Про розміщення зовнішньої реклами у м. Долина

Тип документу: . № 1813-55/2014 від 11.12.2014. Стан: чинний Дата публікації: 11.12.2014

РІШЕННЯ

 Від 11.12.2014. № 1813-55/2014

м. Долина

Про розміщення зовнішньої

реклами у м. Долина

 

З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами та механізму оплати за тимчасове розташування рекламних засобів у м.Долина, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, законами України “Про рекламу”, “Про благоустрій територій”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Долині та додаток до нього (додається).

 2. Рішення міської ради від 24.06.2010. № 1927-45/2010“ Про розміщення зовнішньої реклами у м. Долина” та від 05.12.2013. № 1320-37/2013 «Про внесення змін до порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Долині» вважати такими, що втратили чинність.

 3. Призначити:

– Робочим органом – комунальне підприємство “Управління комунального майна” Долинської  міської ради;

– Уповноваженим органом – комунальне підприємство “Комунгосп” Долинської  міської ради.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

 

 Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Затверджено:

рішенням міської ради

від 11.12.2014. № 1813-55/2014

 

 

Порядок

розміщення зовнішньої реклами у місті Долині 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до “Типових правил розміщення зовнішньої реклами” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 та законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про охорону культурної спадщини” і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у м. Долина, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

 

1.2. Порядок поширюється на всю територію м. Долина, в т. ч. підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Долині. Порядок є обов’язковий для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

 

2. ТЕРМІНИ

 

2.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

– алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами і кущами; 

– вказівник – наземна спеціальна конструкція одностороння чи двостороння, постійна чи тимчасова (виносна) з площею не більше 1,0 кв.м, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів і послуг, що виготовляються будь-яким способом і розміщуються біля входу (в’їзду, заїзду на територію), де ця особа займає приміщення;

– вуличні меблі – елементи благоустрою міського середовища, що служать для поліпшення життєдіяльності мешканців та гостей міста (лави, смітники, телефонні кабіни, біологічні вбиральні, годинники, тощо) ;

– демонтаж – комплекс заходів, що передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування у місце її подальшого зберігання;

– дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці; 

– завдання на проектування – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів; 

– заявник – рекламодавець, розповсюджувач зовнішньої реклами або особа уповноважена ними;

– зовнішня реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи товару, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання та на вуличних меблях, над проїжджою частиною вулиць і доріг; 

– робочий орган –відділ, управління, інший виконавчий орган на який покладено відповідні функції;

– уповноважений орган – орган, уповноважений виконавчим комітетом міської ради для виконання функцій по дотриманню порядку експлуатації та утримання рекламних засобів;

– інформаційна вивіска – інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в’їзду) або про продукцію, що розміщується у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому, під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, за місцем розміщенням інформаційної вивіски, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, і виготовляється будь-яким способом;

– інформаційне повідомлення – офіційне повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами, що містить візуальне зображення реклами, або письмовий опис рекламного сюжету, у випадку проведення акції;

– місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Долини, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою); 

– особа – фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні; 

– пішохідна доріжка – елемент  дороги, призначений для руху пішоходів;

– проект об’єкта зовнішньої реклами – документація, що містить технічні та архітектурно-естетичні вирішення спеціальної конструкції та рекламоносія, місце її розташування з відповідною прив’язкою та фотознімок до розташування спеціальної конструкції; 

– реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджувана у будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару;

– рекламна площа – площа поверхні спеціальної конструкції, на якій розміщується реклама;

– рекламні акції – заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються на інший; заходи, які здійснюються в рекламних цілях та для просування відповідного товару на ринок, проводяться у певному місці, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Долина у строки не більше 30 календарних днів;

– рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача (далі РЗ);

– рекламодавець (власник реклами) – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

– самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом Долинської міської ради рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування;

– соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку; 

– спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспоранти, троли, таблички, короби, механічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.

 

2.2. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених законодавством України. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ

 

3.1. Робочий орган:  

3.1.1. Розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить Долинській міській раді в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення до Порядку розміщення зовнішньої реклами. 

3.1.2. В межах своєї компетенції здійснює контроль за дотриманням законодавства в сфері реклами підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та фізичними особами. Вимагає від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень. 

3.1.3. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника.  

3.1.4. Розглядає заяви щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії. 

3.1.5. Готує проекти рішень виконкому щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, про відмову у їх наданні, щодо скасування дії дозволів або продовження строку їх дії та подає для прийняття рішення в установленому порядку.  

3.1.6. Підписує та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі відповідного рішення виконкому.

3.1.7. Відповідно до цього Порядку розробляє та укладає з власником зовнішньої реклами договори на право тимчасового користування місцями (для розміщення РЗ), що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Долина.

3.1.8. Здійснює ведення інформаційної бази даних щодо розташування рекламних засобів.

3.1.9. Організовує інвентаризацію рекламних засобів та, в разі необхідності, надає міській раді та уповноваженому органу пропозиції щодо демонтажу рекламних засобів чи конструкцій у встановленому порядку.

3.1.10. Видає, у разі потреби, заявнику технічні умови щодо параметрів рекламних засобів.

3.1.11. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Робочий орган може залучати представників підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами. 

3.1.12. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

3.2. Уповноважений орган:

3.2.1. Здійснює обстеження місць розміщення рекламних засобів відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів та надає міській раді і Робочому органу матеріали щодо порушення вимог цього Порядку. 

3.2.2. Організовує розміщення соціальної реклами в порядку, визначеному у розділі 7 цього Порядку.

3.2.3. Організовує або проводить власними силами демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів відповідно до чинного законодавства.

 

4. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 

Розміщення зовнішньої реклами y місті Долині проводиться виключно на підставі дозволів, що видаються Робочим органом за рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради.

 

4.1. Подання документів та отримання дозволу:

4.1.1. Для одержання дозволу заявник подає до Робочого органу:

– заяву встановленого зразка;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

4.1.2. Робочий орган перевіряє запропоноване місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет його відповідності вимогам цього Порядку, наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, про що Робочим органом складається акт обстеження заявленого місця.

4.1.3. Після перевірки місця Робочий орган приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:

– оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам;

– на вказаному місці відсутня технічна можливість установки конструкції;

– при перенасиченості даної ділянки елементами зовнішньої реклами;

– у заявника є заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором;

– у заявника є заборгованість по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій та /або зовнішньої реклами ;

– у заявника є невиконані зобов’язання перед Уповноваженим органом по компенсації витрат, здійснених по примусовому демонтажу та зберіганню рекламних засобів заявника;

– зафіксовані згідно цього Порядку самовільно встановлені заявником конструкції чи інші засоби зовнішньої реклами.

У разі прийняття рішення Робочим органом про відмову у встановленні пріоритету протягом п’яти днів надсилається заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням причини відмови.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету Робочий орган визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл та надає заявнику для подальшого оформлення два примірники дозволу за встановленою формою, технічні умови рекламного засобу (за потреби).

Робочий орган може самостійно здійснювати погодження із зацікавленими органами (особами), на підставі досягнутої домовленості з заявником.

4.1.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття Робочим органом відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений Робочим органом додатково не більш як на один місяць з письмовим повідомленням про це заявника, у разі:

– продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання завдання на проектування та розроблення проектно-технічної документації чи проведення розрахунку міцності та стійкості спеціальної конструкції;

– письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу з інших причин, не передбачених попереднім пріоритетом.

4.1.5 Робочий орган реєструє в журналі рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

4.1.6. Протягом строку та з врахуванням умов зазначених у пунктах 4.1.4. цього Порядку, заявник оформляє погодження в зацікавлених осіб обидва примірники дозволу та подає їх Робочому органу.

4.1.10. У разі не додержання ним строку, зазначеного в пунктах 4.1.4 цього Порядку, та/або у разі не надання заявником у встановлений строк документів, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу скасовується, Заява з поданими документи протягом 3-денного терміну повертаються заявнику, про що Робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації.

 

4.2. Погодження дозволу.

4.2.1. Дозвіл погоджується з:

– власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою);

– відділом містобудування та архітектури Долинської міської ради щодо можливості розташування рекламного засобу на пропонованому місці;

– Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

– утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

4.2.2. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників проекту дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

4.2.3. Виконавчий комітет міської ради після одержання від Робочого органу пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

4.2.4. У разі прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу керівник Робочого органу протягом 5 робочих днів з дати видачі цього рішення підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою. При видачі дозволу укладається договір з балансоутримувачем про плату за тимчасове користування місцями в м. Долина, що перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

Перший примірник дозволу з оригіналом проекту видається заявникові, а другий залишається в Робочому органу для обліку.

4.2.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.2.6. У наданні дозволу на розміщення рекламного засобу може бути відмовлено, якщо:

– оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

– відсутнє погодження органів, перелічених у пунктах 4.2.1, 4.2.2;

– у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

4.2.7. Після видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється втручання у форму та зміст зовнішньої реклами.

 

4.3. Внесення змін до дозволу:

4.3.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні типу або вигляду рекламного засобу, заявник звертається до Робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

При цьому під зміною типу або вигляду рекламного засобу розуміється зміна зовнішнього вигляду реклами (без зміни конструктивних елементів та місця розташування рекламного засобу).

До заяви додається:

– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується зміна рекламного засобу;

– ескіз рекламного засобу;

4.3.2. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

4.3.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, Робочий орган у семиденний строк до часу проведення робіт письмово повідомляє про це власника зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Робочий орган надає власнику зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл на підставі рішення виконкому. У разі недосягнення згоди дія дозволу тимчасово припиняється.

Плата за надання Робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу власник зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці при умові звільнення місця тимчасового розташування рекламного засобу.

 

4.4. Продовження дії дозволу.

4.4.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається в Робочий орган власником зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії дозволу та відповідного рішення виконкому.

У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу власник зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку.

4.4.2. Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл, які підписуються керівником Робочого органу та скріплюються його печаткою.

4.5. Переоформлення дозволу.

4.5.1. У разі придбання рекламного засобу іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

4.5.2. Переоформлення дозволу відбувається за зверненням власника (орендаря) РЗ з поданням підтверджуючих документів права користування РЗ до Робочого органу.

4.5.3. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

 

4.6. Скасування дозволу:

4.6.1. Дозвіл скасовується на підставі рішення виконавчого комітету Робочим органом до закінчення строку дії:

– за письмовою заявою власника зовнішньої реклами у довільній формі;

– у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку;

– встановлений носій реклами не відповідає тому на який видавався дозвіл;

– при не дотриманні умов договору укладеного з власником (уповноваженою ним особою) місця розташування зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Долина;

– при порушенні чинного законодавства в сфері реклами.

4.6.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається Робочим органом власнику зовнішньої реклами поштою листом із повідомленням про вручення.

 

5. ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

                   

5.1. Вимоги щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами у м. Долина здійснюється за наступними принципами:

5.1.1. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій рекламними конструкціями, при розгляді питання видачі нових дозволів враховуються всі розташовані поблизу об’єкти зовнішньої реклами. При перереєстрації рекламо носіїв Робочий орган здійснює моніторинг розміщення вже встановлених конструкцій і приводить їх розташування відповідно до цієї вимоги.

5.1.2. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища м. Долина та з додержанням Правил благоустрою території м. Долина. Обов’язковою вимогою встановлення рекламо носіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант, культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших місто утворюючих факторів.

Забороняється розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони цих пам’яток .

5.1.3. Спеціальні конструкції не повинні створювати перешкод для проходу пішоходів та людей з обмеженими можливостями, прибирання вулиць і тротуарів, а також візуальному сприйняттю окремих архітектурних пам’яток.

5.1.4. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинно здійснюватись з дотриманням вимог уніфікації рекламо носіїв в межах однієї вулиці за типом конструкцій, розмірів, висотою від поверхні землі, кутом нахилу площини конструкцій до дороги, віддаллю місця розташування конструкції від дорожнього полотна.

5.1.5. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинно здійснюватись з дотриманням вимог техніки безпеки.

5.1.6. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

Забороняється розташовувати рекламні засоби на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів. Достатньо для пересування пішоходів прийняти ширину тротуару не менш 1,5 метра, що відповідає вимогам ДБН 360-92 „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони.

5.1.7. При розміщенні спеціальних конструкцій зовнішньої реклами по обидва боки вздовж дорожнього полотна, лінії вулиці повинно забезпечуватись дотримання наступних вимог щодо відстаней між рекламними засобами:

– для щитових рекламних конструкцій – не менше 100м.;

– для конструкцій типу «сіті-лайт» – не менше 50м. 

5.1.8. Нижній край спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що розміщуються над проїзною частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, на опорах електромереж та освітлення, на окремих стійках тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

Не допускається розміщення на одній опорі більше одного рекламного засобу.

5.1.9. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на фасадах будівель і споруд повинно здійснюватись з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.

Забороняється розміщення на одній торцевій стіні одночасно кількох рекламних засобів. Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд із найменшим пошкодження їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти.

У місцях, де проїзна частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.1.10. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (тендери, спотикачі) розміщуються тільки під час роботи підприємств (установи, організації), що рекламують свої товари (послуги).

Інформаційна площина такої конструкції не повинна перевищувати 2 кв.м для двох сторін конструкції.

5.1.11. Розміщення інформаційної вивіски (при цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду) на фасаді, біля входу (в’їзду) про продукцію у вітрині споруди, де займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу, якщо її розміщення передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою відділом містобудування та архітектури Долинської міської ради. У випадку відсутності відповідної проектної документації розміщення інформаційної вивіски здійснюється на підставі дозволу.

Проекти рекламно-інформаційних вивісок надаються для оформлення дозволу у складі:

– ситуаційний план-схема розміщення об’єкта;

– розміщення вивіски з прив’язкою на фасаді будинку;

– зовнішній вигляд рекламно-інформаційної вивіски з конструктивним рішенням та елементами підсвітлення вивіски;

– пояснювальна записка з докладним описом матеріалу, із якого виготовляється інформаційна вивіска.

5.1.12. Інформаційна табличка розміщується поруч із входом у підприємство або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 1 кв. м. Інформаційні таблички та інформація у вітрині, якщо не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують реєстрації та оформлення будь-якої дозвільної документації (дозволу).

На табличці повинна бути вказана інформація про підприємство:

– повна зареєстрована юридична назва підприємства;

– форма власності.

5.1.13. Інформаційні вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих проходів і переходів.

5.1.14. Власник інформаційної вивіски:

– виконує роботи з розташування об’єкту зовнішньої реклами чи інформаційної вивіски у відповідності до вимог розділу 5 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Долині;

– забезпечує відповідність спеціальної конструкції (інформаційної вивіски) проекту (дозволу) державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

– відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані;

– зобов’язаний, до виникнення робіт з розташування об’єкту зовнішньої реклами або інформаційної вивіски, укласти угоди з власником місця розташування або балансоутримувачем, в якій повинно бути передбачено сплату відновлювальної вартості за знесені зелені насадження, включаючи газони, та відшкодування витрат, пов’язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо).

5.1.15. Забороняється розташовувати рекламні засоби та інформаційні таблички:

– на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

– на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїзної частини;

– дахові без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ, організацій;

– в межах об’єктів природно – заповідного фонду (крім рекламних вивісок на об’єктах обслуговування та реклами на вуличних меблях);

– на пам’ятках архітектури та у місцях, що перекривають їх вигляд та погіршують візуальне сприйняття ;

– методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачене угодою з їх власниками;

– в інших випадках відповідно до законодавства.

5.1.16. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами не можуть експлуатуватися без розміщення на них рекламного повідомлення, крім терміну, необхідного для їх ремонту та заміни пошкодженого рекламного носія, який становить не більше 7 робочих днів.

 

5.2. Вимоги до складових елементів та матеріалів спеціальних конструкцій зовнішньої реклами:

5.2.1. Кожен елемент (фундамент, несучий каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент кріплення) повинен бути складовою цілісного естетичного виду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських та технічних рішень.

5.2.2. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні в ґрунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою міста.

5.2.3. Інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщено рекламний сюжет, повинно бути заповнене фоновим покриттям.

5.2.4. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і дії та їх комбінації у відповідності з вимогами будівельних норм і правил.

При визначенні вітрового навантаження на дахові установки і на окремо стоячі щитові установки у відповідності з будівельними нормами і правилами слід враховувати можливі зміни вітрового тиску по висоті та значення аеродинамічного коефіцієнта.

5.2.5. Спеціальні конструкції не повинні мати видимих елементів з’єднання різних частин конструкції (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальних приладів, з’єднання з основою). Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

5.2.6. Відповідальність за безпеку та можливі наслідки, міцність (стійкість), технічний стан, монтаж (демонтаж), експлуатацію, утримання в належному санітарно-технічному стані спеціальної конструкції покладається на власника зовнішньої реклами.

5.2.7. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

5.2.8. Транспоранти-перетяжки (троли) через вулиці виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі у жорсткому каркасі. Вони встановлюються лише як святкове оформлення та при проведенні фестивалів і концертів.

 

5.3. Вимоги щодо дизайну, проектної документації для виготовлення спеціальних конструкцій:

5.3.1. Проектування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється спеціалізованими проектними організаціями.

5.3.2 Проектно-технічна документація повинна визначати основні характеристики спеціальної конструкції та її взаємозв’язок з оточуючим середовищем, містити розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим). Для розміщення дахових установок слід виконати попередню експертизу конструкцій даху, а при необхідності – несучих конструкцій будинку.

5.3.3 Проекти спеціальних конструкцій зовнішньої реклами виконуються в наступному обсязі:

– схема розміщення спеціальної конструкції на топогеодезичній зйомці М 1:500 для реклами просто неба з нанесеними усіма існуючими рекламоносіями у радіусі 100,0 м та при необхідності з нанесенням червоних ліній;

– фотофіксація припустимого місця розташування рекламоносія у 2-х примірниках;

– креслення спеціальної конструкції або рекламоносія з основними габаритними розмірами, кресленнями фундаментів та вузлів кріплення, даними про застосовувані матеріали, про під’єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних конструктивних та технічних вимог.

– розрахунок міцності та стійкості конструкції ;

5.3.4 На розрахунку міцності та стійкості спеціальної конструкції необхідно чітко вказати:

– назву проектної організації, прізвище та ім’я виконавця розрахунку

– дату виконання розрахунку.

 

5.4. Вимоги щодо змісту та мови реклами.

5.4.1. Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Законів України “Про рекламу”. Відповідальність за порушення Закону України “Про рекламу“, в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині другій статті 27 Закону. 

5.4.2. Застосування мови у зовнішній рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови.

 

6. ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 

6.1. Плата здійснюється за договорами з власником зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Долина.

6.1.1. Плата за тимчасове користування місцями в розмірі 100%, поступає в доходи спеціального фонду міського бюджету (код доходів 50110000 – «Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування»),

6.1.2. Плата за видачу дозволів не справляється. 

6.1.3. Плата за тимчасове користування місцем справляється з дня видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Відсутність спеціальної конструкції на вказаному місці чи сюжету зовнішньої реклами не є підставою для звільнення від плати за користування місцем. 

6.1.4. За несвоєчасне внесення плати за тимчасове користування місцями власник реклами сплачує пеню в розмірі встановленому договором на право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій згідно із діючим на цей час законодавством. 

 

7. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

 

7.1. Соціальна реклама, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські заходи (передбачені чинним законодавством) розміщується виключно у місцях, визначених рішенням виконавчого комітету міської ради.

7.2. За користуванням місцем розміщення соціальної реклами плата не справляється.

7.3. Обсяг соціальної реклами не може перевищувати 15% рекламних площ, на які у встановленому порядку видано дозволи.

7.4. Умови розміщення соціальної реклами визначаються договором на використання місця розміщення реклами з уповноваженим органом.

 

8. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ  ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 

8.1. Демонтажу  згідно з цього Порядку підлягають:

8.1.1. Самовільно встановлені конструкції:

а) власника яких встановити неможливо;

б) власник яких виявлений, але припису на демонтаж не виконав.

8.1.2. Спеціальні конструкції, на розміщення яких закінчився термін дії дозволів або термін дії договору на тимчасове користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій.

8.1.3. Спеціальні конструкції, на розміщення яких скасований дозвіл у встановленому порядку.

8.1.4. Спеціальні конструкції, встановлені у невідповідності до дозвільної документації технічних характеристик спеціальної конструкції та місця її встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

8.1.5. Спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

 

8.2. У випадках, зазначених у пунктах 8.1.1.б, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений власниками (законними користувачами) зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок.

Робочий орган протягом 5 робочих днів видає наказ, яким визначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу, із зазначенням місця їх розташування і терміну проведення демонтажу  Уповноваженим органом.

 

8.3. Демонтаж спеціальних конструкцій може здійснюватись без попереднього надсилання припису в таких випадках, зазначених у підпункті а) п. 8.1.1. ,та п. 8.1.5.

При встановленні фактів згідно п.8.1.5 складається відповідний акт за участю Уповноваженого органу, власника місця розташування спеціальної конструкції.

 

8.4. В разі не виконання Власниками спеціальних конструкцій вимог щодо їхнього демонтажу за поданням Уповноваженого органу Міська рада може прийняти рішення про визнання такого майна як безгосподарного.

 Уповноважений орган може прийняти рішення про демонтаж спеціальних конструкцій за власні кошти, з подальшим відшкодуванням понесених на демонтаж спеціальної конструкції за рахунок Власника чи демонтованого його майна .

При потребі під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представник РВ УМВС (дільничний інспектор), представники служб, що експлуатують інженерні мережі.

 

8.5. Про проведений демонтаж спеціальної конструкції складається акт та підписується працівниками Уповноваженого органу та іншими особами, що були присутні при його проведенні.

Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається в Уповноваженого органу, другий передається власнику демонтованої спеціальної конструкції одразу після складання такого акта у випадку його присутності.

У разі відсутності власника спеціальної конструкції або його відмови від підписання акту демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акту Уповноважений орган у 5 (п’яти) денний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження). Якщо місцезнаходження власника невідоме, Уповноважений орган у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції відділ міліції.

Після проведення демонтажу складається наступний комплект документів:

– акт про проведення демонтажу;

– у випадку проведення демонтажу підрядною організацією,– акт виконаних робіт з демонтажу спеціальної конструкції із зазначенням характеру робіт та їх вартості, що підписується Уповноваженим органом (замовником) та організацією або особою (виконавцем), які здійснили демонтаж;

– у випадку проведення демонтажу Уповноваженим органом складається калькуляція вартості таких витрат. 

 

8.6. У разі встановлення особи Власника спеціальної конструкції Компенсація витрат Уповноваженого органу, який організував демонтаж спеціальної конструкції, покладається на такого власника (законного користувача) демонтованої спеціальної конструкції на підставі виставленого рахунку та/або Акта виконаних робіт по демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у 5 (п’яти) денний термін з дати демонтажу.

Власник спеціальних конструкцій зобов’язаний повернути собі демонтовані спеціальні конструкції після звернення до Уповноваженого органу на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я начальника Уповноваженого органу про повернення демонтованої спеціальної конструкції;

б) документа, що підтверджує право власності на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;

в) документа, що підтверджує оплату витрат Уповноваженого органу, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій, транспортування та їх зберігання.

 

8.7. Облік і тимчасове зберігання демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому порядку Уповноваженим органом.

Демонтована спеціальна конструкція зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів, власники яких не зголосились за їх поверненням або не сплатили вартості демонтажу, доставки та зберігання, таке майно визнається безхазяйним і переходить у власність Уповноваженого органу в порядку, визначеному законодавством. Подальше застосування майна вирішується Уповноваженим органом згідно з чинним законодавством.

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

9.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень Робочий орган, Уповноважений орган, а також інші органи (організації) згідно законодавства у межах своєї компетенції.

 

9.2. Власник зовнішньої реклами зобов’язаний:

9.2.1. Виконати роботи із встановлення спеціальної конструкції ( в разі потреби) без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення власник рекламного засобу зобов’язаний їх відновити після встановлення спеціальної конструкції протягом п’яти днів.

9.2.2. Забезпечити відповідність спеціальної конструкції проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Власник зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.

9.2.3. Після демонтажу спеціальної конструкції власник РЗ протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням протягом семи днів. 

 

9.3. У разі порушення вимог цього Порядку, керівник Уповноваженого органу або уповноважені ним посадові особи, звертаються до власника зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін.  

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Долинської міської ради.

 

10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.

Додаток 1

                                                                                до порядку розміщення

                                                                        зовнішньої реклами у місті Долині 

 

Порядок

визначення розміру оплати за тимчасове користування місцями

 

Розмір плати за тимчасове користування місцями визначається виходячи з:

– площі місця розташування рекламного засобу в квадратних метрах;

– офіційного розміру мінімальної заробітної плати на момент укладення договору про тимчасове користування місцями  ;

– коригуючих коефіцієнтів.

 

1. Площа місця, на яку нараховується оплата, визначається:

– для місця на: території зеленої зони,  асфальті, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд, на якому розташовується рекламні засоби,  як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проекції цього рекламного засобу;

– для не наземних та не дахових рекламних засобів площа місця їхнього розташування дорівнює площі вертикальної проекції спеціальної конструкції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину.

 

2. Плата не враховує:

–  податок на додану вартість, які мають бути обчислено додатково відповідно до законодавства;

– вартість користування об’єкта на якому розміщується рекламний носій чи відшкодування витрат власника пов’язаних із його утриманням  .

– вартість послуг, пов’язаних з виготовленням технічної документації, необхідної для отримання дозволу.

Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування  рекламного засобу розраховується за формулою:     

 а. Для наземних і дахових рекламних засобів     

 П = Sгп х  Кмр х Мзп х  кз (І,ІІ,ІІІ)

                                                                                                    

б. Для не наземних (не дахових) рекламних засобів

                                                                                 

П =   Sвп х  Кмр х Мзп х  кз (І,ІІ,ІІІ)          

 

де:

П  – розмір місячної плати  за  тимчасове розташування рекламного засобу у гривнях за місяць ;                       

Sгп   – площа горизонтальної проекції рекламного засобу на зайняте місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5м – у квадратних метрах;

Sвп   – площа вертикальної проекції рекламного засобу на уявну площину, паралельну рекламному засобу (рекламному щиту) – у квадратних метрах;

Кмр –  коефіцієнт, що дорівнює 0,035 (взятий як середній з типового положення);

Кз (І,ІІ,ІІІ) – коефіцієнт зонування, що враховує місце розташування рекламного засобу, таблиця.

 

                                                                                                                     Таблиця

 

№  п/п

Назва зони

Назва вулиць, якими зовні обмежена зона

Кмр

1.

Зона І.

Територія центральної частини

міста

центральна частина міста в межах  вул. Обліски – Нафтовиків

вул. Хмельницького – Охрончука, а також:

вул. Міцкевича,

вул. Д.Галицького,

м-н Січових Стрільців,

вул. Шевченка,

вул .Торгова

1,0

 

2.

Зона ІІ.

 

вул. Оксани Грицей,

 

вул. Чкалова

вул. Шептицького

вул. Омеляна Антоновича

0,8

    3.

Зона ІІІ.

 

Вся інша територія міста

0,5