Про Конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м.Долина

Тип документу: . № 516-18/2016 від 01.12.2016. Стан: нечинний Дата публікації: 01.12.2016

РІШЕННЯ

Від 01.12.2016. № 516-18/2016

м. Долина

Про Конкурсну комісію з

призначення управителя багатоквартирного

будинку, в яких

не створено об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків, співвласники

яких не прийняли рішення

про форму управління

багатоквартирним будинком в м.Долина

З метою забезпечення у місті Долина ефективного управління та утримання багатоквартирних житлових будинків, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та не обрано управителя, організації належного утримання будинку та прибудинкової території відповідно переліку мінімально необхідних заходів (норм житлово-комунальних послуг) відповідно до санітарно-гігієнічних, протипожежних, технічних вимог, сприяння підвищенню відповідальності власників житла за прийняття рішень щодо управління їх багатоквартирним будинком та спільним майном, на виконання пункту 5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150, відповідно до ст. 7, ст. 27, ст. 28 Законів України «Про житлово-комунальні послуги», розділів 2, 3 Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60, постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити Положення про Конкурсну комісію з призначення Управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,  співвласники  яких  не  прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина (додаток 1).

2.Утворити Конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина та затвердити її кількісний склад (додаток 2).

3.Визначити Організатором конкурсу з призначення Управителя багатоквартирного будинку в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком – Виконавчий комітет Долинської міської ради Івано-Франківської області.

4.Організатору конкурсу – Виконавчому комітету Долинської міської ради Івано-Франківської області:

4.1.Визначити перелік багатоквартирних житлових будинків, співвласниками яких на час оголошення конкурсу не створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та не обрано управителя згідно з вимогами Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», та оголосити конкурс з призначення управителя.

4.2.Затвердити персональний склад Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина.

5.Конкурсній комісії здійснити необхідні організаційні заходи з підготовки та проведення конкурсу, підготувати необхідну конкурсну документацію. При визначенні управителя керуватись затвердженою рішенням Долинської міської ради про структуру складових послуги з управління багатоквартирним будинком.

6.Установити, що до моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (групою будинків), послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати організації, які надавали відповідні послуги до проведення конкурсу.

7.Комунальному підприємству «Управління комунального майна» (директор Гаргат С.І.) до 31 січня 2017 року провести інвентаризацію багатоквартирних житлових будинків стосовно стану й технічної характеристики будинків та провести інвентаризацію технічної документації житлового фонду міста й надати інформацію Виконавчому комітету Долинської міської ради.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Смолія В.В. та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Міський голова                                                         Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 01.12.2016 № 516-18/2016

 ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурсну комісію з призначення Управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про Конкурсну комісію з призначення Управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 № 150, та Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг».

1.2.Положення визначає порядок створення та організацію діяльності Конкурсної комісії з призначення Управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина (далі – Конкурсна комісія) та процедуру проведення конкурсу.

1.3.Конкурсна комісія є постійно діючим органом, утвореним міською радою для проведення Конкурсу з призначення Управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина або створене (діюче) ОСББ не забезпечує (не може забезпечити) належне управління чи/або утримання будинку відповідно переліку мінімально необхідних заходів (норм житлово-комунальних послуг) із утримання будинку, належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території (далі – Конкурс).

1.4.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 № 150, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5.Організатором конкурсу з призначення Управителя багатоквартирного будинку є виконавчий комітет Долинської міської ради або інший уповноважений орган Долинською міською радою (далі – Організатор конкурсу).

1.6.Конкурсна комісія організовує та проводить Конкурс відповідно до «Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150 та умов проведення Конкурсу, затверджених Організатором конкурсу та відповідно до цього Положення.

1.7.Основними принципами діяльності Конкурсної комісії є: законність; колегіальність; повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов Конкурсу; обґрунтованість прийнятих рішень; недискримінація учасників; відкритість та прозорість; об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій, послідовність та високий професіоналізм в підготовці і проведенні Конкурсу (-ів) відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. ЗАВДАННЯ ТА СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Основними завданнями Конкурсної комісії є:

-забезпечення реалізації нормативних положень визначеної законодавством процедури проведення Конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку;

-підготовка, організація проведення Конкурсу, розгляд заяв, оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможців Конкурсу.

2.2.До складу Конкурсної комісії входять представники Організатору конкурсу та депутатського корпусу, а також можуть входити представники громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства, ОСББ та органів самоорганізації населення (за згодою).

Головою Конкурсної комісії призначається представник Організатора конкурсу.

2.3.Кількісний склад Конкурсної комісії встановлюється, виходячи від потреби, та затверджується Долинською міською радою. А персональний склад затверджується Організатору конкурсу.

2.4.До складу Конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи посадових осіб та власників корпоративних прав учасників – юридичних осіб.

2.5.Усі зміни щодо кількісного та персонального складу Конкурсної комісії вносяться відповідним рішенням Долинської міської ради та Організатора конкурсу.

3. ПІДГОТОВКА КОНКУРСУ

3.1.Рішення про проведення Конкурсу приймає Організатор конкурсу.

3.2.Організатор конкурсу складає перелік будинків, у яких співвласниками не створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та не обрано управителя багатоквартирного будинку, та оголошує щодо них Конкурс з призначення управителя.

Із складеного переліку Організатор конкурсу визначає об’єкти конкурсу.

3.3.Якщо створене (діюче) ОСББ або призначений Управитель будинку не забезпечує (не може забезпечити) належне управління чи/або утримання будинку відповідно переліку мінімально необхідних заходів (норм житлово-комунальних послуг) із утримання будинку, належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території Організатор конкурсу може призначити Конкурс на визначення нового Управителя для багатоквартирного будинку (групи будинків). В такому разі новий Конкурс на визначення нового управителя проводиться після отримання результатів перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком відповідно до порядку і параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг та законодавством України.

3.4.Конкурсна комісія, в межах своїх повноважень та законодавства України, здійснює усі необхідні організаційні заходи з підготовки та належного проведення Конкурсу, готує умови конкурсу та необхідну конкурсну документацію, яка затверджується Організатором конкурсу.

3.5.Організатор конкурсу розміщує на офіційному веб-сайті Долинської міської ради та публікує в засобах масової інформації оголошення про проведення Конкурсу з врахуванням умов Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 і цього Положення.

3.6.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

3.7.Організатор конкурсу може встановити плату за участь у Конкурсі, яка не повинна перевищувати 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний об’єкт конкурсу.

Плата за участь у конкурсі вноситься одноразово учасниками конкурсу на рахунок його організатора, використовується для покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням Конкурсу, та учасникам не повертається.

3.8.Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

3.9.Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до Організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.

3.10.Організатор конкурсу може організовувати збори учасників Конкурсу. При проведенні Організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

3.11.Організатор конкурсу у визначений ним день та час організовує огляд учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечує  фізичний доступ до них.

3.12.Проведення Конкурсу відбувається відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016, №150, конкурсних умов, конкурсної документації та цього Положення.

4.ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

4.1.Конкурсна комісія в межах наданих повноважень та у відповідності до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 і цього Положення:

4.1.1 проводить підготовку та організовує проведення Конкурсу;

4.1.2 готує конкурсну документацію, текст оголошення і умови проведення Конкурсу та подає їх на затвердження Організатору конкурсу;

4.1.3 проводить реєстрацію конкурсних пропозицій;

4.1.4 розглядає, аналізує та оцінює конкурсні пропозиції;

4.1.5 проводить співбесіду з учасником (-ами) Конкурсу;

4.1.6 визначає переможця Конкурсу;

4.1.7 вчиняє інші дії згідно цього Положення та чинного законодавства України.

5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

5.1.Конкурсна комісія розпочинає свою роботу з моменту прийняття рішення Організатором конкурсу стосовно визначення об’єкту (-ів), для яких необхідно провести Конкурс.

5.2.Керує діяльністю Конкурсної комісії і організовує її роботу Голова комісії.

5.3.Голова комісії в межах покладених повноважень:

5.3.1 скликає засідання Конкурсної комісії;

5.3.2 головує на засіданнях Конкурсної комісії;

5.3.3дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів Конкурсної комісії;

5.3.4 дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Конкурсної комісії;

5.3.5 організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Конкурсної комісії;

5.3.6організовує після закінчення або припинення Конкурсу зберігання документації щодо проведення Конкурсу;

5.3.7 представляє Конкурсної комісію у відносинах з установами та організаціями.

У разі відсутності Голови комісії його повноваження виконує заступник голови Конкурсної комісії.

5.4. Секретар Конкурсної комісії:

5.4.1 здійснює організаційне забезпечення роботи Конкурсної комісії;

5.4.2 несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Конкурсної комісії та правильність ведення протоколів засідань комісії;

5.4.3 оповіщає всіх членів Конкурсної комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення;

5.4.4 забезпечує виконання доручень Голови комісії.

5.5.Члени Конкурсної комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження і доручення голови. У разі відсутності на засіданні члени Конкурсної комісії повинні надавати письмові пояснення на ім’я голови.

5.6.Члени комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

5.7. Засідання Конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як половини її складу.

5.8.Засідання Конкурсної комісії є відкритими. Конкурсної комісія має право розглядати на засіданнях пояснення учасників щодо їх конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів, радників (уповноважених осіб) та експертів, залучених до роботи Конкурсної комісії.

5.9.Рішення Конкурсної комісії про приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

5.10.Усі рішення Конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого, поіменного голосування (тільки “за” або “проти”), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

5.11.Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколами, що підписуються усіма членами комісії, які брали участь у засіданні. У разі відмови члена Конкурсної комісії підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

5.12.У разі якщо засідання Конкурсної комісії не відбулося з причини відсутності кворуму засідання Конкурсної комісії переноситься на інший день. Конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повторно не надаються.

5.13.Документація Конкурсної комісії після закінчення роботи комісії надається виконавчому комітету Долинської міської ради згідно акту приймання-передавання.

6.РОЗГЛЯД СПОРІВ

Спори, що виникають у ході проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 01.12.2016 № 516-18/2016

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД

конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в м. Долина

Голова конкурсної комісії
– заступник міського голови
Заступник голови конкурсної комісії
– представник організатора конкурсу
Секретар конкурсної комісії
– директор КП «УКМ» або уповноважена ним особа
Члени конкурсної комісії
– начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Долинської міської ради або інша особа, уповноважена організатором конкурсу
– начальник відділу економіки Долинської міської ради або інша особа, уповноважена організатором конкурсу
– начальник юридичного відділу Долинської міської ради
– депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології або інша особа, уповноважена організатором конкурсу
– депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, майна та власності, або інша особа, уповноважена організатором конкурсу
– голова правління ОСББ або інша особа, уповноважена організатором конкурсу (за згодою)