Про доповнення статуту краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів

Тип документу: . № 545-19/2016 від 15.12.2016. Стан: чинний Дата публікації: 15.12.2016

РІШЕННЯ

Від 15.12.2016. № 545-19/2016

м. Долина

Про доповнення статуту краєзнавчого музею

«Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів

Розглянувши лист Долинської ОДПІ про приведення установчих документів неприбуткової організації у відповідність з вимогами законодавства, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440,  п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Доповнити розділ 5 «Матеріально-правовий статус музею, джерела надходження коштів та їх використання» статуту краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів, наступними пунктами 5.11 та 5.12:

«5.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів краєзнавчого музею, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.12. Доходи (прибутки) краєзнавчого музею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання краєзнавчого музею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.».

2.Доповнити розділ 7 «Порядок ліквідації музею» статуту краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів, наступним пунктом 7.2:

«7.2.В разі припинення діяльності краєзнавчого музею як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів проводиться одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.».

3.Директору краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяні Сенів провести реєстрацію внесених змін про що повідомити органи державної податкової інспекції за встановленою формою.

Міський голова                                                       Володимир Гаразд