порушенням прав інших Власників (співвласників) і підставою для звернення до суду про стягнення заборгованості у примусовому порядку з врахуванням встановлених законом компенсаційних витрат (штраф, пеня, інфляційні та судові витрати).

2.12. Перелік робіт та заходів з капітального та відновлювального ремонту, реконструкції, реставрації нерухомого Спільного майна затверджується Власниками (співвласниками) і обов’язково погоджуються Управителем (балансоутримувачем).

2.13. Управитель (балансоутримувач) будинку, споруди, комплексу зобов’язаний забезпечити належне утримання та експлуатацію Спільного майна власників, що перебуває на його балансі і несе повну відповідальність згідно з законом, цим Порядком та договором із Власниками (співвласниками).

2.14. Контроль за належним утриманням будинку, споруди та прибудинкової території здійснює Долинська міська рада та/або уповноважена нею особа (балансоутримувач, управитель, ОСББ ).

 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО УТРИМАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

3.1. Утримання нежитлових приміщень, будинків, споруд, майнових комплексів та інших об’єктів нерухомого майна, що належать територіальній громаді міста Долини (далі – Комунальне нерухоме майно) здійснюється відповідно до даного Порядку та законодавства України на підставі договорів про оренду чи користування майна, що належить територіальній громаді м. Долина.

3.1.1. Передача нерухомого майна, що належить територіальній громаді м. Долина фізичним чи юридичним особам (заснованим на основі приватної власності) здійснюється на підставі договору оренди.

3.1.2. Передача нерухомого майна, що належить територіальній громаді м. Долина Комунальним підприємствам чи іншим установам та організаціям, заснованим на основі державної або комунальної власності здійснюється на підставі договору користування об’єктом нерухомого майна, що належить територіальній громаді м. Долина (додаток 1 даного Порядку).

Рішення про передачу майна, що належить територіальній громаді м. Долина та термін передачі в користування такого майна приймається міською радою.

3.2. Утримання будинку (будівлі), споруди та прибудинкової території, де є комунальне і приватне майно, здійснюється усіма Власниками (співвласниками) відповідно до їхніх часток. Організація такого належного утримання здійснюється Управителем (балансоутримувачем) на підставі договору на управління. Рішення про передачу в управління такого комунального нерухомого майна приймається Долинською міською радою.

3.3. Управитель (балансоутримувач) зобов’язаний забезпечити належне утримання та експлуатацію переданого йому комунального нерухомого майна відповідно до даного Порядку, вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

3.4. Управитель (балансоутримувач) має право отримувати компенсацію витрат (плату) за виконання власних функцій з управління та утримання комунального нерухомого майна. Розрахунок розміру такої компенсації здійснюється Управителем (балансоутримувачем) та погоджується виконавчим комітетом Долинської міської ради.

3.4.1. Долинська міська рада може надати пільгу чи звільнити орендаря або користувача від сплати компенсації витрат Управителю (балансоутримувачу) за управління комунальним майном, при цьому самостійно здійснювати компенсацію таких витрат.

3.5. Компенсація витрат Управителю (балансоутримувачу) за управління та/або утримання комунального нерухомого майна здійснюється:

 • орендарем та користувачем, незалежно від форми власності, пропорційно загальній площі об’єкту оренди чи користування.
 • Долинською міською радою – пропорційно площі, незайнятої орендарями, (користувачами).
 • Долинською міською радою – в розмірі надання пільги чи звільненої від сплати Орендарів (Користувачів).

3.6. Користувачі (Орендарі) беруть участь в утриманні будинку, споруди та прибудинкової території, іншого Спільного майна відповідно до договору оренди із Власником чи Управителем (балансоутримувачем).

3.6.1. Користувачі та орендарі нерухомого майна, що є власністю територіальної громади м. Долина зобов’язані заключити договори з Виконавцем послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій на виконання всіх мінімально необхідних заходів (норм споживання) на утримання будинку або забезпечити виконання таких заходів в інший законний спосіб якщо інше не прописано у договорі оренди (користування) із Власником чи Управителем (балансоутримувачем).

 

4. СПОСОБИ УТРИМАННЯ БУДИНКУ, СПОРУДИ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ, ІНШОЇ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. При визначенні способів реалізації належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території Власники (співвласники) або Управитель (балансоутримувач) керуються даним Порядком, Положенням про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Долина, затвердженого рішенням Долинської міської ради від 05.12.2012р. № 890-25/2012, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Цивільним кодексом України, Наказом від 17.05.2005р. № 76 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства та законодавством України «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та іншим чинним законодавством України.

4.2. Визначення способу належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території – це обрання Власниками (співвласниками) механізму утримання будинку і Спільного майна, який оформляється відповідно до даного Порядку згідно з чинним законодавством України.

4.3. Належне утримання будинку, споруди та прибудинкової території забезпечується в один із наступних способів:

– самостійне утримання багатоквартирного будинку, споруди та прибудинкової території;

–  професійне утримання багатоквартирного будинку, споруди та прибудинкової території;

– змішане утримання багатоквартирного будинку, споруди та прибудинкової території.

4.4. Самостійне утримання багатоквартирного будинку, споруди та прибудинкової території – це утримання за рахунок власних сил, ресурсів і коштів Власників (співвласників) із забезпеченням виконання мінімально необхідного переліку заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного і технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій відповідно до законодавства.

4.4.1. Самостійне утримання забезпечується без визначення Виконавця послуги із утримання будинків, однак може здійснюватись шляхом укладання договору із Виконавцем послуги на виконання окремої частини (складової послуги) мінімально необхідного переліку заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.4.2. Самостійне утримання багатоквартирного будинку, споруди та прибудинкової території обов’язково передбачає повне управління (балансоутримання) будинком, спорудою, комплексом і поділяється на два види:

 • безпосереднє самостійне утримання, що здійснюється на умовах досягнення взаємної згоди виключно всіх Власників (співвласників) без створення додаткових управлінських структур. При цьому така взаємна згода фіксується Колективною угодою всіх Власників (додаток 3 до даного Порядку) та посвідчується нотаріально. Власники (співвласники) зобов’язані обрати між собою уповноваженого представника – відповідального, який буде діяти від імені усіх власників та здійснювати контроль над утриманням будинку, споруди та прибудинкової території.
 • організоване самостійне утримання, що здійснюється шляхом самоорганізації в управлінські структури чи об’єднання (через ОСББ, ЖБК, ОСН тощо) за згоди власників відповідно до закону.

4.4.3. У випадку якщо Власники (співвласники) самостійно здійснюють управління (балансоутримання) будинком, спорудою, комплексом, то вони самостійно несуть особисту і солідарну відповідальність за експлуатацію та належне утримання будинку, споруди, прибудинкової території і Спільного майна згідно із законом.

4.5. Професійне утримання – це утримання, організоване Управителем (балансоутримувачем) або Власниками (співвласниками) шляхом залучення на договірних засадах кваліфікованого фахівця – Виконавця послуг із утримання будинку, який визначений відповідно до законодавства та реалізовує мінімально необхідний перелік заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного і технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій відповідно до законодавства.

4.5.1. Договір на професійне утримання укладається між Власниками (співвласниками) та Виконавцем послуг із утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

4.5.2. Виконавець послуг зобов’язаний забезпечувати своєчасність та відповідну якість послуг на утримання будинку, споруди та прибудинкової території згідно з вимогами законодавства та умов договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних та/або міжнародних стандартів.

4.6. Змішане утримання – це утримання, організоване Управителем (балансоутримувачем) або Власниками (співвласниками) шляхом визначення ними Виконавця послуги із утримання будинку, споруди та прибудинкової території, який реалізовує частину мінімально необхідного переліку заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а інша частина мінімально необхідного переліку заходів (норм споживання) – забезпечується Власниками (співвласниками) самостійно через можливість виконання таких послуг (заходів) самостійно власними силами та коштами.

4.6.1. Відмова Власників (співвласників) від надання окремих частин мінімально необхідного переліку послуг чи заходів (норм споживання) не допускається за винятком безпосереднього самостійного виконання частини послуг чи заходів (норм споживання), що не потребують спеціальної кваліфікації .

4.6.2. Власники (співвласники) направляють Виконавцю послуг письмову заяву-згоду про своє волевиявлення щодо зміни способу утримання будинку, складової послуги (заходів), замовлення додаткових послуг з утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

До заяви-згоди (додаток 2 до цього Порядку) Власники (співвласники) долучають:

– в разі зменшення мінімально-необхідного переліку заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, що не потребують спеціальної кваліфікації, колективну угоду на виконання заходів, які виключаються з переліку мінімально-необхідних заходів із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (додаток 2 до цього Порядку);

– в разі замовлення додаткових послуг з утримання будинку, споруди та прибудинкової території подається додатковий договір (додаток 5 до цього Порядку) про зміну істотних умов Договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, підписаний усіма Власниками (співвласниками).

4.6.3. В разі відсутності 100% згоди між Власниками (співвласниками) щодо збільшення мінімально-необхідного переліку заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій щодо збільшення переліку, то така заява-згода може бути розглянута виконавчим комітетом Долинської міської ради .

Виконавець послуг змінює перелік складових послуг, заходів (норм споживання) із утримання будинку для конкретного будинку (будівлі) відповідно до результатів волевиявлення всіх Власників (співвласників) будинку (будівлі) після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Долинської міської ради.

4.7. Зміна способу утримання будинку, споруди та прибудинкової території реалізовується відповідно до Розділу 5 даного Порядку.

 

5. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ УТРИМАННЯ БУДИНКУ, СПОРУДИ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ, ІНШОЇ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Власники (співвласники) зобов’язані забезпечити належне утримання будинку, споруди та прибудинкової території відповідно до законодавства та в однин із способів даного Порядку і мають право самостійно його визначати або змінювати.

5.2. Визначення або зміна способу належного утримання багатоквартирного будинку, споруди та прибудинкової території, іншого Спільного майна відбувається шляхом обговорення на громадських обговореннях у будинку та проведенням голосування на загальних зборах Власників (співвласників) будинку.

5.2.1. Власники (співвласники) або Управитель (балансоутрмувач) багатоквартирних житлових будинків, які забезпечують утримання будинку відповідно до законодавства та цього Порядку можуть не визначатись із способом утримання будинку.

5.3. Організацію та проведення громадських обговорень у будинку здійснюється ініціатором, яким може бути як міська рада або його уповноважена особа, так і Управитель (балансоутримувач) чи ініціативна група Власників (співвласників).

5.3.1. Повідомлення про проведення громадських обговорень здійснює ініціатор і направляє усім Власникам (співвласникам) будинку, міській раді та Управителю (балансоутримувачу) не менше ніж за 10 днів до дати проведення громадських обговорень.

5.3.2. Повідомлення направляється шляхом розміщення оголошення у місцевих ЗМІ, на дошках оголошень будинку та шляхом розповсюдження у кожну квартиру (нежитлове приміщення), а міській раді, Управителю (балансоутримувачу) – шляхом офіційного листа.

5.3.3. У тексті повідомлення про проведення громадських обговорень у будинку зазначається час і місце їх проведення та порядок денний.

5.3.4. На громадських обговореннях ініціатор доводить до власників (співвласників) даний Порядок організації утримання будинків, споруд та прибудинкових територій м. Долина, його основні положення, особливості способів утримання, їх визначення або зміну. Також на громадських обговореннях ініціатор пропонує Власникам (співвласникам) визначитись або змінити спосіб утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

5.3.5. Ініціатор оформляє громадські обговорення протоколом (додаток 4 до даного Порядку), який обов’язково підписується усіма присутніми, а також представником Долинської міської ради та Виконавцем послуг.

5.3.6. Громадські обговорення вважаються такими що відбулися, якщо на них присутні більше ніж один Власник (співвласник). Якщо громадські обговорення не відбулись, то ініціатор не раніше як за 14 днів може організувати проведення громадських обговорень повторно.

5.4. Власники (співвласники) протягом двох місяців із дати проведення громадських обговорень мають право визначитись або змінити спосіб утримання будинку, споруди та прибудинкової території, іншого Спільного майна на загальних зборах співвласників будинку.

5.4.1. Загальні збори будинку для організованих власників відбуваються відповідно до законодавства, а для не організованих власників збори можуть організовуються ініціативною групою Власників (співвласників) за процедурою, аналогічною проведенню громадських обговорень.

5.4.2. Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників.

5.4.3. У голосуванні беруть участь усі власники квартир чи нежитлових приміщень, які присутні на зборах, в підрахунку один власник – один голос.

5.4.4. Загальні збори приймають рішення про спосіб належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території і призначають уповноваженого для реєстрації та оформлення документів згідно з додатком 4. Уповноважений готує перелік необхідних документів та подає їх до міської ради і Управителю (балансоутримувачу) не пізніше ніж за 30 днів від дати проведення зборів.

5.4.6. Рішення приймається шляхом поіменного голосування власника. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі із зазначенням результату голосування («за», «проти», «утримався»).

5.4.7. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.

5.4.8. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше п’ятдесяти відсотків власників.

5.4.9. У разі відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення загальних зборів. Новопризначені збори можуть бути скликані не раніш як через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.

5.5. У випадку, якщо неможливо провести громадські обговорення або Власники (співвласники) протягом двох місяців від дати проведення громадських обговорень не визначились із способом утримання будинку, споруди та прибудинкової території, чи протягом 30 днів від дати проведення зборів не подали перелік необхідних документів, то міська рада або уповноважена ним особа ініціює визначення Виконавця послуг із утримання будинку, споруди та прибудинкової території, який реалізовує мінімально необхідний перелік заходів (норм споживання) із утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного і технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій відповідно до законодавства.

Процедура визначення Виконавця та погодження тарифів на утримання будинків споруд та прибудинкових територій відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.

 

6. РОЗРАХУНОК ПЛАНОВИХ ВИТРАТ НАЛЕЖНОГО УТРИМАННЯ БУДИНКУ, СПОРУДИ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

6.1. Належне утримання будинку, споруди та прибудинкової території розраховується відповідно до законодавства та на основі планових витрат із врахуванням мінімально необхідного переліку заходів (норм споживання) з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для забезпечення його належного санітарно-гігієнічного, протипожежного і технічного стану.

6.1.1. У планові витрати належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території також можуть включатись витрати капітального та інших відновлювальних робіт, і витрати на управління будинку, споруди та прибудинкової території.

6.1.2. Заходи та роботи, проведення яких планується провести власними силами (народним методом), не можуть включатись у розрахунок планових витрат належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

6.2. Планові витрати на утримання будинку (будівлі) та прибудинкової території розраховується окремо для кожного будинку залежно від запланованих кількісних показників заходів (норм споживання), що фактично мають надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій.

6.3. Визначення планових витрат утримання будинку, споруди та прибудинкової території здійснюється із розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартир, нежитлових приміщень.

6.4. Розмір планових витрат на належне утримання будинку, споруди та прибудинкової території має бути економічно обґрунтованим та відповідати державним і галузевим нормам, витратам ресурсів, техніко-економічним розрахункам та кошторисам, ставкам податків і зборів (обов’язковим платежам та цінам у плановому періоді, установлених на підставі прогнозованих об’ємів виконання робіт).

6.5. Ціни на матеріальні ресурси враховуються на рівні середніх цін по регіону, а при виконанні робіт по їх фактичній вартості.

6.6. Розрахунок планових витрат і перелік кількісних капітальних та інших відновлювальних робіт щодо належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території, їх вартість визначають:

– у випадку самостійного утримання – Власники (співвласники);

– у випадку професійного утримання – Виконавець послуг із погодженням в Управителя (балансоутримувача) та доведенням їх до Власників (співвласників);

– у випадку змішаного утримання – Власники (співвласники) та Виконавець послуг із погодженням в Управителя (балансоутримувача);

– у випадку утримання комунального нерухомого майна – Долинська міська рада або уповноважена нею особа.

6.6.1. Якщо Виконавець послуг із утримання будинків одночасно є Управителем та балансоутримувачем, то таке погодження здійснюється міською радою.

6.6.2. Управитель (балансоутримувач) або міська рада на підставі поданих розрахунків собівартості планових витрат заходів (норм споживання), що є складовими послуг із утримання будинку, споруди та прибудинкової території, не пізніше як протягом 20 робочих днів розглядає питання про погодження або непогодження даних розрахунків.

6.6.3. Розрахунок планових витрат доводиться до відома Власників (співвласників) квартир, власників, нежитлових приміщень та інших споживачів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Долинської міської ради в мережі Інтернет та у офіційному віснику Долинської міської ради, в кожному конкретному будинку, зокрема на інформаційних стендах у під`їздах будинків та біля них, а також шляхом проведення громадських обговорень у будинку.

6.6.4. До відома Власників (співвласників) та споживачів доводиться така інформація:

– загальний розмір планових витрат (тарифу) для кожного окремого будинку;

– перелік складових заходів (норм споживання), що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаватимуться в кожному конкретному будинку, та їх вартість;

– періодичність та строки надання послуг;

– обґрунтування причин зміни планових витрат (тарифу) на утримання будинку і прибудинкової території;

– інша додаткова інформація.

6.7. Власники (співвласники), Управитель (балансоутримувач), Виконавець послуг мають право вживати всі, не заборонені законом, заходи щодо утримання коштів (компенсації витрат), передбачених на належне утримання будинку, споруди та прибудинкової території, в тому числі і капітальних та відновлювальних робіт житлового комплексу. При цьому така компенсація здійснюється тільки на підставі фактичних витрат на належне утримання будинку, споруди та прибудинкової території із належним їх підтвердженням.

 

7. КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАЛЕЖНОГО УТРИМАННЯ БУДИНКІВ, СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ.

7.1. Контроль за використанням за призначенням, забезпечення належного утримання і експлуатації будинків (будівель), схоронності всього житлового та нежитлового фонду здійснюють Долинська міська рада або уповноваженій нею особі, Управитель (балансоутримувач) та Власники (співвласники) в межах діючого законодавства.

7.2. Особи уповноважені здійснювати контроль за дотриманням законодавства у сфері утримання будинків, споруд та прибудинкових територій мають право складати адміністративні протоколи щодо адміністративної відповідальності осіб, що порушили таке законодавство.

7.3. Власники (співвласники), Управитель (балансоутримувач), Виконавець послуги виконують обов’язки щодо утримання будинків, споруд та прибудинкових територій відповідно до законодавства чи укладених договорів між собою щодо такого утримання.

7.4. Власники (співвласники), споживачі несуть відповідальність за недотримання зобов’язань щодо самостійного утримання будинку в частині надання послуг, від яких вони відмовилися.

7.5. Невиконання Власниками (Співвласниками) обов’язків щодо утримання будинку, споруд та прибудинкової території, іншого Спільного майна знімає відповідальність з третіх осіб за утримання такої власності та дає підстави для передбачених законом дій.

 

8. ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ УТРИМАННІ БУДИНКІВ, СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

8.1. Врегулювання відносин між суб’єктами, відповідальними за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій відбувається після набранням даного Порядку законної сили.

8.2. Врегулювання житлово-комунальних відносин між їх учасниками відбувається на договірних засадах відповідно до законодавства України.

8.3. Відносини між самими Власниками (співвласниками) регулюються усною чи письмовою домовленістю між ними.

8.4. Уповноважений на підставі довіреності від імені Власників (співвласників) представник діє в інтересах довірителів і самостійно несе відповідальність за утримання будинку, споруди та прибудинкової території, іншого Спільного майна. Дії такого уповноваженого представника обмежені довіреністю.

8.5. ОСББ, ЖБК або інші суб’єкти з моменту прийняття житлового комплексу в управління (на баланс), приймає всі обов’язки, організовує та забезпечує мінімально необхідний перелік заходів (норм споживання) через органи управління або Управителя чи Виконавця послуг.

8.6. У разі порушення договірних умов щодо утримання будинку, споруди та прибудинкової території Власниками (співвласниками), Управителем (балансоутримувачем) чи Виконавцем послуг складається акт-претензія із зазначенням у ньому виду порушення, строків, кількісних і якісних показників послуг тощо.

8.7. При відсутності відповідального або неналежне Управитель (балансоутримувач) приймає рішення про його подальше утримання за участю Виконавця послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій, або Міська рада залучає іншого Виконавця послуги.

8.8. Суб’єкти правовідносин, відповідальними за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, несуть відповідальність за якісне або неналежне утримання житлового будинку, споруди та прибудинкової території відповідно до чинного законодавства.

8.9. Спори між суб’єктами правовідносин, відповідальними за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1 до Порядку організації утримання будинків і споруд

та прибудинкової території, затвердженого

рішенням міської ради від 15.12.2014. № ____-__/2014

 

Д О Г О В І Р

користування нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Долини

 

     ___ _________ 20__року                   № ______                          м. Долина                                                                                                                                       

 

____Повна назва управителя___________________________________надалі – Управитель, ________Посадова особа__________________________, який діє на ____підстава___, з одного боку, та ______Повна назва користувача_______, надалі – Користувач, в особі _______посадова особа_________, який діє на ____підстава______, з другого боку, що іменуються надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1.Управитель на підставі рішення Долинської міської ради №____ від ________________________передає, а Користувач приймає в користування нежитлове приміщення, далі – об’єкт користування, за адресою : _______________________в м. Долина для використання ___цільове призначення____.

1.2. Цей договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного користування Користувачем об’єктом користування.

1.3. Об’єкт користування є власністю територіальної громади м. Долина і перебуває в оперативному управлінні Управителя.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТ КОРИСТУВАННЯ.

2.1. Користувач вступає у строкове платне користування Об’єктом у термін, указаний у договорі (відповідно до рішення міської ради) , але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Об’єкта.

2.2. Передача об’єкта в користування не тягне за собою виникнення в Користувача права власності на цей Об’єкт.  Користувач користується ним протягом визначеного цим договором строку.

 2.3. Передача об’єкта  в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті оцінки.

 2.4. У разі припинення дії цього Договору Об’єкт повертається Користувачем не пізніше 10-ти днів після припинення дії договору Управителю. Користувач повертає об’єкт Управителю аналогічно порядку, встановленому при передачі об’єкта Користувачу цим Договором. Об’єкт вважається поверненим Управителю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі

 2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Управителя.

 3. ОБ’ЄКТ  КОРИСТУВАННЯ

3.1. Об’єктом користування є :

– нежитлове приміщення загальною площею _________м2 вказане в п. 1.1. даного договору.

3.2. Вартість об’єкта користування згідно із затвердженим звітом про оцінку станом на ________________________ року становить _____________________ гривень без ПДВ.

3.3. Опис технічного стану об’єкта користування на дату передачі його Користувачеві, його склад зазначається в акті приймання-передачі об’єкта користування (додаток 1).

3.4. Об’єкт користування належить до комунальної власності територіальної громади міста Долини.

3.5. У разі користування окремих приміщень чи частини приміщень, будівель до площі об’єкту користування додається площа місць загального користування,  яка розраховується пропорційно загальній площі приміщень що передані  в оренду одному чи кільком користувачам.

 

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

4.1. За використання Об’єкту плата не справляється.

4.2.Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, послуг по обслуговуванню інженерних комунікацій та внутрішньобудинкових мереж не входить до складу орендної плати і сплачується Користувачем окремо, на підставі відповідних договорів, укладених з організаціями, що надають такі послуги.

4.3. Передача Об’єкту користування третім особам в користування, оренду забороняється.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

5.1. Управитель зобов’язаний:

5.1.1. протягом 10 днів з моменту підписання цього договору передати, а Користувач прийняти по акту приймання-передачі об’єкт користування. В разі не підписання акту приймання-передачі договір вважається не укладеним.

5.1.2. За 20 днів до моменту припинення дії цього договору повідомити Користувача про закінчення строку дії договору та прийняти об’єкт користування  по акту приймання-передачі після його закінчення.

5.1.3. Оформити акт приймання-передачі об’єкта.

5.1.4. На підставі належним чином оформлених документів збільшувати балансову вартість Об’єкта .

5.2. Користувач зобов’язаний:

5.2.1. Відшкодовувати витрати Управителя, які виникли у процесі управління майном, що передане в користування своєчасно і у повному обсязі по тарифах затверджених рішенням Виконавчого комітету Долинської міської ради.

5.2.2. Звітувати перед міською радою про ефективність використання Об’єкту перед Управителем та міською радою.

5.2.3. Забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об’єкта користування, внутрішньо будинкових мереж, що знаходяться в орендованому приміщенні, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню, а також забезпечити виконання мінімально-необхідного переліку заходів, щодо утримання місць загального користування, інженерних мереж, конструктивних елементів, та прибудинкової території всієї будівлі .

5.2.4.Забезпечувати безперешкодний доступ до об’єкта користування представників Управителя та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об’єкта користування для перевірки дотримання Користувачем умов цього договору та законодавства.

5.2.5.Самостійно сплачувати вартість фактично отриманих комунальних (водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії, утримання будинків споруд та прибудинкових території) та інших послуг, які надаються йому за окремими договорами, укладеними з відповідними організаціями (послуг управління нерухомістю, балансоутримування, технічне обслуговування, страхування, ремонту будівлі) інше .                 

5.2.6. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.2.7. В разі його реорганізації, приватизації, ліквідації письмово повідомити про це Управителя в 10 – денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати копії нотаріально посвідчених документів, які враховують наведені факти.

5.2.8. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів Користувач письмово повідомляє Управителя в 10 – денний термін.

5.2.9. у випадку аварії та проведення ремонтних робіт повідомляти про це Управителя.

 

6. ПРАВА  СТОРІН

6.1.Управитель має право:

6.1.1. Управитель має право проводити необхідний огляд Об’єкта та перевірку дотримання Користувачем умов цього договору .

6.1.2. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Об’єкта, переданого в користування за цим Договором.

6.1.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану Об’єкта внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

6.1.4. Здійснювати контроль за станом Об’єкта шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

6.1.5. При невиконанні або порушенні користувачем умов цього договору та з інших підстав,  Управитель має право порушити справу в Господарському суді про дострокове розірвання договору, стягнення заборгованості з відшкодування витрат пов’язаних з його управлінням.

6.1.6. Вимагати від Користувача відшкодування витрат Управителя, які виникли у процесі управління майном, що передане в користування по тарифах затверджених рішенням Виконавчого комітету Долинської міської ради.

 

6.2.Користувач має право:

6.2.1. Виступати замовником та платником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтну Об’єкта за письмовим дозволом Виконавчого комітету Долинської міської ради на проведення таких робіт.

 6.2.2. Проводити капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переобладнання, поліпшення Об’єкта користування лише за письмовою згодою Долинської міської ради (Власника об’єкта) за рахунок власних коштів Користувача, які не підлягають компенсації. При умові обґрунтування необхідності проведення цих робіт та при наявності узгодженої проектно-кошторисної документації, копію якої Користувач має надати Управителю.

6.2.3. Після закінчення терміну дії цього договору має переважне право на продовження дії договору, за умови належного виконання своїх обов’язків за цим договором. Дозвіл на продовження строку користування надається на підставі рішення Долинської міської ради.

6.2.4. Протягом місяця починаючи з дати укладення договору застрахувати об’єкт користування не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь Управителя , який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта користування, у порядку, визначеному законодавством, і надати Управителю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк користування Об’єкт був застрахованим.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Управитель не несе відповідальність за збитки, нанесені Користувачу внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об’єкті користування або за його межами, якщо вину Управителя не встановлено.

7.2 Користувач відшкодовує Управителю збитки, спричинені  неналежним ремонтом або експлуатацією Об’єкта користування.

При погіршенні стану або знищенні об’єкта користування з вини Користувача він відшкодовує Управителю всі збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення Об’єкта користування на підставі проектно-кошторисної документації на відновлення Обє’кта. Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом договору здійснюються за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховані або розмір страхового відшкодування менший від розміру завданих збитків.

7.4. Ризик випадкової загибелі об’єкта користування несе Управитель.

7.5. У разі звільнення Користувачем об’єкта користування без письмового повідомлення Управителя або без підписання акта приймання-передачі Об’єкта користування в належному стані, Користувач несе повну матеріальну відповідальність за нанесені Користувачем або третіми особами збитки .

7.6. За майно залишене Користувачем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони Управитель відповідальності не несе.

7.7. При невиконанні або порушенні однією із сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавством, договір може бути розірвано достроково на вимогу однієї із Сторін за рішенням суду.

7.8. В разі користування об’єкта кількома Користувачами ( орендарями ) вони несуть солідарну відповідальність за належний технічний стан об’єкта, інженерних комунікацій, санітарне утримання об’єкта і прибудинкової території що призначене для спільного користування.

 

8. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА КОРИСТУВАННЯ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

8.1. Амортизаційні нарахування на об’єкт користування нараховує Управитель. Право власності на майно, придбане за рахунок Власника чи Управителя, належить територіальній громаді міста Долини.

8.2. Користувач не має права без письмової згоди Власника (рішення виконавчого комітету) проводити переобладнання, перепланування, ремонт об’єкта користування, вести будівельні роботи на прибудинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт надає Долинська міська рада в якому зазначається про надання дозволу, погодження проектно-кошторисної документації, терміну на виконання робіт та ін.

8.3. У разі закінчення терміну користування Користувач зобов’язаний протягом 10 днів за актом приймання-передачі повернути об’єкт користування Управителю у стані, в якому перебував об’єкт на момент передачі його в оренду, з врахуванням всіх здійснених користувачем поліпшень, які неможливо відокремити від об’єкта користування без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період користування. В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об’єкта користування.

8.4. Вартість поліпшень об’єкта користування, проведених Користувачем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити без шкоди для об’єкта користування, компенсації не підлягає і вони залишаються у комунальній власності територіальної громади міста Долини. Користувач вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об’єкта користування, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені без шкоди для об’єкта користування.

 

9. ОСОБЛИВІ  УМОВИ

9.1. Користувач не має права передавати свої зобов’язання за договором та передавати об’єкт користування повністю або частково в користування ( оренду) третій особі.

9.2. Передача частини Об’єкта користування третім особам відбувається за клопотанням Користувача до Власника, який приймає відповідне рішення. Відносини щодо користування  таким майном відбуваються на основі договорів оренди чи користування укладених з Управителем.

9.3. Об’єкт користування повинен використовуватися Користувачем тільки за цільовим призначення, обумовленим у п. 1.1 цього договору. Не цільове використання Об’єкту тягне за собою розірвання цього договору.

                                                       

10. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ

10.1. Цей договір вступає в силу з ___ ___________ року і діє до ____________________року.

10.2. Усі зміни та доповнення до цього договору оформляються в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.

10.3. Після закінчення строку дії цього договору, користувач, який належним чином виконував свої зобов’язання за цим договором, має переважне право на укладення договору користування на новий строк, на підставі рішення  Долинської міської ради.

10.4. Одностороння відмова від договору не допускається.

10.5. Договір припиняється в разі:

– закінчення строку, на який було укладено договір;

– приватизації об’єкта користування Користувачем (за участю Користувачя);

– ліквідації Користувача;

– загибелі об’єкта користування;

– не цільового використання Об’єкту;

– відчуження власником об’єкта користування з письмовим повідомленням про це Користувача не менш як за три місяці до запланованого відчуження.

10.6. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін, та Долинською міською радою.

10.7. На вимогу однієї із Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду.

10.8. Цей договір складений у двох примірниках: по одному для Управителя та Користувача. Кожний з примірників має однакову юридичну силу

 11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 11.1.Користувач: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11.2.Управитель:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Управитель                                                                              Користувач

         _______________                                                                    _______________

         _______________                                                                    _______________

 

               М.П.                                                                                            М.П.

 

Додаток 2 до Порядку організації утримання

будинків і споруд та прибудинкової території,

затвердженого рішенням міської ради від 15.12.2014. № ____-__/2014

 

ЗАЯВА-ЗГОДА

власників (співвласників) будинку, споруди, комплексу

№____ по вул. _________________________ у м. Долина щодо зміни способу утримання будинку (замовлення) додаткових послуг, послуги ( заходу ) з утримання будинку, споруди та прибудинкової території

 

«___» ____________20__ р.

 

Ми, власники (співвласники) будинку, споруди, комплексу №__ по вул. _______________ у м. Долина, які підписалися нижче, виявили бажання змінити спосіб утримання будинку та/або хочемо замовити додаткову складову послуги (послуг) чи заходи) з утримання будинків споруд та прибудинкових територій ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(спосіб утримання будинку/назва послуги)

яка надається ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(назва виконавця)

 

та беремо на себе повну особисту і солідарну відповідальність за якість та вчасність самостійного забезпечення і виконання даної, послуги (заходу )  (або хочемо для надання даної послуги (заходу) найняти Виконавця

( Управителя)  послуги з ___________________________________________________________________________).

 

№ квартири (нежитлового приміщення)

Прізвище, ім’я та по-батькові власника приміщення

Підпис

Серія та № документа, який посвідчує особу співвласника/його уповноваженої особи

(для співвласників – фізичних осіб) *

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

*  співвласники будинку – юридичні особи та фізичні особи-підприємці додають до цієї заяви-згоди виписку з ЄДРПОУ та завіряють свій підпис своєю печаткою (за наявності).

 

Всього підтримують:

Проголосували: «ЗА»_______

«ПРОТИ» ________________

«УТРИМАЛОСЬ»__________

 

 

Представник

Виконавця послуги                             ________________ / _________________________

(підпис)                  (ініціали та прізвище

 

 

Представник

Долинської міської ради                    ________________ / _________________________

(підпис)                  (ініціали та прізвище

 

Додаток 3 до Порядку організації утримання

будинків і споруд та прибудинкової території, затвердженого

рішенням міської ради від 11.12.2014. № ____-__/2014

 

 КОЛЕКТИВНА УГОДА

власників (співвласників) щодо самостійного утримання будинку, споруди і прибудинкової території та іншого Спільного майна

 

м. Долина                                                                                                                                                             «___» _________20__ р.

 

Ми, нижчепідписані, власники квартир та нежитлових приміщень, співвласники багатоквартирного житлового будинку №______, що знаходиться за адресою: м. Долина, вул. ___________________, (далі – Співвласники) в особі уповноваженого представника і уповноваженого представляти інтереси Співвласників  будинку ___________________________________ з одного боку та комунальне підприємство Долинської міської ради «Управління комунального майна» в особі керівника _____________________________________(далі – Уповноважений від міської ради) з другого боку, що разом іменуються як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цю колективну угоду (далі –Угода) про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Співвласники, керуючись законодавством України, вирішили (протокол загальних зборів №__ від ________) здійснювати і обрати спосіб самостійного утримання багатоквартирного житлового будинку №___, що розташований за адресою: Івано-Франківська область, місто Долина, вул. ________________________ загальною площею _______ кв.м., а також утримання прибудинкової території загальною площею _______ кв.м. (далі – Житловий комплекс), забезпечувати їх ремонт та обслуговування, а також мінімально необхідний перелік заходів, послуг (норм споживання) для належного санітарно-гігієнічного, технічного та протипожежного стану вищезгаданого будинку та прибудинкової території, відповідно до Порядку організації утримання будинку, споруди та прибудинкової території, затвердженого рішенням міської ради від 10.07.2014. № ____-48/2014, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових території, затверджених Наказом Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76, Положення про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м.Долина, затвердженого рішенням Долинської міської ради від 05.12.2012р. №890-25/2012 та іншого чинного законодавства України що регламентує утримання будинків.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Співвласники зобов’язанні:

2.1.1. Забезпечувати належну експлуатацію будинку (або його частини) та об’єктів благоустрою, що розташовані на прибудинковій території, згідно рішень загальних зборів, стандартами, нормативами, нормами, правилами та іншого чинного законодавства України.

2.1.2. Виконувати увесь комплекс мінімально необхідних заходів, робіт, послуг (норм споживання) для належного санітарно-гігієнічного, технічного та протипожежного стану всього будинку та прибудинкової території, створенню необхідних умов для проживання, згідно з вимогами Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій та іншого чинного законодавства України у сфері утримання та управління будинком та прибудинковою територією..

2.1.3. Вчасно та в повному виконувати заходи ( в тому числі брати участь у фінансових витратах на утримання будинку і прибудинкової території ) з утримання будинку, а також оплачувати інші житлово-комунальні послуги.

2.1.4. Надавати не рідше 1 разу на рік, міській раді, або уповноваженій нею особі, необхідну інформацію про перелік виконаних заходів із утримання будинку і прибудинкової території, їх періодичність та вартість, загальну вартість місячних витрат на утримання будинку, норм споживання, режим надання послуг, кількість аварійних ситуацій тощо.

2.1.5. Забезпечувати здійснення профілактичних, поточних та аварійних ремонтних робіт.

2.1.6. Відшкодувати Виконавцю послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій всі понесені витрати на утримання будинку до моменту зміни способу його утримання.

 

2.2. КП «УКМ» зобов’язане:

2.2.1. Контролювати виконання умов цієї Колективної угоди, а також забезпечення Співвласниками самостійного утримання будинку ____ та прибудинкової території.

2.2.2. Звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду в межах своїх повноважень, визначених законом та Договором, для забезпечення належного виконання умов цієї Колективної угоди та законодавства України в тому числі за захистом інтересів третіх осіб.

2.2.3. Надати доступ Співвласникам, його уповноваженим представникам чи органам управління будинку до ознайомлення технічною та іншою документацією, що необхідна для утримання та збереження неподільного та загального майна будинку і прибудинкової території.

 

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Співвласники мають право:

3.1.1. Самостійно здійснювати управління та утримання будинку ____ та прибудинкової території.

3.1.2. Самостійно розраховувати економічно-обґрунтовані планові витрати на утримання будинку і прибудинкової території (внески).

3.1.3. Визначати на загальних зборах співвласників необхідний перелік робіт (послуг, заходів) з утримання будинку і прибудинкової території на основі мінімально необхідного переліку заходів, послуг (норм споживання) для належного санітарно-гігієнічного, технічного та протипожежного стану будинку та прибудинкової території визначеного міська рада.

3.1.4. Визначати Виконавців послуг з утримання та управління будинком і прибудинкової території та укладати договори з Виконавцями послуг, які забезпечують належне функціонування житлового будинку.

3.1.5. Відшкодовувати із Співвласників, в установленому законом або договором порядку, не сплачену частину витрат  на утримання чи управління житловим будинком (комплексом), усі збитки від пошкодження Спільного майна та конструктивних елементів будинку, які сталися з вини Співвласника (Співвласників) або осіб, що з ним (ними) проживають.

3.1.6. Звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду в межах повноважень, визначених законом, для забезпечення належного утримання всього житлового комплексу, дотримання всіма співвласниками чинного законодавства України у сфері утримання та управління будинком та прибудинковою територією.

 

3.2. КП «УКМ»  має право:

3.2.1. Ініціювати, зняти із балансу відповідний будинок (комплекс).

3.2.2. Вимагати при необхідності від Співвласників позапланового огляду для виявлення стану конструкцій і технічного обладнання квартир та житлового будинку, іншого Спільного майна .

3.2.3. Доступу, відповідно до законодавства, до місць загального користування та квартир (в разі необхідності) з метою проведення технічних і профілактичних оглядів санітарно-технічного та інженерного обладнання, контролю за дотриманням Співвласниками Правил утримання будинку, споруди та прибудинкової території, реагування на скарги, заяви, пропозиції тощо.

3.2.4. При незабезпеченні або неналежного виконання Співвласниками умов цієї Колективної угоди, способу самостійного утримання чи іншого чинного законодавства в сфері утримання і управління житловим комплексом ініціювати до міської ради  про  призначення Виконавця послуг для утримання будинку і прибудинкової території.

3.2.5. Надавати послугу з балансоутримування, управління на платній основі на підставі окремо укладеної угоди.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони здійснюють свої права та виконують свої зобов’язання по Колективній угоді згідно з чинного законодавства України.

4.2. У випадку порушення умов цієї Колективної угоди Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цією Колективною угодою, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даної Колективної угоди, внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або попередити.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори, що виникають між Сторонами під час виконання умов Колективної угоди, вирішуються за згодою Сторін або в установленому законодавством порядку.

6.2. Зміни та доповнення до цієї Колективної угоди дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Колективна угода набирає чинності із моменту її підписання і діє до прийняття Співвласниками або Долинською міською радою рішення про зміну способу утримання в тому числі початку надання Виконавцем послуги з утримання будинку та прибудинкової .

7.2. Дострокове розірвання Колективної угоди відбувається в разі викупу одним Співвласником всіх квартир або в іншому передбаченому законом порядку.

7.3. Ця Колективна угода оформлена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, які зберігаються: перший – у Уповноваженого ОМС, другий – в Долинській міській раді, а третій – в уповноваженого представника і уповноваженого представляти інтереси Співвласників  (інших Співвласників).

 

Представник Долинської міської ради      ________________ / _________________________

(підпис)                            (ініціали та прізвище)

Уповноважений міської ради  КП «УКМ»________________ / _________________________

(підпис)                            (ініціали та прізвище)

Представники Співвласників:

                                               Співвласник 1    ________________ / _________________________ / ___________________

(підпис)                            (ініціали та прізвище)                     (№ кв. чи неж. прим.)

                                               Співвласник 2    ________________ / _________________________ / ___________________

(підпис)                            (ініціали та прізвище)                     (№ кв. чи неж. прим.)

                                               Співвласник 3    ________________ / _________________________ / ___________________

Додаток 4 до Порядку організації утримання

будинків і споруд та прибудинкової території,

затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2014. № ____-__/2014

 

 

ПРОТОКОЛ

громадських обговорень власників (ПРОТОКОЛ

громадських обговорень власників (співвласників) будинку №__ вул. ____________ м. Долина

 

«__» ________20__ року                                                                                                                                м. Долина

 

Присутні: власники квартир і нежилих приміщень, всього _____ осіб із _____ власників (співвласників) квартир будинку ( з розрахунку один уповноважений власник  одна квартира )

Запрошені:

1.    ____________________________________________________________________________________________

2.  ____________________________________________________________________________________________

 

Порядок денний зборів:

1.Про обговорення Порядку організації утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Долина затвердженого рішенням міської ради від 30.01.2014. № ____-41/2014

2.Про способи утримання будинку, споруди та прибудинкової території, їх визначення або зміну. Також на громадських обговореннях ініціатор пропонує Власникам (співвласникам) визначитись або змінити спосіб утримання будинку, споруди та прибудинкової території

3.     Про вибір уповноваженого старшого представника будинку для подання документів щодо реєстрації та оформлення документів.

4.     Різне.

 

1. Слухали: інформацію ________________________, який доповів основні положення Порядку організації утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Долина затвердженого рішенням міської ради від 30.01.2014. № ____-41/2014

Виступили:

2. Слухали: інформацію ________________________ про способи утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

В обговоренні взяли участь власники квартир та нежитлових приміщень ___________, які _______________.

Виступили:

3. Слухали: пропозицію обрати уповноваженого старшого представника будинку для здійснення реєстрації та оформлення усіх необхідних документів щодо зміни способу утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

Виступили:

Ініціатори                                                                           ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

Запрошені                                                              ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

 

 

 

Представник Виконавця послуги                   ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

                                                                          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

 

Представник Долинської міської ради          ________________ / _________________________

(підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

Додаток 5 до Порядку організації

утримання будинків і споруд та прибудинкової території,

затвердженого рішенням міської ради від 15.12.2014. № ____-__/2014

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

необхідних Співвласникам для зміни (визначення) способу організації належного утримання будинку та прибудинкової території

 

Для здійснення реєстрації та оформлення усіх необхідних документів щодо зміни (визначення) способу організації належного утримання будинку, споруди та прибудинкової території Уповноважений представник будинку подає наступні документи:

1) Заява-згода власників (співвласників) будинку, споруди, комплексу №__ по вул. ___________ у м. Долина щодо зміни способу утримання будинку  (замовлення додаткових послуг), послуги з утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

2) Копію Протоколу громадських обговорень.

3) Копію Протоколу Загальних зборів Власників (співвласників) будинку

4) Колективну угоду, або угоди всіх Співвласників з управителем будинку.

5) Перелік осіб, визначених Власниками (співвласниками) щодо утримання будинку та забезпечення надання мінімального переліку послуг (заходів): відповідального за електричні мережі, відповідального за системи водовідведення та каналізації, відповідального за конструктивні елементи, відповідального за благоустрій прибудинкової території тощо.

 

 

Додаток №6 до Порядку

організації утримання будинку,

споруди та прибудинкової території

затвердженого рішенням міської ради від 10.07.2014. № ____-48/2014

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР

про зміну істотних умов Договору про надання послуг з утримання будинків,

споруд та прибудинкових територій

 

__________________________________                                                                                             «___» _____________ 20 __ р.

(найменування населеного пункту)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування Виконавця, предметом діяльності якого є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

в особі ____________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _____________________________, затвердженого ________________________________________

(найменування документа)                                                    (ким виданий, номер і дата)

(далі – Виконавець), з однієї сторони, і ________________________________________________________________,

що є власником (співвласником) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку), (далі – Споживач), з іншої сторони, що іменуються далі разом – як Сторони, а кожна окремо – як Сторона, уклали цей Додатковий договір про наступне.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. На підставі рішення Виконавчого комітету Долинської міської ради від «___» _________ 20__р. №___ «Про ______________________», Загальних зборів Власників (співвласників) будинку та спільної заяви-згоди (додається), шляхом укладання даного додаткового договору, Сторони дійшли спільної згоди і домовились внести зміни до Договору про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій від «__» ________ 20__р. №___, а саме в наступній частині

п. ___ викласти в такий редакції:

«___________________________________________________________________________________________»

 2. Додатковий договір набирає чинності із «___» ________ 20___р. і є невід’ємною частиною Договору про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій від «__» ________ 20__р. №___

3. Цей додатковий договір укладений в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, , один з яких зберігається – у Споживача, другий – у Виконавця.

4. Додатки додаються і є невід’ємною частиною даного додаткового договору:

Додаток № 1 Рішення Виконавчого комітету Долинської міської ради від «___» _________ 20__р. №___

Додаток № 2 Заява-згода власників (співвласників) будинку, споруди, комплексу №__ по вул. ________ у м. Долина щодо відмови (замовлення додаткових послуг) від заходу, послуги з утримання будинку, споруди та прибудинкової території.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  
 
 
СПОЖИВАЧ:  
 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

СПОЖИВАЧ:

     
     

М.П.

 

М.П.