Про Концепцію розвитку електронного урядування в місті Долина

Тип документу: . № 1359-39/2013 від 24.12.2013. Стан: чинний Дата публікації: 24.12.2013

РІШЕННЯ

 

Від 24.12.2013. № 1359-39/2013

м. Долина


Про Концепцію розвитку електронного урядування в місті Долина


         З метою визначення політики міської ради в галузі розробки, ведення і використання інформаційних ресурсів, принципів побудови єдиного інформаційного простору і стратегії інформаційно-аналітичного забезпечення для вирішення потреб територіальної громади, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Схвалити Концепцію розвитку електронного урядування в місті Долина, (додається).

 

 

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд


 

    Схвалено:

         рішенням міської ради

від 24.12.2013. № 1359-39/2013

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку електронного урядування в м. Долина

 

1. Загальні положення Концепції

 

1.1. Опис існуючої ситуації.

Концепція розвитку електронного урядування в м. Долина (далі – Концепція) є документом, що у короткій формі розкриває шлях обраного для міста підходу до рішення проблем демократизації управлінського процесу через засоби інформатизації і призначена для конкретизації та реалізації положень Конституції України, Законів України “Про Національну програму інформатизації”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації” і стратегічних довгострокових засад розвитку міста Долини.

Концепція визначає політику міської ради в галузі розробки, ведення і використання інформаційних ресурсів, принципи побудови єдиного інформаційного простору і стратегію інформаційно-аналітичного забезпечення для вирішення потреб територіальної громади, а також передбачає впровадження принципів електронного урядування для забезпечення можливості кожного члена територіальної громади брати участь у формуванні та реалізації місцевої політики, прийнятті рішень органами влади.

 

1.2. Особливості і проблеми інформатизації Долинської міської ради, її комунальних підприємств і установ.

Місто Долина – одне з найбільш розвинутих малих міст країни, промисловий та культурний центр Долинського району. Загальна площа міських земель становить 20,22 кв. км., загальна довжина вулиць – 44,7 км. Населення міста складає близько 20,5 тисяч.

На даний час у міській раді використовується 27 комп’ютерів.

23 комп’ютери, що знаходяться в користуванні апарату міської ради об’єднані в локальну комп’ютерну мережу. Використання комп’ютерної мережі в роботі міської ради підвищує її ефективність, проте сучасних комп’ютерних програм, що відповідали б сьогоднішнім вимогам, в розпорядженні міської ради немає. Крім того, більшість наявних комп’ютерів застарілої моделі з обмеженими можливостями, і навіть при спробах інсталяції не дають можливості переходу на більш сучасні операційні системи по причині обмеженості своїх функціональних можливостей. Фактично потрібна заміна частини парку комп’ютерів.

В той же час 9 комп’ютерів, які знаходяться в користуванні  комунальних підприємств і установ міської ради не підключені до локальної мережі. Через це інформаційна комунікація з цими підприємствами і установами утруднюється, потребує дублювання на паперових носіях, і проходження інформації перестає бути оперативним, що в результаті негативно впливає на ефективність діяльності. Така відомча роз’єднаність і відсутність відповідних нормативних актів негативно впливають на ефективність діяльності. Хоча станом на сьогоднішній день в місті розгорнуті високошвидкісні оптоволоконні канали зв’язку, побудовані і введені в експлуатацію десятки кілометрів локальних комп’ютерних мереж. Отже, можна вважати, що існують усі об’єктивні передумови для впровадження високоефективних розділених інформаційних систем.

Таким чином, відомча роз’єднаність, використання деяких застарілих систем, а в більшості їх відсутність, брак єдиної методології розвитку інформатизації в керуванні міським господарством вимагає переходу на якісно новий рівень інформатизації в діяльності структур міської ради.

На послідовну реалізацію цих завдань орієнтована Концепція.

 

1.3. Особливості і проблеми інформаційного забезпечення населення, підприємств і організацій міста Долини.

Джерелом постійної актуальної інформації про діяльність Долинської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, комунальних підприємств та установ є офіційний сайт, розміщений в мережі за адресою www.rada.dolyna.info/. На ньому щодня подаються основні міські новини, анонсуються події, викладаються найбільш важливі документи, організовано їх обговорення, розміщені інвестиційні проекти, що реалізовуються і плануються.

Також, можна ознайомитися з рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, проектами регуляторних і нормативних актів, дізнатися про останні новини, взяти участь в опитуваннях громадської думки. Жителі мають можливість довідатися про тарифи, порядок сплати за комунальні послуги, ознайомитися з інформацією про об’єкти приватизації, забудови і реконструкції. Створено та успішно експлуатується електронний архів рішень Долинської міської ради, розпоряджень міського голови. Архів доступний населенню і організаціям міста.

Однак ще не вся інформація доступна населенню і організаціям міста в мережі Інтернет. Жителі не мають повної можливості довідатися про порядок сплати за комунальні послуги і стан своїх особових рахунків, відсутня інформація про стан сплати податків, відсутня геоінформаційна система тощо.   Недостатньо надається інформації і про заклади освіти, медицини, культури та спорту, руху транспорту тощо.

Слабкою стороною існуючого інформаційного забезпечення населення на сьогодні являється низька інтерактивність інформаційних ресурсів. Користувачі практично не мають змоги ставити питання і отримувати відповіді електронною поштою, замовляти та отримувати адміністративні послуги через Інтернет тощо.

На вирішення проблеми низької інтерактивності та перетворення інтернет-ресурсів міської ради в інструмент двостороннього спілкування з громадськістю направлена ця Концепція.

 

2. Мета, принципи і завдання Концепції

Метою цієї Концепції є визначення засад та створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ.

Така політика реалізується через два основні напрямки: організацію електронного документообігу в міській раді, в комунальних підприємствах та установах міської ради та налагодження системи інформування громадян про діяльність міської ради через інформативно-комунікативні технології (електронна демократія).

На шляху до досягнення задекларованої мети  необхідно буде послідовно виконати ряд завдань.

 

По першому напрямку:

Першочерговими завданнями інформатизації міської ради та її комунальних підприємств і установ є:

– модернізація існуючого комп’ютерного парку;

– розширення існуючої в апараті міської ради системи документообігу  на комунальні підприємства та установи міської ради;

– впровадження системи, що включає комплекс організаційно-технічних заходів, у тому числі застосування спеціалізованого програмного забезпечення та засобів захисту;

– організація електронної взаємодії через обмін електронних документів із застосуванням цифрового електронного підпису;

– розробка та впровадження спеціального програмного забезпечення для автоматизації роботи відділів.

 

По другому напрямку (впровадженні електронного урядування та демократії):

Впровадження електронного урядування передбачає створення якісно нових форм організації діяльності міської ради, їх взаємодію з громадянами та суб’єктами господарювання шляхом надання доступу до інформаційних ресурсів, можливості отримувати електронні адміністративні послуги, звертатися до міської ради та її комунальних підприємств і установ з використанням Інтернету.

З урахуванням переваг технологій електронного урядування завданнями із забезпечення розвитку електронного урядування в міській раді є:

– розробити проект основних технічних рішень щодо систем електронного урядування та електронної демократії;

– визначення переліку адміністративних послуг, що надаються міською радою, і можливості для переведення їх в електронну форму;

– удосконалення адміністративних процесів шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних технологій;

– створення інформаційної інфраструктури електронного урядування;

– підготовку кваліфікованих працівників, які забезпечуватимуть впровадження елементів електронного урядування;

– навчання громадян і суб’єктів господарювання використанню технологій електронного урядування;

– створення системи мотивації для працівників, громадян і суб’єктів господарювання щодо використання технологій електронного урядування.

– забезпечення захисту прав громадян на доступ до інформації, що не суперечить чинному законодавству;

– залучення громадян до участі в управлінні міськими справами;

– подолання “інформаційної нерівності”, зокрема шляхом створення центрів обслуговування населення (кол-центрів), веб-порталів надання послуг;

– організація надання послуг громадянам і суб’єктам господарювання в електронному вигляді з використанням Інтернету та інших засобів, насамперед за принципом “єдиного вікна”;

– деперсоніфікація надання адміністративних послуг з метою недопущення проявів корупції в міській раді та її установах;

– організація інформаційної взаємодії з органами державної влади на базі електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису;

– забезпечення передачі і довгострокового зберігання електронних документів у державних архівах, музеях, бібліотеках, підтримки їх в актуалізованому стані та надання доступу до них.

3. Складові  забезпечення реалізації Концепції

 

3.1. Інформаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення виконання завдань Концепції буде досягнуто через створення єдиного інформаційного простору, до складу якого увійдуть наступні інтернет – ресурси: веб-сторінки Долинської міської ради;

– Долинської районної ради;

– Долинської районної державної адміністрації;

– комунального підприємства «УКМ»;

– навчально-виховного комплексу №2

– музею «Бойківщина»;

– органів самоорганізації населення, Благодійний фонд громади м. Долина;

– центральної районної бібліотеки;

– інші новостворені ресурси.

 

3.2. Організаційне забезпечення.

Основними заходами організаційного забезпечення виконання Концепції слід вважати:

– введення в структурі апарату міської ради відповідальних за виконання даної Концепції;

– розробка ними календарного плану заходів, підготовка програм на виконання окремих завдань;

– розробка інструктивних та нормативних документів;

– організація контролю за виконанням заходів Концепції.

Заходи організаційного забезпечення реалізації Концепції будуть здійснюватися в рамках законодавчого та нормативно-правового поля, що існує на сьогодні в Україні.

 

3.3 Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення виконання Концепції передбачає використання таких джерел:

– кошти міського бюджету, передбачені окремим рядком для фінансування довготермінової Програми;

– кошти бюджетів інших рівнів;

– кошти комерційних структур, що залучаються на вигідних для них умовах (пільгові умови доступу до інформації, пільгові економічні умови тощо);

– кошти міжнародних донорських організацій та грантодавців;

– інші джерела, не заборонені законодавством.

Бюджетні кошти спрямовуються у першу чергу на створення ядра електронної інфраструктури (інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної мережі, міської системи інформаційних ресурсів). Для вирішення інших завдань будуть залучатися кошти сторонніх структур на взаємовигідних умовах.

4. Календарний План реалізації Концепції

Реалізація Концепції передбачена на період до 2016 року та складається з трьох основних етапів.

На першому етапі (2014 рік) планується забезпечити :

– вдосконалення системи електронного документообігу (звіти, архіви);

– створення передумов для впровадження геоінфосистеми (аналіз інфраструктури, програмного забезпечення, аналіз послуг, опис геоінформаційної архітектури);

– вдосконалення електронної черги в ДНЗ;

– вдосконалення веб-сайту міської ради;

– впровадження SMS повідомлення про готовність послуги.

На другому етапі (2015 рік) планується забезпечити:

– створення кол-центру (центру обслуговування дзвінків);

– впровадження геоінформаційної системи;

– створення сайту та програмного забезпечення з управління багатоквартирними житловими будинками;

– створення електронного каталогу в музеї «Бойківщина» Тетяни та Омеляна Антоновичів.

На третьому етапі (2016 рік) планується забезпечити :

– об’єднання веб-порталів комунальних підприємств та установ міської ради в єдиний інформаційний простір;

– запровадження електронного підпису;

– створення єдиного веб-порталу електронного урядування як єдине місце доступу до всіх видів електронних послуг для громадян та суб’єктів господарювання з урахуванням потреб громадян і функціональних аспектів;

– створення необхідних електронних баз даних з інформаціями, що є наявні в міській раді та її комунальних підприємствах.

Реалізація Концепції на цьому етапі можлива за умови виконання державної політики розвитку електронного урядування.

5. Очікувані результати реалізації Концепції

Впровадження технологій електронного урядування та електронної демократії приведе до переосмислення ролі і функцій міської ради. Завдяки простій взаємодії з органами влади і доступу до публічної інформації, офіційних документів і рішень органів влади, громадяни будуть краще поінформовані й активно братимуть участь у процесі розвитку міста, що в подальшому забезпечить широку участь громадськості у процесі прийняття рішень.

Реалізація Концепції дасть змогу, зокрема:

– підвищити ефективність управління у результаті спрощення управлінських процедур, скорочення  адміністративних витрат, застосування сучасних методів державного управління;

– підвищити якість адміністративних послуг та їх доступність;

– забезпечити високий ступінь доступності інформації про діяльність міської ради, її комунальних підприємств та установ, надання можливості громадянам та громадським організаціям безпосередньо брати участь у процесах підготовки проектів рішень, що приймаються міською радою;

– досягти якісно нового рівня містом, а також зміцнити довіру до інститутів влади.