Про міський бюджет на 2016 рік

Тип документу: . № 93-4/2015 від 28.12.2015. Стан: чинний Дата публікації: 28.12.2015

 РІШЕННЯ

Від 28.12.2015. №93-4/2015

м. Долина

Про міський бюджет на 2016 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”,  рішення Долинської районної ради від 24.12.2015 № 42-2/2015 „Про районний бюджет на 2016 рік” , ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», діючи від імені та в інтересах територіальної громади міста, міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2016 рік:

– доходи міського бюджету  у сумі 54041100,00 грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 52711100,00 грн, спеціального фонду міського бюджету  1330000,00 грн (додаток 1);

– видатки міського бюджету у сумі 53617100,00 грн, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 39090205,00 грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 14526895,00 грн (додатки 2, 3);

– профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 13620895,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету – 13620895,00 грн (додаток 4).

2.Затвердити бюджетні призначення розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на 2016 рік в сумі 36864500,00 грн, у тому числі по загальному фонду 22337605,00 грн, по спеціальному 14526895,00 грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих видатків (додаток 2), розпорядниками та одержувачами коштів (додаток 3),

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 50000,00 грн.

4. Затвердити на 2016 рік  резервний фонд міського бюджету  в сумі 100000,00 грн.

5. Затвердити  перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

6.Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 2522776,00 грн (додаток 6).

7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

Використання коштів бюджету розвитку здійснюється відповідно до пункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8.Головному розпоряднику коштів міського бюджету забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 ріку у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які  передаються з іншої частини бюджету.

11. Затвердити джерела фінансування міського бюджету (додаток 4).

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

-у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації бюджету.

13. Надати право фінансовому відділу міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності протягом 2016 року в міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

14. Надати право фінансовому відділу міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

15. Надати дозвіл міській раді на отримання відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України:

– позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України.

16. Затвердити норму харчування дітей дошкільного віку на 1 дитину в день в розмірі :

– старший вік – 25,0 грн;

– ясельний вік – 16,0 грн.;

– учнів загальноосвітніх закладів у розмірі:

– 1-4 класи – 4,50 грн;

– учні пільгових категорій – 6,00 грн;

– дітей-сиріт – 8,00 грн.

17.1. Згідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»(із змінами) встановити, що батьки вносять плату за харчування дітей в дошкільному закладі в розмірі 60 відсотків вартості харчування:

– старший вік – 15,0 грн. за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі;

– ясельний вік – 9,60 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі.

17.2. Звільнити від плати за харчування батьків, або осіб, які їх замінюють:

17.2.1 у сім’ях в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

17.2.2 військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані) та працівників збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством;

17.2.3 батьків, або осіб, які їх замінюють у випадку смерті одного чи двох батьків дитини, що відносяться до категорії осіб зазначених в п. 17.2.2;

17.2.4 батьків дітей потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

17.2.5 батьків дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (логопедичних груп).

17.3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.

17.4. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

18. Установити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

19. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Рішення міської ради від 05.02.2015 № 1926-58/2015 «Про міський бюджет на 2015 рік» вважати таким, що втратило чинність.

21.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Роман Михнич).

 

 Міський голова                                                    Володимир Гаразд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Додаток 1 до рішення міської ради

від 28.12.2015. № 93-4/2015

 

Доходи міського бюджету на 2016 рік

(грн)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

 

Податкові надходження

35542000,00

35542000,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

15000,00

15000,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, нафтопродукти, скраплений газ)

6500000,00

6500000,00

18000000

Місцеві податки і збори

28821000,00

28821000,00

18010000

Податок на  майно

22915000,00

22915000,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки

1200000,00

1200000,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

720000,00

720000,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

19700000,00

19700000,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

25000,00

25000,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

1270000,00

1270000,00

18030000

Туристичний збір

6000,00

6000,00

18030100

Туристичний збір сплачений юридичними особами

1000,00

1000,00

18030200

Туристичний збір сплачений фізичними особами

5000,00

5000,00

18050000

Єдиний податок

5900000,00

5900000,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1800000,00

1800000,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

4100000,00

4100000,00

19010000

Екологічний податок

206000,00

206000,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

198000,00

198000,00

19010200

«-« від скидів у водні об’єкти

5000,00

5000,00

19010300

«-« у відведені місця

3000,00

3000,00

1

2

3

4

5

6

20000000 

Неподаткові надходження

416500,00

980000,00

1396500,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

7000,00

7000,00

21010300

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств

5000,00

5000,00

21081100

Адмін. штрафи та інші санкції

2000,0

2000,00

22000000

Адміністративні збори та платежі

405000,00

405000,00

22012500

Плата за надання інших адмінпослуг

195000,00

195000,00

22080400

Орендна плата за користування майном ком. власності

150000,00

150000,00

22090000

Державне мито

60000,00

60000,00

22090100

Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів

35000,00

35000,00

22090400

Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів

25000,00

25000,00

24000000

Інші неподаткові надходження

4500,00

4500,00

24060000

Інші надходження

4500,00

4500,00

24060300

Інші надходження

4500,00

4500,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

980000,00

980000,00

25010000

Власні надходження бюджетних установ

980000,00

980000,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом

250000,00

250000,00

250000,00

31030000

Надходження від відчуження майна

100000,00

100000,00

100000,00

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування

150000,00

150000,00

150000,00

50000000

Цільові фонди

100000,00

100000,00

100000,00

50110000

Цільовий фонд, утворений міською радою

100000,00

100000,00

100000,00

41035000

Інші субвенції (субвенція районного бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти)

16752600,00

16752600,00

 

Всього доходів без урахування трансфертів

35958500,00

1330000,00

350000,00

37288500,00

 

Всього доходів

52711100,00

1330000,00

350000,00

54041100,00

 

Начальник фінансового відділу                                                   Надія Попович                                                                                                                                          

             Додаток 2 до рішення міської ради

                                                                                                                                                      від 28.12.2015. № 93-4/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Видатки міського бюджету на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

           ( грн)

Код тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з  них

всього

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеці. фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000 Державне управління

5165100,0

3485930,0

94700,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

5215100,0

070000 Освіта

16752600,0

10041200,0

1859000,0

1010000,0

980000,0

30000,0

30000,0

30000,0

17762600,0

070807 Обдаровані діти

20000,0

20000,0

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

250000,0

250000,0

100102 Капремонт житлового фонду

2050000,0

2050000,0

2050000,0

2050000,0

2050000,0

100203 Благоустрій міста

12500000,0

3580000,0

3580000,0

3580000,0

3580000,0

16080000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

110000 Культура і мистецтво

 

1013866,0

 

110000,0

110000,0

110000,0

110000,0

1123866,0

150000 Будівництво

1695000,0

1695000,0

1695000,0

1695000,0

1695000,0

170000 Дорожнє господарство

1200000,0

4981895,0

4981895,0

4981895,0

4981895,0

6181895,0

200700 Інші природоохоронні заходи

160000,0

160000,0

230000 Обслуговування боргових зобов’язань

100000,0

100000,00

240000 Цільові фонди

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

250000 Видатки, не віднесені до основних груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250102 Резервний фонд

100000,0

100000,0

250404 Інші видатки

1828639,0

950000,0

950000,0

950000,0

950000,0

2778639,0

 

Разом видатків

39090205,0

13527130,0

1953700,0

14526895,0

980000,0

13546895,0

13546895,0

13546895,0

53617100,0

 

 

Начальник фінансового відділу                                                           Надія Попович

 

            Додаток 3 до рішення міської ради

                                                                                                                                                   від 28.12.2015. № 93-4/2015

 

Видатки міського бюджету на 2016 рік

за головними розпорядниками та одержувачами коштів

          ( грн)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з  них

всього

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеці. фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Апарат міської ради

5165100,0

3485930,0

94700,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

5215100,0

070101

Дошкільна 13651300,0      

8163900,0

1481600,0

932000,0

912000,0

 

 

20000,0

20000,0

20000,0

14583300,0

070201

Школи-садки

3101300,0

1877300,0

377400,0

78000,0

68000,0

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

3179300,0

070807

Обдаровані діти

20000,0

20000,0

090412

Соціальний захист та соціальне забезпечення

250000,0

250000,0

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

2050000,0

2050000,0

2050000,0

2050000,0

2050000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

100203

Благоустрій

12500000,0

3580000,0

3580000,0

3580000,0

3580000,0

16080000,0

 

КП Комунгосп

12500000,0

 

 

3580000,0

3580000,0

3580000,0

3580000,0

16080000,0

110104

Видатки на розвиток культури і мистецтва

1013866,0

110000,0

         –

110000,0

110000,0

110000,0

1123866,0

150100

Кап. вкладення, будівництво

1595000,0

1595000,0

1595000,0

1595000,0

1595000,0

150200

Кап. вкладення

 

 

 

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

170703

Ремонт  доріг

1200000,0

4981895,0

4981895,0

4981895,0

4981895,0

6181895,0

200700

Інші природоохоронні заходи

160000,0

160000,0

230000

Обслуговування боргових зобов’язань

100000,0

 

 

100000,0

240900

Цільовий фонд

(програма ВУВКГ)

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

250102

Резервний фонд

100000,0

100000,0

250404

Інші видатки (борги за тепло по рішенню суду)

275863,0

275863,0

250404

Програма діяльності КЗ МДО

460000,0

460000,0

250404

Програма ПОМС

694100,0

694100,0

250404

Програма діяльності КП УКМ

398676,0

650000,0

650000,0

650000,0

1048676,0

250404

Програма ВУВКГ

300000,0

 

 

 

300000,0

 

300000,0

300000,0

 

Разом видатків

39090205,0

13527130,0

1953700,0

14526895,0

980000,0

 13546895,0

13546895,0

13546895,0

53617100,0

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                            Надія Попович

                                                                                                                                                                  Додаток 4 до рішення міської ради

                                                                                                                                               від 28.12.2015. № 93-4/2015

 

Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік

                                               (грн)

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

всього

у т.ч. бюджет розвитку

Фінансування бюджету за типом кредитора

 

 

 

 

 

Внутрішнє фінансування

200000

-13620895,00

13620895,00

13620895,00

 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету

208000

-13620895,00

13620895,00

13620895,00

 

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-13620895,00

13620895,00

13620895,00

 

Разом коштів, отриманих за типом кредитора

 

-13620895,00

13620895,00

13620895,00

 

Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

 

 

 

 

 

Фінансування за борговими операціями

400000

 

 

 

 

Погашення

402000

 

 

 

 

Зовнішні зобов’язання

402200

 

-424000,00

-424000,00

-424000,00

Довгострокові зобов’язання

402201

 

 

 

 

Середньострокові зобов’язання

402202

 

-424000,00

-424000,00

-424000,00

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

 

 

 

 

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання  

-13620895,00

13196895,00

13196895,00

-424000,00

 

Начальник фінансового відділу                                                       Надія Попович

 

 

  Додаток 5 до рішення міської ради

                                                                                                                                                     від 28.12.2015. № 93-4/2015

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

     ( грн)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника, одержувача коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно – кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

001

Міська рада

 

 

 

 

205000,00

010116

Капітальні вкладення

Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради  –  –  –

50000,00

070101

Капітальні вкладення

Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ      

20000,00

070201

Капітальні вкладення

Придбання обладнання та основних засобів для НВК

10000,00

150101

Капітальні вкладення

Проектна документація  у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза  –  –

25000,00

150202

Капітальні вкладення

Придбання цифрових карт міста, ортофознімків

100000,00

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

КП Комунгосп

        10061895,00

100203

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт  пам’ятника Михайлові  Грушевському та навколишньої площі      

400000,00

100203

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення      

500000,00

100203

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення по місту      

200000,00

100203

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту      

800000,00

100203

Капітальні вкладення

Придбання транспортних засобів , техніки, обладнання та устаткування      

900000,00

100203

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт (переобладнання) автомобіля під сміттєвоз

     

400000,00

100203

Капітальні вкладення

Придбання обладнання для облаштування системи відео нагляду по місту

     

100000,00

100203

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття

     

150000,00

100203

Капітальні вкладення

Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків

     

100000,00

100203

Капітальні вкладення

Придбання пожежних гідрантів, люків та кришок мереж водопостачання і водовідведення

     

 

 

30000,00

150101

Капітальні вкладення

Проектна документація  у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза   100000,00

1

2

3

4

5

6

7

150101

Капітальні вкладення

Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького   1000000,00

170703

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт доріг   4981895,00

250404

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ)   300000,00

240900

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ)   100000,00

 

КП УКМ

 

 

    

2770000,00

100102

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт житлового фонду (згідно  додатку 1 до програми КП “УКМ”)   

500000,00

 

100102

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування проектів утеплення житлових будинків в трамках проекту ЄС)   1500000,00

100102

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт мереж освітлення місць загального користування з переходом на LED   50000,00

150101

Капітальні вкладення

Проектна документація  у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза   70000,00

250404

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт огорож ДНЗ «Сонечко» та НВК № 2   250000,00

250404

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт  приміщень комунальної власності   100000,00

1

2

3

4

5

6

7

250404

Капітальні вкладення

Реконструкція системи гарячого водопостачання ДНЗ «Сонечко» з в становленням сонячних колекторів   300000,00

 

КП Долина-Інвест

    

400000,00

150101

Капітальні вкладення

Будівництво бальнеологічного комплексу (відкриті басейни) у міському парку (співфінансування проекту ДФРР)   

400000,00

 

Музей

    

110000,00

110104

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт з гідроізоляцією підвального приміщення   

100000,00

110104

Капітальні вкладення

Придбання обладнання та інвентарю для виставкової діяльності   

10000,00

 

Всього:

 

 

 

 

13546895,00

 

         

 

 Начальник фінансового відділу                                        Надія Попович

                                                                                                                                                                  Додаток 6 до рішення міської ради

                                                                                                                                               від 28.12.2015. № 93-4/2015

 

Перелік місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету  у 2016 році

    (грн)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом, сума

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

найменування програм на 2016 рік

сума

найменування програми

сума

001

Міська рада

 

 

 

 

 

070807

 

Програма “Обдаровані діти”

20000,00

– 

 –

20000,00

250404.

 

Програма діяльності КП УКМ

398676,00

Програма діяльності КП УКМ

650000,00

1048676,00

250404

 

Програма підтримки діяльності КЗ «Долинський МДО»

460000,00

460000,00

250404

 

Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування

694100,00

694100,00

250404

 

Програма ВУВКГ на 2016 рік

300000,00

300000,00

 

Всього

1572776,00

950000,00

2522776,00

 

Начальник фінансового відділу                                      Надія Попович