Про Положення про Громадський бюджет міста Долина

Тип документу: . № 872-31/2017 від 05.10.2017. Стан: чинний Дата публікації: 05.10.2017

РІШЕННЯ

Від 05.10.2017.  № 872-31/2017

м. Долина

Про Положення про

Громадський бюджет міста Долина

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про Громадський бюджет міста Долина (додається).

2.Рішення міської ради від 20.04.2017. № 684-24/2017 «Про Положення про реалізацію кращих громадських ініціатив жителів м. Долина» вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова                                             Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 05.10.2017. № 872-31/2017

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадський бюджет міста Долина

  1. Загальні положення

Громада будь-якого населеного пункту першочергово відчуває на собі загострення тих проблем соціально-економічного розвитку, які щоденно супроводжують її у побуті. Сукупність певних взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників прямо впливає на незадоволеність рівнем життя та середовищем, у якому людина здійснює певний вид діяльності, розвивається та самореалізовується. Жителі міст нерідко нарікають на недостатньо якісний рівень надання житлово-комунальних послуг, недостатній розвиток інфраструктури, екологічну ситуацію та на інші загальноміські проблеми.

В світовій практиці, як інструмент прямої демократії широко застосовується участь громади у прийнятті рішень щодо розподілу бюджетних коштів це так зване партисипативне або учасницьке бюджетування, а ще таке фінансування називають громадським бюджетом.

Громадський бюджет – це один із найкращих інструментів прямої демократії, за допомогою якого мешканці громади дійсно залучаються до розподілу частини місцевого бюджету. Це можливість для кожного жителя створити власний проект для покращення якості життя у місті та/або голосування за уже запропоновані іншими авторами проекти.

Положення про Громадський бюджет міста Долина (далі – Положення) встановлює та регулює систему взаємодії Долинської міської ради та жителів міста Долина щодо реалізації проектів поданих жителями міста за рахунок міського бюджету.

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», норм Бюджетного кодексу України, рішень міської ради та описує процес з визначення кращих громадських ініціатив жителів м.Долина.

Положення спрямовано на:

-підтримку ініціатив жителів Долини за напрямками визначеними у розділі 2 цього Положення та головна ідея яких не суперечить загальній концепції розвитку міста;

-стимулювання та сприяння створенню організацій покликаних розвивати громадські ініціативи, заохочувати членів територіальної громади до активізації своїх позицій;

-надання можливості кожному жителю міста визначити проблему, яка, на його думку, потребує нагального вирішення;

-розвиток різних форм співпраці влади з громадою, вивчення громадської думки;

-залучення громадськості до процесів формування та реалізації діяльності влади і дотримання принципів відкритості, прозорості і публічності;

– активізацію співпраці громадян та Долинської міської ради у контексті демократичних механізмів самоорганізації та участі у процесі вирішення місцевих проблем.

В Положенні застосовуються наступні терміни та поняття:

Робоча група – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету у місті Долина.

Проект – пропозиція завдання, яка подана автором та має підтримку не менше 10 осіб (крім автора), яка не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Долинської міської ради та спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в місті Долині в межах коштів, передбачених річною програмою реалізації громадських ініціатив. Проект подається на бланку-заяви.

Автор – дієздатний громадянин України віком від 16 років, який має реєстрацію місця проживання в місті Долині.

Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені бланком-заявою проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету Долинської міської ради (додаток 1).

Обсяг коштів – загальна сума кошторису на реалізацію проекту, яка не перевищує суми передбаченої річною програмою на 1 проект.

Картка аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів (додаток 2).

Голосування – процес визначення проектів-переможців серед поданих проектів в електронному вигляді на сайті Долинської міської ради.

Встановлення підсумків голосування – підрахунок Робочою групою голосів поданих за кожен з проектів та оформлення результатів протоколом.

Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів аж до вичерпання загальної суми коштів, визначеної річною програмою.

Головні розпорядники коштів – бюджетні установи чи комунальні підприємства міської ради, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

  1. Напрямки, що можуть бути охоплені

Громадським бюджетом міста Долина

2.1.Громадський бюджет міста Долина може охоплювати наступні цілі:

2.1.1благоустрій мікрорайонів, вулиць, зон відпочинку (встановлення обмежувачів руху транспорту, контейнерних площадок, облаштування місць для вигулу собак та пішохідних доріжок, озеленення та освітлення прибудинкової території тощо).

2.1.2покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями (встановлення пандусів тощо).

2.1.3 організація дозвілля (проведення спортивно-масових заходів, конкурсів, облаштування ігрових кімнат для дітей, культурно-мистецькі заходи, підтримка творчої та обдарованої молоді тощо).

2.1.4розвиток велоінфраструктури (встановлення велопарковок, нанесення дорожньої розмітки для велоруху тощо).

2.1.5покращення екологічної ситуації у місті (створення нових зелених зон, відновлення джерел, встановлення смітників тощо).

2.1.6розбудова, збереження та відновлення історично-культурної спадщини міста (ознакування, ремонт та реставрація пам’яток архітектури, встановлення інформаційних таблиць тощо);

2.1.7 інші суспільно-корисні соціальні проекти.

2.2.Громадський бюджет міста Долина не може використовуватися на ремонт доріг, житлового фонду і господарських споруд та на інші заходи, що вже охоплені програмами міської ради в поточному році.

  1. Обсяги і джерела фінансування

3.1.Фінансування Громадського бюджету міста Долина здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до річної Програми та визначається в рішенні «Про міський бюджет» на відповідний рік.

3.2.Вартість (бюджет) одного проекту не повинен перевищувати суми визначеної на один проект у відповідній Програмі на поточний рік.

3.3.На інформаційну кампанію та промоцію виділяється не більше 2% від загального річного бюджету Програми.

  1. Процедура та порядок реалізації бюджету участі

4.1.Реалізація Громадського бюджету міста Долина відбуватиметься за наступними етапами:

1) створення комісії з питань бюджету участі;

2) прийом проектів;

3) верифікація (перевірка) та узгодження проектів;

4) промокомпанія авторів проектів (наприклад, презентація);

5) голосування;

6) підсумки голосування;

7) оголошення переможців;

8) контроль за реалізацією проектів;

9) публічний звіт.

4.2. Для реалізації проектів-переможців приймається річна Програма з фінансуванням в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на поточний рік.

  1. Створення комісії з питань бюджету участі

5.1.Кількісний та персональний склад комісії з питань бюджету участі (далі – Комісія) затверджується розпорядженням міського голови.

5.2. До складу Комісії залучаються працівники та депутати Долинської міської ради, члени громадської ради при міському голови та ін.

5.3.Основним завданням Комісії є здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження бюджету участі на всіх етапах, а також розгляд, проведення оцінки і прийняття проектів для голосування.

  1. Підготовка та порядок подання проектів

6.1.Проект може подавати житель міста Долини, якому на момент подачі Проекту виповнилось повних 16 років та який зареєстрований у м. Долина. Проект подається на бланку-заяві в паперовому вигляді (додаток 1).

6.2.Разом з проектом автор подає список осіб, які підтримують проект (не менше 10 жителів міста, яким виповнилось повних 16 років) та які зареєстровані у м. Долина (додаток 2).

6.3.До проекту обов’язково додається вартість його реалізації (бюджет Проекту) за встановленою формою (додаток 3).

6.4.Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви проектів не повинні суперечити їх основній меті.

6.5.Опис проекту не повинен перевищувати 1200 символів (саме ця частина буде включена до загальної назви і оприлюднена для голосування на сайті міської ради).

6.6.Отримати бланк-заяви можна у Громадській приймальні міської ради або скачавши його на сайті Долинської міської ради.

6.7. Автор може подати не більше двох проектів.

6.8.Автор Проекту не може бути у списку осіб, які підтримують ініціативу.

6.9. При подачі Проекту з відповідними документами, автор обов’язково повинен надати паспорт громадянина України (у випадку надання паспорта нового зразка подається довідка про місце реєстрації автора).

6.10.У заяві проекту обов’язково повинна бути надана згода її автора та членів ініціативної групи на обробку їх персональних даних.

6.11.Проект з оригіналами усіх підписів та усіма можливими додатками (карти, фотографії, заяви та ін.) у письмовому вигляді автор подає до Громадської приймальні міської ради.

6.12.Проекти, які подаються, вносяться до створеного електронного реєстру проектів відповідальною особою у визначений комісією термін.

6.13.Проекти реєструватись та розглядатись не будуть у наступних випадках:

– подані після завершення строку для їх подачі;

-зміст та обсяг поданих документів не відповідають вимогам зазначеним у п.5.2. цього Положення;

-кінцевий результат не є єдиним комплексом, а складається з кількох частин;

– у поданих Проектах виявлено недостовірну інформацію, яка стосується її автора та учасників ініціативної групи.

  1. Оцінка та відбір проектів.

7.1.Оцінка Проектів здійснюється на відповідності встановленим нормам, чинному законодавству та вимогам до фінансування, складання звіту.

7.2. Вимоги до проектів:

– один проект представляє лише один об’єкт;

-вартість проекту не повинна перевищувати обсягу коштів, передбаченого річною програмою на один проект, відповідати реальній вартості (обґрунтовані та реалістичні фінансові витрати);

– наявності усієї необхідної документації.

– можливості реалізації у поточному році;

– якщо проект передбачає використання земельної ділянки, вона має перебувати у власності територіальної громади та відповідати затвердженій містобудівній документації;

– реалізація проекту можлива в тому випадку, якщо він спрямований на користь всіх мешканців (та/або певної групи) громади, а не на конкретну особу (тобто це має бути об’єкт загального користування).

7.3.У випадках виявлення неточностей або неповної інформації у заяві проекту, Комісія звертається до автора із проханням здійснити поправки або надати додаткову інформацію.

7.4.Автор проекту, протягом трьох днів з дня отримання відповідного запиту, повинен надати комісії усю необхідну інформацію у письмовому вигляді.

7.5.Проект не може бути виправленим чи доповненим більше, ніж один раз.

7.6.В рамках виконання річної Програми Громадського бюджету, проекти не можуть бути реалізовані у наступних випадках:

-коли бюджет проекту перебільшує розмір коштів визначений річною Програмою;

– коли він суперечать загальній концепції розвитку міста;

– коли проектом потребує співпраці з організаціями, з якими немає письмового погодження на таку співпрацю;

-коли витрати на обслуговування перевищують вартість реалізації проекту або утримання потребує значної суми коштів;

-коли загальна ідея суперечать чинному законодавству України.

7.7.Після проведення оцінки поданих проектів на відповідність вимогам, вказаним в даному Положенні, Комісія подає міському голові на затвердження усі погоджені та відхилені заяви проектів.

7.8.За результатами оцінки усі затверджені міським головою проекти публікуються на Інтернет – сторінці Долинської міської ради та у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа».

7.9.Після публікації, Проекти розміщуються для голосування жителями міста на Інтернет – сторінці Долинської міської ради.

  1. Порядок проведення конкурсу

на визначення кращих проектів Громадського бюджету

8.1. Організатор конкурсу – Долинська міська рада.

8.2.Терміни для подання Проектів на конкурс та проведення голосування встановлюються розпорядженням міського голови.

8.3.Долинська міська рада інформує жителів міста про терміни проведення конкурсу не пізніше як за 20 днів до його початку.

8.4.Час для подання Проектів становить 30 календарних днів з дати визначеної розпорядженням міського голови.

8.5.Голосування триває не менше 14 днів та встановлюється розпорядженням міського голови.

8.6.Інформація про початок конкурсу з відбору кращих проектів Громадського бюджету розміщується на Інтернет-сайті Долинської міської ради, у «Віснику міської ради» тижневика «Добра справа», на дошках оголошень та інших громадських місцях.

8.7.Відбір кращих проектів Громадського бюджету відбувається шляхом голосування на Інтернет – сайті Долинської міської ради.

8.8.Один мешканець міста може проголосувати не більше, як за 2 Проекти.

8.9.Встановлення результатів голосування відбувається шляхом підсумовування усіх голосів за кожен проект окремо.

8.10.Для реалізації відбираються ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів в межах коштів, передбачених річною програмою.

8.11.З проектів, які набрали однакову кількість голосів, реалізовуються ті, які на розсуд Комісії є найбільш актуальними для міста.

8.12. Автори проектів, які стали переможцями конкурсу, інформуються про це у письмовій формі не пізніше 3-х днів з моменту підрахунку та оголошення результатів конкурсу.

8.13.Якщо коштів на реалізацію проекту із затвердженого списку не вистачає, реалізовується наступний за порядком Проект, бюджет якого максимально наближений до фактичного залишку коштів виділених на реалізацію річної Програми, або вноситься на розгляд міської ради питання про виділення додаткових коштів.

8.14.Після визначення переможців конкурсу Комісія рекомендує виконавців за кожен Проект та призначає координаторів проектів з числа працівників міської ради, про що складається відповідний протокол.

8.15.Проекти-переможці із копією протоколу Комісії направляються для виконання у термін не пізніше 5-ти днів з дня завершення конкурсу.

8.16. Результати голосування залишаються відкритими для ознайомлення на Інтернет-сторінці міської ради.

  1. Реалізація проектів та звітування

9.1.Для укладення договору з виконавцями робіт чи надавачами послуг, залежно від виду робіт розробляється відповідна документація. За необхідності виготовлення спеціалізованої документації для ремонтних чи інших видів робіт технічні завдання направляються до проектних організацій, у разі потреби замовляється експертиза проекту. Замовником проектно-кошторисної документації є Долинська міська рада.

9.2.Після завершення робіт, розпорядник коштів за погодженням з координатором проекту приймає роботи та підписує відповідні акти.

9.3.Операції, пов`язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

9.4.За виконанням проектів-переможців проводиться контроль у розрізі завдань відповідно до проекту, а по їх завершенню складається та опубліковується публічний звіт на офіційному сайті міської ради в окремому розділі «Громадська участь».

9.5.Звіт про реалізацію проекту включає в себе:

– загальний опис результатів проекту;

– опис робіт, які було проведено, їх послідовність;

– інформацію про те, що не вдалося реалізувати або було реалізовано іншим чином;

– фактичний термін реалізації проекту;

– фактичний бюджет проекту;

– фото звіт результатів проекту.

9.6.Набуті у процесі реалізації проекту активи (матеріальні та нематеріальні) обліковуються на балансі Долинської міської ради до прийняття рішення про визначення балансоутримувача.

Між Долинською міською радою та балансоутримувачем укладається договір, відповідно до якого балансоутримувач зобов’язується  обслуговувати прийняте майно.

9.7.Термін реалізації проекту – до 10 грудня поточного бюджетного року.

Додаток 1 Положення про

«Громадський бюджет міста Долина»

Заява проекту Громадського бюджету

Назва ініціативи:

 

 

 

 

 

Автор:
Прізвище, ім’я, по батькові :

 

 

Дата народження*:

Адреса реєстрації*:

 

 

 

 

 

 

Телефон (мобільний):

Електронна адреса:

 

 

 

Короткий опис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікуваний результат:  

 

 

 

Термін реалізації проекту (з-по)  

 

Вартість проекту всього, грн.

у т.ч. коштів ініціативної групи:

 

 

 

 

 

*Я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI                                             ___________________              ___________________       _____________________

           (дата)                                                    (підпис)                                               (ПІБ)

Додаток 2  Положення про

«Громадський бюджет міста Долина»

Перелік учасників ініціативної групи (не менше 10 осіб)

_________________________________________________________________

(назва ініціативи)

Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Дата народження* Адреса реєстрації* Конт. телефон. Підпис
1.        
2.        
3.        
4.        

Вказавши ці дані, я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Додаток 3 1 Положення про

«Громадський бюджет міста Долина»

Бюджет проекту

_____________________________________________

(назва ініціативи)

з/п

Статті витрат Плановий обсяг фінансування на реалізацію, тис. грн Примітки
з бюджету міста коштів ініціативної групи  
         
         
  Всього

у т.ч.: