Про програму розвитку електронного урядування м. Долина на 2017 рік

Тип документу: . № 566-20/2016 від 23.12.2016. Стан: чинний Дата публікації: 23.12.2016

РІШЕННЯ

Від 23.12.2016. № 566-20/2016

м. Долина

Про програму розвитку електронного

урядування м. Долина на 2017 рік

Заслухавши інформацію про програму розвитку електронного урядування м. Долина на 2017 рік та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму розвитку електронного урядування м. Долина на 2017 рік (додається).

2.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2017 рік, профінансувати виконання заходів Програми.

3.Про виконання Програми заслухати у І кварталі 2018 року.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому Світлану Сапетну.

Міський голова                                                         Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 23.12.2016. № 566-20/2016

  ПРОГРАМА

розвитку електронного урядування м. Долина на 2017 рік

  1. Загальні положення

Впродовж чотирьох років Долинська міська рада є членом Асоціації «Міста електронного урядування в Україні», що підтверджує її наміри та готовність до розвитку електронної демократії.

З січня 2014 року при міському голові працює рада з питань розвитку електронного.

За цей час міською радою було запроваджено ряд електронних сервісів та дано розвиток електронній демократії.

Зокрема вдосконалено офіційний сайт міської ради, де на високому рівні та систематично ведеться робота з інформаційного висвітлення діяльності міської ради, її виконавчого комітету та комунальних підприємств і установ, а також питань, що становлять інтерес для громади міста.

П’ятий рік успішно працює програма електронної реєстрації дітей до поступлення в ДНЗ. Понад чотири роки працює система електронного документообігу в міській раді.

Працюють програми «Оренда комунального майна» та електронний каталог предметів, що є фондах музею «Бойківщина».

З метою оперативного інформування заявників про розгляд їхнього звернення використовується SMS повідомлення.

Окрім всеукраїнської веб-платформи «Відкрите місто» на сайті http://opencity.in.ua, реалізованої Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» громадяни можуть в любий зручний для них час скористатися Контактним центром.

В рамках проекту «Підтримка електронного врядування в Україні», що реалізовувався Академією е-урядування Естонії та Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA) Долина отримала електронний продукт – мобільний додаток «Долина для туристів», який є важливим в напрямку розвитку туристичної галузі.

Встановлена відео апаратура у сесійній залі для прямої трансляції сесійних засідань в реальному часі на офіційному сайті міської ради стала уже звичним явищем для громадян міста.

Ще одним інструментом у сфері е-врядування є електронні петиції. Долина скористалася напрацюваннями в рамках програми “‪Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади”, що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа. Ця система є вже готовим технічним рішенням для виконання норм законодавства України щодо електронних петицій та відповідає його вимогам. Однак даний продукт не набув ще широкого використання долинянами.

Черговим електронним сервісом для долинян є програма «Соціальний інспектор».

  1. Доцільність розроблення Програми

Доцільністю розроблення програми розвитку електронного урядування на 2017 рік є:

– подальший розвиток існуючих електронних сервісів;

– запровадження електронних адміністративних послуг.

– залучення та поширення передового досвіду інших міст.

  1. Мета Програми

Метою програми є виконання ряду заходів, спрямованих на створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ.

Впровадження електронного урядування передбачає створення якісно нових форм організації діяльності міської ради, її взаємодії з громадянами та суб’єктами господарювання через запровадження прозорості роботи міської ради, швидкості та ефективності у наданні послуг, використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення можливостей для посилення впливу громадськості на прийняття рішень органами місцевої влади.

Основними завданнями Програми є:

-запровадження нової системи електронного документообігу в міській раді, підпорядкованих підприємствах і установах;

-забезпечення населення можливістю отримання послуг в електронному форматі, за винятком тих, що потребують різного роду документів не створених міською радою;

– забезпечення надійної матеріально комунікаційно-комп’ютерної бази всіх складових е-урядування та вжиття заходів для безперебійного їх функціонування;

-поліпшення внутрішньої роботи працівників міської ради та підпорядкованих підприємств і установ через модернізацію технічного оснащення та створення умов для використання технологій для внутрішньої роботи (безперебійна робота мережі Інтернет на всіх робочих місцях, мережеві програмні комплекси тощо).

Пріоритетними напрямками розвитку електронного урядування є:

  • адміністративний напрямок;
  • житлово-комунальний напрямок;
  • напрямок містобудування;
  • туристичний напрямок.
  1. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету виходячи з реальних фінансових можливостей.

Додатково можливе залучення у встановленому чинним законодавством України порядку інших коштів, у тому числі грантів тощо.

  1. Очікувані результати виконання Програми

   Очікуваними результатами виконання Програми є:

-вдосконалення системи електронного документообігу в міській раді та впровадження її в підпорядкованих підприємствах і установах, що дозволить скоротити витрати часу на створення, обробку та виконання документів, а також скоротити матеріальні витрати;

– розширення спектру послуг через мережу Інтернет;

– якісне обслуговування громадян;

-надання доступу до інформації людям з особливими потребами;

-підвищення прозорості та відповідальності міської влади;

-впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес надання послуг населенню;

-повноцінна робота Контактного-центру.

  1. Заходи Програми
№ з/п Заходи Виконавці Джерела фінансування, грн
міський бюджет інші
1 – придбання системи електронного документообігу та створення персонального кабінету заявника апарат міськради 200000
– SMS повідомлення про готовність послуги апарат міськради 1500
2 Забезпечення роботи електронних сервісів, в тому числі Контактного-центру апарат міськради 10000
3 Придбання програмного забезпечення для роботи відділів міської ради апарат міськради 23000
4 Створення WI-FI зон з безкоштовним доступом до Інтернету на території міста апарат міськради, КП «Комунгосп» 10000
5 Забезпечення роботи системи поіменного голосування апарат міськради 50000
6 Придбання та встановлення антивірусної програми на комп’ютери міської ради апарат міської ради 6000
Всього по Програмі 300500